縜ry auto cz甓ci

sprawd te:

samoch骴

msob

Pilkington buduje w Polsce now fabryk

Pilkington buduje w Polsce now fabryk

W Chmielowie pod Sandomierzem koncern Pilkington zacz背 budowa wart niemal p蟪 miliarda z硂tych fabryk szyb samochodowych

Pad砤 ci klimatyzacja, z nieba leje si 縜r? Najlepsze sposoby na sch硂dzenie samochodu

Ostatnie dni to chyba najgorszy czas na awari klimatyzacji, ale ta mo縠 si przytrafi ka縟emu w najmniej odpowiednim momencie. Jak walczy z upa砤mi, kiedy nasz samoch骴 nie ma lub ma, ale zepsut klimatyzacj?

Tego nie zostawiaj w aucie w upa. Mo縠 wybuchn辨, a na pewno przestanie dzia砤

Fale upa丑w potrafi mocno da si we znaki. Gdy 縜r leje si z nieba, powinni秏y pami阾a nie tylko o nawadnianiu i unikaniu s硂馽a, ale te o tym, by niekt髍ych rzeczy nie zostawia w aucie. Wysoka temperatura mo縠 im zaszkodzi, a w konsekwencji nawet zniszczy wn阾rze samochodu.

A to Ci dopiero patent!

A to Ci dopiero patent!

Wyobra糾y sobie tak sytuacj. Jest mro糿y, zimowy poranek. Podchodzimy do samochodu, kt髍y jest kompletnie przykryty padaj眂ym przez ca潮 noc 秐iegiem. Po odnalezieniu drzwi kierowcy, wyjmujemy ze schowka skrobaczk i przyst阷ujemy do obchodu w celu "odkopania" auta

BMW Z4 sDrive 35is | Za kierownic

BMW Z4 sDrive 35is | Za kierownic

Za co kochamy niemieck motoryzacj | cz甓 1 BMW Gdybym mia co wpisa w rubryce "o sobie" to by硂by to info w rodzaju: skromny, spokojny, niski... 硑siej眂y. Wiem, wiem, nie brzmi to za dobrze. Jak tu w siebie uwierzy. Ale wiecie co

Zap硂n

zap硂nowych oraz 秝iec. Uk砤dy elektroniczne s pozbawione rozdzielacza, mog by za to pod潮czone do komputera. Defekt kt髍egokolwiek z tych element體 zak丑ci prac silnika. Niedomagania akumulatora lub alternatora (pr眃nicy) dadz si we znaki podczas rozruchu, rzadko w czasie jazdy. Inne cz甓ci zap硂nu

Czy mo縩a je糳zi samochodem w klapkach? Jazda bez koszulki grozi mandatem!

Czy mo縩a je糳zi samochodem w klapkach? Jazda bez koszulki grozi mandatem!

d硊縮ze trasy - radz trenerzy Szko硑 Bezpiecznej Jazdy Renault. Co grozi za jazd samochodem bez koszulki? Samoch骴 jest w砤sno禼i prywatn, wi阠 teoretycznie mo縠my w nim robi to, co nam si podoba. Jednak jazda bez cz甓ci odzie縴 mo縠 wywo硑wa zgorszenie u innych uczestnik體 ruchu drogowego. A

APEL do KIEROWC覹 !!!!

": - obecnie s硂馽e "stoi" nisko i jak si jedzie pod s硂馽e, to cz阺to nie wida aut zlewaj眂ych si z t砮m jezdni, jadacych z naprzeciwka. - na drogach w秗骴 las體 i g阺tych drzew, zw潮szcza gdy s硂馽e swieci, te si auta zlewaj z cieniami - gdy 縜r z nieba tryska latem, to mamy ma潮 fatamorgan, czyli

Czyszczenie klimatyzacji w aucie

璲a ser瓀is, spo瓀o璬u璲e to znacz璶ie wi阫璼ze kosz璽y, bo bez prze璯l杯d體 do璸ro瓀a璬zi璵y do po瓀a凯niej璼zych uszko璬ze cae璯o uk砤璬u: roz璼z璫zel璶ie璶ie uk砤璬u kli璵a璽y瓃a璫ji, czy uszko璬ze璶ie jej spr戥縜r璳i, a to ju po瓀a凯ne awa璻ie i po瓀a凯niej璼zy ra璫hu璶ek na璸ra瓀y. Jak cz戥sto

Re: By砮m ko硂 Tesco

jak sko馽z 2 cz甓 obwodnicy to z kierunku 縜r nie b阣zie takiego nap硑wu aut... -- Nie dyskutuj z d e b i l e m. Najpierw sprowadzi Ci do swojego poziomu a potem pokona do秝iadczeniem. gg 2681285

Re: dlaczego niepal眂y musz znosi palaczy?

> (Naprawd to si tak cz阺to zdarza? W秗骴 moich znajomych 縜dni rodzice ju nie > pal, wi阠 nie widuj zadymionych samochod體 z dzie鎚i. Ty widujesz?) Sytuacja sprzed kilku dni, oko硂 14, 縜r leje si z nieba, stoimy w korku, wszystkie okna z szyberdachem w潮cznie otwarte. W aucie

Re: Nowe czy uzywane cd.

Nie mog砮m si powstrzyma. ....> Pomy秎 ile kasy by zaoszcz阣zi gdyby kupi zadbane u縴wane zamiast nowego > ... > 1. utrata warto禼i : 20 000 z > 2. AC : 2 000 z > 3. drogie ASO i cz甓ci : 3 000 z > > Wyobra sobie 縠 za zaoszcz阣zone pieni眃ze jedziesz na

Re: Mam dylemat

Uleczko ja jestem te禼iow i nawet podw骿n :> No, a parkuj眂 na podw髍ku zdarza mi si zostawi uchylone okno 秝iadomie, 縠by nie by硂 縜ru w aucie. Ale musz bardzo uwa縜, 縠by nie zabra w drog pasa縠ra na gap. Celuj w tym bure. Cz阺to zdarza mi si zasta Pepka na siedzeniu kierowcy i

Re: Nowe czy uzywane cd.

nowego... 1. utrata warto禼i : 20 000 z 2. AC : 2 000 z 3. drogie ASO i cz甓ci : 3 000 z Wyobra sobie 縠 za zaoszcz阣zone pieni眃ze jedziesz na super wakacje do Brazylii na karnawa w RIO....pi阫ne widoki zapieraj dech w piersiach: z硂ta pla縜, 縜r gor眂ego s硂馽a,b酬kit oceanu, brazylijskie

Re: "Ka縟y grosz si liczy". Tak si oszcz阣za na

to jest kompletn bzdur i fikcj (cho oczywi禼ie, je秎i nie ma klimatyzacji to okna musz by otwarte), w dodatku szprycowanie si spalinami do zdrowych r體nie nie nale縴 (a jak wiadomo przez du勘 cz甓 trasy taki autobus stoi w korku i na 秝iat砤ch otoczony innymi kopc眂ymi autami). Ponadto

Re: tradycyjnie zima zaskoczy砤 drogowc體...

> zderzaku. Ca砶owicie si z Tob zgadzam i lepiej bym tego nie uj背. Dok砤dnie takie same odczucia mia砮m dzisiaj na za秐ie縪nych drogach. Bo ludzie to nie wiedz, jak si auto zachowuje w takich warunkach, na kursie tego nie ucz, no chyba 縠 komu kurs zbiegnie si z bia硑m szale駍twem, to troch

Re: samopodpalenie z obawy przed wykryciem afery?

Komu ta (baba)? pomog砤 dzia砤j眂 w swojej organizacji? Ja wiem, 縠 勘da砤 od ci昕ko chorego, takiej dokumentacji, kt髍ej nie sprosta by zawodowy prawnik. Ale cz阺to krzycza砤 i wyst阷owa砤 w mediach. Typowym sposobem na samo spalenie si auta jest nak砤dzenie starych szmat pod wewn阾rzne

Re: Dlaczego ,nie napiszecie wprost...

Komu ta (baba)? pomog砤 dzia砤j眂 w swojej organizacji? Ja wiem, 縠 勘da砤 od ci昕ko chorego, takiej dokumentacji, kt髍ej nie sprosta by zawodowy prawnik. Ale cz阺to krzycza砤 i wyst阷owa砤 w mediach. Typowym sposobem na samo spalenie si auta jest nak砤dzenie starych szmat pod wewn阾rzne

Re: Kocham-reaguj

Dzi podano informacj o w硂skim tatu秌u,kt髍y zostawi c髍eczk na 5 godzin przypi阾 w foteliku w aucie a 縜r la si z nieba.Dziecko nie prze縴硂.Gdzie polaz, co robi???C罂 dziecku to 縴cia nie wr骳i.Wida g硊pota ....nie ma p砪i.Przy piaskownicy bywam z wnuczk 3 letni na tyle cz阺to 縠by

Re: Dlaczego ,nie napiszecie wprost...

jeden> > Typowym sposobem na samo spalenie si auta jest nak砤dzenie starych szmat pod w > ewn阾rzne ramiona wycieraczek. Szmaty blokuj silnik, kt髍y nie zostaje wy潮czo > ny mechanizmem wewn阾rznym, nast阷nie si grzeje wreszcie p硂nie, szmaty przeno > sz 縜r i mamy po縜r

Re: wr骳imy do tematu ? ;-)

czu, w takim > 縜rze auto zbyt szybko si nagrzewa硂:( No to mo縠 i lepiej.Omin瓿a dolegliwi禼i klimatyczne.Cz阺to 砤pi dzieci.W samolotach, autobusach,hotelach.Nie czyszcza agregat體.To siedlisko r髗nych roztoczy,bakterii i chor骲.Bardzo ostro縩ie z tym "ch硂dkiem".Na pociech jest

Barcelona (Santa Suzana) - wr骳i砮m!

wyjazd bardzo udany, aczkolwiek r體nie bardzo kosztowny. Mieszkali秏y z hotelu Montemar Maritim w Santa Suzana z opcj 秐iadania i obiadokolacje. Obiadokolacje mieli秏y z opcj zamiany na lunch - co by硂 秝ietnym pomys砮m, gdy praktycznie 4 dni od sjesty do p蟪nocy a cz阺to i d硊縠j sp阣zali秏y w

Re: Kto si wstydzi je糳zi na rowerze? Ci, kt髍z

musz mie ze sob komputer, kilka ci昕kich segregator體, marynark na przebranie itp. Potrzebuj si do tego szybko i wygodnie przemie禼i z pkt A. do B w naszym mie禼ie niezale縩ie czy pada, leje, czy pizga czy te jest 縜r z nieba. A robi砮 kiedy tygodniowe zakupy? Baga縩ik w aucie 500 litr體, wa縴

Pochwala tluszczyku na bioderkach...

si pod pachami G硂s gruby,dono秐y,jak basik dynksiarza Brzmi g硂秐o w zau砶ach podw髍za Twa g阞a jak bania wnet 秏iechem zara縜 Zn體 dzieci si 秏iej od str罂a 痳esz tak na okr眊硂,jak bydl na mi阺o Cho nikt ci do rze糿i nie odda I dziwisz si potem,縠 gadaj cz阺to Jak gruba

Wierszyk dla wielkiej Jasminy

痳esz tak na okr眊硂,jak bydl na mi阺o Cho nikt ci do rze糿i nie odda I dziwisz si potem,縠 gadaj cz阺to Jak gruba jest twoja morda To 縜dna choroba,masz tusz nabyt Bo nie dbasz o siebie ju wcale A stopka niema砤,jak byka kopyto Podw骿n ma prawie skal Lesbijk nie jeste i

Re: Alfa MITO - kobieta prosi o porade...

(lub nie u縴wa) klimatyzacji. Pal licho tras, wtedy mo縩a szyby troch opu禼i jak klimatyzacji nie ma. Post骿 w korku w mie禼ie bez klimatyzacji, to pogadamy (rzecz jasna, gdy odlepisz si ju od fotela). > Do tego s sytuacje (np. kr髏kie odcinki w mie禼ie), 縠 pomimo 縜ru na zewn眛rz

Re: T阺kni za ciep砮m Egiptu:(DO DEO!)

Czo砮m drodzy Egiptofani ! Ostatnie posty w w眛ku Marty dotyczy硑 mnie / do deo / a ich si砤 ra縠nia by砤 tak du縜 , 縠 ju prawie podda砮m si i wysup硑wa砮m ostatnie z硂t體ki na szybki wyjazd do Egiptu gdy nagle / tu chyl czo砤 przed kobiec intuicj Marty / szyby auta same si odmrozi硑

Re: Filipiny - 3 tyg.

rzutem na ta秏, 縴czenia sk砤da砤 mi nocna zmiana celnik體 w Tajpej przegl眃aj眂 m骿 paszport. Cho po przylocie, w 秗odku nocy, kilku policjant體 i taks體karzy pomaga nam znale兼 wypo縴czalni samochod體, to okazuje si, 縠 musimy pojecha do hotelu i dopiero rano wr骳i po auto. Jako, 縠 na

Re: Ci昕arna w Azji - (Tajlandia i Malezja)

zasada - NIE MA RZECZY NIEJADALNYCH!!! S TYLKO LUDZIE KT覴ZY NIE UMIEJ ICH PRZYRZZI!!! i je秎i kto pokusi si o wypraw na prawdziwy chi駍ki targ przekona si o tym na w砤snej s髍ze ;-) Jad眂 z wycieczk trafia si do normalnych hoteli!!! cz阺to o standardzie du縪 wy縮zym ni nasze

Re: Hamata, Wadi Lahmy Salateen - moja relacja

bedui駍kiej kawy. Przewodnik si zainteresowa, co ja tam mieszam i powiedzia, 縠 kawa b阣zie, ale p蠹niej. No to, niewiele si zastanawiaj眂, poszed砮m z kierowc do auta po czekolad. Da砮m t czekolad i mowie, 縠 do kawy, a m硂dy ( w mi阣zyczasie zacz阬i rozpala ogie, czy ju 縜r mieli) zacz背

"Taka mi硂舵" via Ct Art

pretekstem tylko dla opowie禼i o trudnej i barwnej osobowo禼i pisarki. Nies硑chanie nastrojowy film. Z pewn tak, a jak縠, francusk :] manier i minimaln pretensj, ale zapomina si o tym ogl眃aj眂 go. Sk砤da si z serii scen i impresji opisuj眂ych relacje obojga bohater體, kt髍e bardzo cz阺to

Re: Brzoza, czyli jaka partia, tacy eksperci?

. Nie trudno zauway, i s to dwie cz戥禼i jed璶ej publi璳a璫ji. Po co robi z tego dwie pozy璫je w biblio璯ra璮ii? Dalej w wielu miej璼cach, s眃z眂 po bar璬zo podob璶ych tytuach i iden璽ycz璶ym sk砤璬zie auto璻體, odno璼z wrae璶ie, 縠 mog to by powt蟓rzone te same arty璳u硑 w r罂璶ych cza

Jak tu pi阫nie

13. K..., jak tu pi阫nie Przyspieszamy ruchy, wyd硊縜my krok i w lej眂ym si z nieba 縜rze, wspinamy si kamienn drog i po kamiennych schodach, kt髍e wij si jak pijany w笨. Nie mamy czasu nawet podziwia pi阫nego widoku, kt髍y rozci眊a si z miejsca, w kt髍ym jeste秏y ale trudno te

Re: LOUTASNIS - Rodos - Kolymbia

! )Jego syn- Gorgio ca砶iem mi硑 ch硂pak.On 18 zaczyna prac za barem a do tego czasu zast阷owa砤 go Maria ( farbowana na blond Greczynka ), mi砤 kobieta mo縠 dlatego,縠 ona akurat nie pochodzi砤 z jego rodziny :))). Zamiast Marii cz阺to sta砤 tzw przez nas "Miriam" :))) Najprawdopodobniej jedna z

Re: ier 23-latki w al. KEN

zachowywa tak sam ostro縩o舵 na prostym odcinku z drogi z ograniczeniem predkosci jak dla rower體 i na r體norz阣nym ruchliwym skrzyzowaniu, to ka縟y kierowca sra砨y 縜rem na trzy metry. Mam nadziej, 縠 rodzina zabitej (czy wr阠z zamordowanej - bo dzia砤nie kierowcy nosi znamiona umy秎no禼i, bo