縜r體 auto cz甓ci

sprawd te:

samoch骴

msob

Pilkington buduje w Polsce now fabryk

Pilkington buduje w Polsce now fabryk

W Chmielowie pod Sandomierzem koncern Pilkington zacz背 budowa wart niemal p蟪 miliarda z硂tych fabryk szyb samochodowych

Pad砤 ci klimatyzacja, z nieba leje si 縜r? Najlepsze sposoby na sch硂dzenie samochodu

Ostatnie dni to chyba najgorszy czas na awari klimatyzacji, ale ta mo縠 si przytrafi ka縟emu w najmniej odpowiednim momencie. Jak walczy z upa砤mi, kiedy nasz samoch骴 nie ma lub ma, ale zepsut klimatyzacj?

Tego nie zostawiaj w aucie w upa. Mo縠 wybuchn辨, a na pewno przestanie dzia砤

Fale upa丑w potrafi mocno da si we znaki. Gdy 縜r leje si z nieba, powinni秏y pami阾a nie tylko o nawadnianiu i unikaniu s硂馽a, ale te o tym, by niekt髍ych rzeczy nie zostawia w aucie. Wysoka temperatura mo縠 im zaszkodzi, a w konsekwencji nawet zniszczy wn阾rze samochodu.

A to Ci dopiero patent!

A to Ci dopiero patent!

Wyobra糾y sobie tak sytuacj. Jest mro糿y, zimowy poranek. Podchodzimy do samochodu, kt髍y jest kompletnie przykryty padaj眂ym przez ca潮 noc 秐iegiem. Po odnalezieniu drzwi kierowcy, wyjmujemy ze schowka skrobaczk i przyst阷ujemy do obchodu w celu "odkopania" auta

BMW Z4 sDrive 35is | Za kierownic

BMW Z4 sDrive 35is | Za kierownic

Za co kochamy niemieck motoryzacj | cz甓 1 BMW Gdybym mia co wpisa w rubryce "o sobie" to by硂by to info w rodzaju: skromny, spokojny, niski... 硑siej眂y. Wiem, wiem, nie brzmi to za dobrze. Jak tu w siebie uwierzy. Ale wiecie co

Zap硂n

zap硂nowych oraz 秝iec. Uk砤dy elektroniczne s pozbawione rozdzielacza, mog by za to pod潮czone do komputera. Defekt kt髍egokolwiek z tych element體 zak丑ci prac silnika. Niedomagania akumulatora lub alternatora (pr眃nicy) dadz si we znaki podczas rozruchu, rzadko w czasie jazdy. Inne cz甓ci zap硂nu

Czy mo縩a je糳zi samochodem w klapkach? Jazda bez koszulki grozi mandatem!

Czy mo縩a je糳zi samochodem w klapkach? Jazda bez koszulki grozi mandatem!

d硊縮ze trasy - radz trenerzy Szko硑 Bezpiecznej Jazdy Renault. Co grozi za jazd samochodem bez koszulki? Samoch骴 jest w砤sno禼i prywatn, wi阠 teoretycznie mo縠my w nim robi to, co nam si podoba. Jednak jazda bez cz甓ci odzie縴 mo縠 wywo硑wa zgorszenie u innych uczestnik體 ruchu drogowego. A

A tak w og髄e...

...czy Wam te tak cz阺to padaj 縜r體ki? Ja musz w swoim aucie zmienia 縜r體y co par tygodni, odk眃 wprowadzono jazd na dziennych. Zastanawiam si nad za硂縠niem tych do jazdy dziennej, ale troch przypominaj dyskotekowe... ale chyba b阣 si musia砤 skusi, bo za cz阺to musz odwiedza

APEL do KIEROWC覹 !!!!

": - obecnie s硂馽e "stoi" nisko i jak si jedzie pod s硂馽e, to cz阺to nie wida aut zlewaj眂ych si z t砮m jezdni, jadacych z naprzeciwka. - na drogach w秗骴 las體 i g阺tych drzew, zw潮szcza gdy s硂馽e swieci, te si auta zlewaj z cieniami - gdy 縜r z nieba tryska latem, to mamy ma潮 fatamorgan, czyli

Re: A tak w og髄e...

W砤秐ie najzabawniejsze jest to, 縠 sprawdza砤m uk砤d elektryczny auta, i wszystko podobno jest dobrze, a po drugie poniewa w砤秐ie tak si cz阺to pal, pr骲owali mi ju zak砤da r罂ne 縜r體y. I nic. Czekam na spalenie kolejnej. Raz prawa, raz lewa.

Czyszczenie klimatyzacji w aucie

璲a ser瓀is, spo瓀o璬u璲e to znacz璶ie wi阫璼ze kosz璽y, bo bez prze璯l杯d體 do璸ro瓀a璬zi璵y do po瓀a凯niej璼zych uszko璬ze cae璯o uk砤璬u: roz璼z璫zel璶ie璶ie uk砤璬u kli璵a璽y瓃a璫ji, czy uszko璬ze璶ie jej spr戥縜r璳i, a to ju po瓀a凯ne awa璻ie i po瓀a凯niej璼zy ra璫hu璶ek na璸ra瓀y. Jak cz戥sto

Re: By砮m ko硂 Tesco

jak sko馽z 2 cz甓 obwodnicy to z kierunku 縜r nie b阣zie takiego nap硑wu aut... -- Nie dyskutuj z d e b i l e m. Najpierw sprowadzi Ci do swojego poziomu a potem pokona do秝iadczeniem. gg 2681285

Re: dlaczego niepal眂y musz znosi palaczy?

> (Naprawd to si tak cz阺to zdarza? W秗骴 moich znajomych 縜dni rodzice ju nie > pal, wi阠 nie widuj zadymionych samochod體 z dzie鎚i. Ty widujesz?) Sytuacja sprzed kilku dni, oko硂 14, 縜r leje si z nieba, stoimy w korku, wszystkie okna z szyberdachem w潮cznie otwarte. W aucie

Re: Nowe czy uzywane cd.

Nie mog砮m si powstrzyma. ....> Pomy秎 ile kasy by zaoszcz阣zi gdyby kupi zadbane u縴wane zamiast nowego > ... > 1. utrata warto禼i : 20 000 z > 2. AC : 2 000 z > 3. drogie ASO i cz甓ci : 3 000 z > > Wyobra sobie 縠 za zaoszcz阣zone pieni眃ze jedziesz na

Re: Mam dylemat

Uleczko ja jestem te禼iow i nawet podw骿n :> No, a parkuj眂 na podw髍ku zdarza mi si zostawi uchylone okno 秝iadomie, 縠by nie by硂 縜ru w aucie. Ale musz bardzo uwa縜, 縠by nie zabra w drog pasa縠ra na gap. Celuj w tym bure. Cz阺to zdarza mi si zasta Pepka na siedzeniu kierowcy i

Re: Nowe czy uzywane cd.

nowego... 1. utrata warto禼i : 20 000 z 2. AC : 2 000 z 3. drogie ASO i cz甓ci : 3 000 z Wyobra sobie 縠 za zaoszcz阣zone pieni眃ze jedziesz na super wakacje do Brazylii na karnawa w RIO....pi阫ne widoki zapieraj dech w piersiach: z硂ta pla縜, 縜r gor眂ego s硂馽a,b酬kit oceanu, brazylijskie

Re: "Ka縟y grosz si liczy". Tak si oszcz阣za na

to jest kompletn bzdur i fikcj (cho oczywi禼ie, je秎i nie ma klimatyzacji to okna musz by otwarte), w dodatku szprycowanie si spalinami do zdrowych r體nie nie nale縴 (a jak wiadomo przez du勘 cz甓 trasy taki autobus stoi w korku i na 秝iat砤ch otoczony innymi kopc眂ymi autami). Ponadto

Re: ciag dalszy cz.4

mechanicznej myjce. Go舵 obs硊guj眂y w潮czy program i sobie gdzie poszed :). W pewnym momencie podrzuci硂 mi auto na prowadnicy. My秎a砮m, 縠 zaraz mnie zmieli (siedzia砮m w aucie - a ciep硂 mi si zrobi硂:)Samoch骴 na szcz甓cie ponownie wskoczy w prowadnice, ale gdyby nie, to by mnie mieli硂 i

Re: tradycyjnie zima zaskoczy砤 drogowc體...

> zderzaku. Ca砶owicie si z Tob zgadzam i lepiej bym tego nie uj背. Dok砤dnie takie same odczucia mia砮m dzisiaj na za秐ie縪nych drogach. Bo ludzie to nie wiedz, jak si auto zachowuje w takich warunkach, na kursie tego nie ucz, no chyba 縠 komu kurs zbiegnie si z bia硑m szale駍twem, to troch

Re: samopodpalenie z obawy przed wykryciem afery?

Komu ta (baba)? pomog砤 dzia砤j眂 w swojej organizacji? Ja wiem, 縠 勘da砤 od ci昕ko chorego, takiej dokumentacji, kt髍ej nie sprosta by zawodowy prawnik. Ale cz阺to krzycza砤 i wyst阷owa砤 w mediach. Typowym sposobem na samo spalenie si auta jest nak砤dzenie starych szmat pod wewn阾rzne

Re: Dlaczego ,nie napiszecie wprost...

Komu ta (baba)? pomog砤 dzia砤j眂 w swojej organizacji? Ja wiem, 縠 勘da砤 od ci昕ko chorego, takiej dokumentacji, kt髍ej nie sprosta by zawodowy prawnik. Ale cz阺to krzycza砤 i wyst阷owa砤 w mediach. Typowym sposobem na samo spalenie si auta jest nak砤dzenie starych szmat pod wewn阾rzne

Re: Kocham-reaguj

Dzi podano informacj o w硂skim tatu秌u,kt髍y zostawi c髍eczk na 5 godzin przypi阾 w foteliku w aucie a 縜r la si z nieba.Dziecko nie prze縴硂.Gdzie polaz, co robi???C罂 dziecku to 縴cia nie wr骳i.Wida g硊pota ....nie ma p砪i.Przy piaskownicy bywam z wnuczk 3 letni na tyle cz阺to 縠by

Re: Dlaczego ,nie napiszecie wprost...

jeden> > Typowym sposobem na samo spalenie si auta jest nak砤dzenie starych szmat pod w > ewn阾rzne ramiona wycieraczek. Szmaty blokuj silnik, kt髍y nie zostaje wy潮czo > ny mechanizmem wewn阾rznym, nast阷nie si grzeje wreszcie p硂nie, szmaty przeno > sz 縜r i mamy po縜r

Re: wr骳imy do tematu ? ;-)

czu, w takim > 縜rze auto zbyt szybko si nagrzewa硂:( No to mo縠 i lepiej.Omin瓿a dolegliwi禼i klimatyczne.Cz阺to 砤pi dzieci.W samolotach, autobusach,hotelach.Nie czyszcza agregat體.To siedlisko r髗nych roztoczy,bakterii i chor骲.Bardzo ostro縩ie z tym "ch硂dkiem".Na pociech jest

Barcelona (Santa Suzana) - wr骳i砮m!

wyjazd bardzo udany, aczkolwiek r體nie bardzo kosztowny. Mieszkali秏y z hotelu Montemar Maritim w Santa Suzana z opcj 秐iadania i obiadokolacje. Obiadokolacje mieli秏y z opcj zamiany na lunch - co by硂 秝ietnym pomys砮m, gdy praktycznie 4 dni od sjesty do p蟪nocy a cz阺to i d硊縠j sp阣zali秏y w

Re: Kto si wstydzi je糳zi na rowerze? Ci, kt髍z

musz mie ze sob komputer, kilka ci昕kich segregator體, marynark na przebranie itp. Potrzebuj si do tego szybko i wygodnie przemie禼i z pkt A. do B w naszym mie禼ie niezale縩ie czy pada, leje, czy pizga czy te jest 縜r z nieba. A robi砮 kiedy tygodniowe zakupy? Baga縩ik w aucie 500 litr體, wa縴

Pochwala tluszczyku na bioderkach...

si pod pachami G硂s gruby,dono秐y,jak basik dynksiarza Brzmi g硂秐o w zau砶ach podw髍za Twa g阞a jak bania wnet 秏iechem zara縜 Zn體 dzieci si 秏iej od str罂a 痳esz tak na okr眊硂,jak bydl na mi阺o Cho nikt ci do rze糿i nie odda I dziwisz si potem,縠 gadaj cz阺to Jak gruba

Wierszyk dla wielkiej Jasminy

痳esz tak na okr眊硂,jak bydl na mi阺o Cho nikt ci do rze糿i nie odda I dziwisz si potem,縠 gadaj cz阺to Jak gruba jest twoja morda To 縜dna choroba,masz tusz nabyt Bo nie dbasz o siebie ju wcale A stopka niema砤,jak byka kopyto Podw骿n ma prawie skal Lesbijk nie jeste i

Re: Alfa MITO - kobieta prosi o porade...

(lub nie u縴wa) klimatyzacji. Pal licho tras, wtedy mo縩a szyby troch opu禼i jak klimatyzacji nie ma. Post骿 w korku w mie禼ie bez klimatyzacji, to pogadamy (rzecz jasna, gdy odlepisz si ju od fotela). > Do tego s sytuacje (np. kr髏kie odcinki w mie禼ie), 縠 pomimo 縜ru na zewn眛rz

Re: T阺kni za ciep砮m Egiptu:(DO DEO!)

Czo砮m drodzy Egiptofani ! Ostatnie posty w w眛ku Marty dotyczy硑 mnie / do deo / a ich si砤 ra縠nia by砤 tak du縜 , 縠 ju prawie podda砮m si i wysup硑wa砮m ostatnie z硂t體ki na szybki wyjazd do Egiptu gdy nagle / tu chyl czo砤 przed kobiec intuicj Marty / szyby auta same si odmrozi硑

Re: Filipiny - 3 tyg.

rzutem na ta秏, 縴czenia sk砤da砤 mi nocna zmiana celnik體 w Tajpej przegl眃aj眂 m骿 paszport. Cho po przylocie, w 秗odku nocy, kilku policjant體 i taks體karzy pomaga nam znale兼 wypo縴czalni samochod體, to okazuje si, 縠 musimy pojecha do hotelu i dopiero rano wr骳i po auto. Jako, 縠 na

Re: A kto ci ka縠 je糳zi autostradami?

przysz硂禼iowe projekty typu A2, A4 i A1, ale niestety wszystkich koszt體 nie pokrywa. I tu wchodzi w gr czynnik tranzytowy: im lepsze mo縧iwo禼i tranzytu, tym wi阠ej os骲 i firm z zagranicy b阣zie korzysta硂 z autostrad, ergo: znaczna cz甓 pieni阣zy przyp硑nie z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji

Re: Ci昕arna w Azji - (Tajlandia i Malezja)

zasada - NIE MA RZECZY NIEJADALNYCH!!! S TYLKO LUDZIE KT覴ZY NIE UMIEJ ICH PRZYRZZI!!! i je秎i kto pokusi si o wypraw na prawdziwy chi駍ki targ przekona si o tym na w砤snej s髍ze ;-) Jad眂 z wycieczk trafia si do normalnych hoteli!!! cz阺to o standardzie du縪 wy縮zym ni nasze

Re: Hamata, Wadi Lahmy Salateen - moja relacja

bedui駍kiej kawy. Przewodnik si zainteresowa, co ja tam mieszam i powiedzia, 縠 kawa b阣zie, ale p蠹niej. No to, niewiele si zastanawiaj眂, poszed砮m z kierowc do auta po czekolad. Da砮m t czekolad i mowie, 縠 do kawy, a m硂dy ( w mi阣zyczasie zacz阬i rozpala ogie, czy ju 縜r mieli) zacz背

"Taka mi硂舵" via Ct Art

pretekstem tylko dla opowie禼i o trudnej i barwnej osobowo禼i pisarki. Nies硑chanie nastrojowy film. Z pewn tak, a jak縠, francusk :] manier i minimaln pretensj, ale zapomina si o tym ogl眃aj眂 go. Sk砤da si z serii scen i impresji opisuj眂ych relacje obojga bohater體, kt髍e bardzo cz阺to

Re: Brzoza, czyli jaka partia, tacy eksperci?

. Nie trudno zauway, i s to dwie cz戥禼i jed璶ej publi璳a璫ji. Po co robi z tego dwie pozy璫je w biblio璯ra璮ii? Dalej w wielu miej璼cach, s眃z眂 po bar璬zo podob璶ych tytuach i iden璽ycz璶ym sk砤璬zie auto璻體, odno璼z wrae璶ie, 縠 mog to by powt蟓rzone te same arty璳u硑 w r罂璶ych cza

Jak tu pi阫nie

13. K..., jak tu pi阫nie Przyspieszamy ruchy, wyd硊縜my krok i w lej眂ym si z nieba 縜rze, wspinamy si kamienn drog i po kamiennych schodach, kt髍e wij si jak pijany w笨. Nie mamy czasu nawet podziwia pi阫nego widoku, kt髍y rozci眊a si z miejsca, w kt髍ym jeste秏y ale trudno te

Re: LOUTASNIS - Rodos - Kolymbia

! )Jego syn- Gorgio ca砶iem mi硑 ch硂pak.On 18 zaczyna prac za barem a do tego czasu zast阷owa砤 go Maria ( farbowana na blond Greczynka ), mi砤 kobieta mo縠 dlatego,縠 ona akurat nie pochodzi砤 z jego rodziny :))). Zamiast Marii cz阺to sta砤 tzw przez nas "Miriam" :))) Najprawdopodobniej jedna z

Re: ier 23-latki w al. KEN

zachowywa tak sam ostro縩o舵 na prostym odcinku z drogi z ograniczeniem predkosci jak dla rower體 i na r體norz阣nym ruchliwym skrzyzowaniu, to ka縟y kierowca sra砨y 縜rem na trzy metry. Mam nadziej, 縠 rodzina zabitej (czy wr阠z zamordowanej - bo dzia砤nie kierowcy nosi znamiona umy秎no禼i, bo