żarów auto naprawa

sprawdź też:

samochód

FT

Uciekniemy z szarego końca Europy? 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

Uciekniemy z szarego końca Europy? 500 mln zł na przebudowę dróg krajowych

Sieć polskich dróg szybkiego ruchu jest jedną z nowocześniejszych w Europie, ale drogi krajowe to zupełnie inna bajka. Minister Infrastruktury zapowiedział właśnie spore inwestycje - wydanych ma być 500 mln zł na dziewięć inwestycji.

Fiat Panda 4x4 Climbing

Stało się! Po "tłustych" miesiącach obfitujących w auta z górnych półek przyszedł czas na tydzień ascezy. Tak przynajmniej zapowiadało się spotkanie z nową Pandą 4x4. Wdrapałem się do niego niczym Szymon Słupnik na swoją kolumnę i wiecie co? Ten Fiat to świetny przykład na to, że jazda przyziemnymi samochodami wcale nie musi być pokutą!

Toyota Supra Inter Cars

SupramacjaTrochę to trwało, ale się udało. Gdy najmocniejszy samochód Polski w końcu zaparkował pod naszą redakcją, pozostało pytanie: czy będzie można usiąść za kółkiem tego potwora...?

Żar tropików - Polacy na starcie jubileuszowego Rainforest Challenge 2007

blisko dwutygodniowa przeprawa autami przez dżunglę, w czasie której rozgrywane będą odcinki specjalne na czas sprawdzające ich umiejętności jazdy w piekielnie trudnym terenie. Ponieważ rajd rozgrywany jest pod koniec pory deszczowej, przejazd przez dżunglę jest wyzwaniem samym w sobie; auta toną w

Czyszczenie klimatyzacji w aucie

­jać ser­wis, spo­wo­du­je to znacz­nie więk­sze kosz­ty, bo bez prze­glą­dów do­pro­wa­dzi­my do po­waż­niej­szych uszko­dzeń ca­łe­go ukła­du: roz­sz­czel­nie­nie ukła­du kli­ma­ty­za­cji, czy uszko­dze­nie jej sprę­żar­ki, a to już po­waż­ne awa­rie i po­waż­niej­szy ra­chu­nek na­pra­wy. Jak czę