縴wiec cz甓ci samochodowe

Andrzej Kublik

Terenowe kanty, sportowe kr眊硂禼i

Terenowe kanty, sportowe kr眊硂禼i

Co trzeci nowy samoch骴 na 秝iecie kupuj Amerykanie. Dlatego to oni dyktuj motoryzacyjne mody, nawet je秎i cz阺to gustem r罂ni si od reszty 秝iata.

Range Rover Sport Supercharged LE

Land Rover nie糽e namiesza nam w g硂wach. W砤秐ie wprowadzi do sprzeda縴 nowy samoch骴 o nazwie Range Rover wygl眃em nawi眤uj眂y do luksusowej teren體ki, doda mu oznaczenie Sport i wsadzi do niego czterystukonny silnik, a wszyscy my秎, 縠 to najdro縮zy model w gamie producenta. Nic bardziej mylnego. Kluczem do rozwik砤nia ca砮j 砤mig丑wki jest w砤秐ie przydomek ?Sport?

Twoim samochodem po Europie

Pami阾acie wakacyjn zabaw "Samochodem po Europie" na Moto.pl? Wy硂nili秏y autor體 najciekawszych opowie禼i i zdobywc體 motoryzacyjnych gad縠t體. Dzi kolejna relacja

Twoim samochodem po Europie

Twoim samochodem po Europie

drodze powrotnej, gdy jedzie si w Varnie wg znak體 na Ba砪zik (s objazdy, poniewa ulica pomi阣zy po硊dniowym kra馽em Parku Primorskiego a dworcem PKP jest cz甓ciowo rozkopana), po drodze w centralno-zachodniej cz甓ci miasta, po prawej stronie drogi mija si chyba cyga駍k enklaw - rudery sklecone z

Zajrzyj do 秗odka nowej B-klasy

Zajrzyj do 秗odka nowej B-klasy

Mercedesa CLS. Na szczycie konsoli 秗odkowej zago禼i du縴 wy秝ietlacz przypominaj眂y iPada. Uwag zwracaj tak縠 du縠, klasycznie stylizowane kratki nawiew體, 縴wcem przeniesione ze sportowego SLS'a AMG. Na zdj阠iach przedstawiona jest najprawdopodobniej jedna z najbogatszych wersji B-klasy. St眃

Re: iertelny wypadek na krajowej 8. Droga zablo

mpoa napisa砤: > M骿 brat zgin背 w wypadku samochodowym, kt髍y r體nie si spali. Media wielokr > otnie pisa硑 ze spali si 縴wcem. to dodatkowa trauma dla bliskich. Sekcja zw > ok wykaza砤 縠 zgin背 na miejscu, natychmiast. Dla rodziny TO STRASZNY CIOS cz > yta takie

Dacia SAndero Stepway

argument體 za tym autem a oto jego szybkie riposty - auto bez zb阣nej elektroniki na sprawdzonych konstrukcyjnie podzespo砤ch- on na to 縠 cz甓ci 縴wcem wzi阾e z Meganki II wyj眛kowo awaryjnej , - niska cena - tanie mi阺o psy jedz czyli bardzo niska jako舵 - auto cieszy si du縴m powodzeniem na zachodzie

ciekawe inwestycje Ziemi Chrzanowskiej

Najciekawsze inwestycje na Terenie Ziemi Chrzanowskiej 1) Fabryka cz甓ci samochodowych Valeo – Chrzan體 przy autostradzie 2) Mi阣zygminy Zak砤d Gospodarki Odpadami – Balin przy autostradzie 3) Hotel firmy Feryt - Jaworzno ul.Krakowska 4) Stacja paliw BP – Jaworzno ul

Ja znam tego faceta

wyci眊n辨 kas z ubezpieczalni,kt髍e nie interesuj si tym,jak g酬bokie kieszenie maj ich rzeczoznawcy).W砤禼iciel autka otrzymuje niby naprawiony samoch骴 (lakier k砤dziony na 縴wca,cz甓ci u縴wane z innych marek etc.)i informacj,縠 ma jeszcze kolowi dop砤ci za t akcj! Dodam jeszcze 縠 kolo to

Stra縩icy miejscy zajrz nam do piec體

Panie Burmistrzu! Zanim Pan zacznie n阫a zwyk硑ch obywateli, prosz sprawdzi, co ca硑mi nocami, niezale縩ie od pory roku, jest spalane w piecach by砮j garbarni. Prosz tak縠 skontrolowa warsztaty samochodowe, gdzie w metalowych beczkach spala si odpady, opakowania po r罂nych substancjach

Niepowtarzalne wakacje w Le縜jsku - UWAGA !!!

Le縜jszczan, kt髍zy w dniach 13- 18 lipca podczas urlopu Burmistrza i cz甓ci pracownik體 przejm cz甓 obowi眤k體 sprawowania w砤dzy w mie禼ie. 24 lipca ( po dopi阠iu warunk體 finansowych)na stadionie Pogo Le縜jsk rozegra spotkanie z reprezentacj Polski w pierwswzym sk砤dzie. Nie jest jeszcze

眘k nie chce (((((((((((((((((((((((((((

niezb阣ny do prowadzenia inwestycji - m體i burmistrz Antoni Szlagor. Samorz眃owcy z 痽wca zamierzaj r體nie nadal przekonywa w砤dze wojew骴ztwa 秎眘kiego do podj阠ia budowy drugiej z planowanych obwodnic, maj眂ej wyprowadzi poza 秗骴mie禼ie ruch samochodowy od strony Bielska na Korbiel體

Re: Tylko 39% Polak體 odda硂by Ko禼io硂wi 0,3% po

szerszy wjazd do hurtowni. koparka "na 縴wca" i bez zabezpieczenia terenu budowy wali砤 zabytkowy murek, a obok interweniowa砤 policja, ale nie w kopark czy murek, a w pijanych czy禼icieli szyb samochodowych. jestem przekonany, 縠 miejska konserwator zabytk體 wie o tym, bo przecie musia砤 wyda zgod

co o ma硂polsce

Mo縠 troch wiedzy o skrawku ma硂polski Najciekawsze inwestycje na Terenie Ziemi Chrzanowskiej 1) Fabryka cz甓ci samochodowych Valeo – Chrzan體 przy autostradzie 2) Mi阣zygminy Zak砤d Gospodarki Odpadami – Balin przy autostradzie 3) Hotel firmy Feryt - Jaworzno ul.Krakowska 4

Re: Lobby emerytr體 !!!!!!

zdaniem to czytelne rozr罂nienie i naprawd drako駍kie karanie za wprowadznie w b潮d klienta. Mam tu na my秎i, 縠 je縠li powstanie Cech Mechanik體 Samochodowych Rejonu Szmulki i zdob阣zie dzi阫i swoim dzia砤niom (marketing, szkolenia mechanik體, negocjacje z dostawcami cz甓ci i inne) znacz眂

Re: --------Prognozy-----Polityczne-----cz.4

. prasowe) O smogu powiedziano wiele, zrobiono za to bardzo ma硂. Wystarczy spojrze na statystyki, kt髍e do舵 jasno pokazuj, 縠 smog w Polsce ma si bardzo dobrze. Co roku z powodu chor骲 wywo砤nych zanieczyszczeniami powietrza umiera blisko 50 tys. os骲. Tyle samo zgin瓿o w wypadkach samochodowych w

Re: tramwaje w Bielsku. wschodnia obwodnica.

. Wyburzenia s faktycznym pocz眛kiem pot昕nej inwestycji - wschodnia obwodnica Bielska-Bia砮j b阣zie cz甓ci drogi ekspresowej Bielsko-痽wiec-Zwardo - prowadzonej przez Generaln Dyrekcj Dr骻 Krajowych i Autostrad w Katowicach. (...)" wreszcie ruszylo! :-) jeszcze pare lat, wiem, ale jednak

Niepowtarzalne Wakacje w Le縜jsku-UWAGA!!!

Le縜jszczan, kt髍zy w dniach 13- 18 lipca podczas urlopu Burmistrza i cz甓ci pracownik體 przejm cz甓 obowi眤k體 sprawowania w砤dzy w mie禼ie. 24 lipca ( po dopi阠iu warunk體 finansowych)na stadionie Pogo Le縜jsk rozegra spotkanie z reprezentacj Polski w pierwswzym sk砤dzie. Nie jest jeszcze

Re: ale mi przykro..

So砮cznokr髄ewskiej metropolii - mamy dwie centrale hipermarket體, koncern paliwowy, drukarni, producenta puszek, producenta zakr阾ek, biuro du縠j firmy elektronicznej, wytw髍c cz甓ci samochodowych.... i tyle Imponuj眂e no nie ? Firmy kt髍e le勘 w okolicy krakowa przenios硑 np. swoje dzia硑 marketingu

Re: Do bud縠tu Bielska-Bia砮j wr骳i硑 niekt髍e in

. Przybywa samochod體 i ro秐ie lenistwo ludzi. Celem w砤dz lokalnych powinno by rugowanie ruchu samochodowego z centrum miast (a takim centrum jest w砤秐ie skrzy縪wanie Piastowskiej i 3 Maja). Cz甓 sprawy za砤twi budowa obwodnicy wschodniej (mam nadziej, 縠 za砤twi). Droga do odetkania centr體

W ma硂polsce rozwija sie tylko krak體...

. dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/54409FEADA559726C125706200296FE0?OpenDocument&Start=1&Count=1000&ExpandView&View=n&Cat=wd KIE: BUDOWA FABRYKI CZ师CI SAMOCHODOWYCH W SIEMIANOWICACH W siemianowickiej dzielnicy Ba駁體 w Siemianowicach, na 19 hektarach nieu縴tk體, powstanie wkr髏ce du縜 fabryka cz甓ci dla przemys硊 motoryzacyjnego. Koszt jej budowy ma wynie舵 35 milion體 euro, a inwestorem b阣zie

Re: ale mi przykro..

hipermarket體, > koncern paliwowy, drukarni, producenta puszek, producenta zakr阾ek, biuro > du縠j firmy elektronicznej, wytw髍c cz甓ci samochodowych.... Jeszcze central du縠go banku (wprawdzie kilka lat najwy縠j, ale jednak), sporo sp蟪ek informatycznych, siedzib niekt髍ych firm

Re: do Halinki

cmentarzu pan..zapyta mnie ile lat mia砤 c髍ka. Powiedzia砤m, 縠 23. On zacz背 mi opowiada o swoim synu. Te zgin背 w ubieg硑m roku, w wypadku samochodowym.Zacz阬i秏y rozmawia. Dowiedzia砤m si, 縠 sp硂n眑 縴wcem w tym samochodzie bo zakleszzy硑 mu si nogi. Nikt mu nie pom骻, pali si na

Re: Dlaczego jest jak jest

pokrywaj si w znacznej cz甓ci ze 秎眘kim odcinkiem mi阣zynarodowej trasy R-4. 5) W 2006 r. powsta砤 w woj. 秎眘kim odr阞na sie tras rowerowych zwana niezbyt 禼i秎e Wi秎an Tras Rowerow, przy kt髍ej oznakowaniu logo trasy zast眕i硂 na znakach rower. Trasy tej sieci na wielu odcinkach pokrywaj

Wygl眃a na to, 縠 w Gliwicach b阣zie referendum

publicznie dost阷ne. Argument o tym, 縠 tramwaj ma racj bytu wy潮cznie w postaci wydzielonych linii du縴ch pr阣ko禼i 潮cz眂ych cz甓ci miasta jest chybiony w zestawieniu z przyk砤dami eksploatacji sieci tramwajowych w miastach europejskich. Tramwaje z powodzeniem kursuj 秗骴miejskimi uliczkami

Panowie bez lament體!

S砤wa! Widz, 縠 ulegli禼ie propagandzie "wyborczej", 縠 Polska jest do niczego, 縠 za ma砤, za biedna, Polacy tacy jacy... Ale prawda jest taka, 縠 przemys samochodowy wsz阣zie prze縴wa k硂poty i to co pare lat... Angielski dawno ju przeszed w r阠e kapita硊 zagranicznego, na naszych

Zag砤da dynowskich 痽d體

, wpadali do dom體, z krzykiem na ustach wyp阣zali z nich 痽d體 na ulic. Te wrzaski hitlerowc體 i bitych 痽d體, s硑cha by硂 z r罂nych cz甓ci miasta. Przera縠nie zapanowa硂 na jego ulicach. Relacjonuje jedna z mieszkanek - Helena Szajnik: „Daty dnia, kiedy nast眕i砤 pierwsza masakra

Skasowana aukcja na allegro-Kaczy駍ki

sprzeda swoj cz甓 Pana Lecha Kaczy駍kiego najlepiej osobie z poza granic naszego kraju. Przedmiot aukcji jest genialn osob ze 秝iata politycznego i cho do moralno禼i jest Mu daleko, to zapewniam, 縠 swoimi nietypowymi sztuczkami potrafi wygra ka縟e wybory. Np atak na dziadka Pana Donalda Tuska

ciekawa oferta na allegro...

mi阣zynarodowej oraz jako osob, kt髍a wg swojego przeznaczenia mia砤 zwi阫szy m骿 dobrobyt. Odda砮m na pana Prezydenta g硂s w wyborach powszechnych, i liczy砮m (wedle gor眂ych zapewnie), 縠 Pan Prezydent spe硁i swoj rol. Niestety si przeliczy砮m, i jako wsp蟪wla禼iciel chc sprzeda swoj cz甓 Pana

Apartament z widokiem na ruder

jednak Z眀kowska. Mieszcz眂e si tu zabudowania w znacznej cz甓ci przesz硑 rewitalizacj. - I tak teraz pe砮n blasku budynek z nr. 9 styka si z rozsypuj眂 si 11 -opowiada Pilich. Ch硂dna i gor眂e emocje Wrastanie nowoczesnych budynk體 w star Warszaw wida ostatnio na Woli. To najszybciej

Najpierw "naczalstwo"

tragedi w biurowcu. "Naszemu Dziennikowi" uda硂 si skontaktowa z Kiry砮m Tkaczenk, kt髍y we W砤dywostoku na co dzie zajmuje si biznesem samochodowym i pracuje w sklepie "Jokohama" z japo駍kimi cz甓ciami samochodowymi. Opowiedzia nam, 縠 mama kole縜nki jego c髍ki wypad砤 z okna, nie

Beskid 痽wiecki i 眘ki - przyroda w odwrocie!

..bardzo cz阺to odpady po realizacji bud體 zawieraj眂e zaprawy, kleje, farby i lakiery, beton, ceg硑 l眃uj w rzekach i potokach... Ponadto jest duza presja na budow wszedzie osrodkow narciarskich..kazda gmina chce zbudowac kompleks narciarski i chce byc jak chamonix czy madonna di campiglio, pod pretekstem

Busines ... sposoby na niez硑 i to jeszcze jaki ..

warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si na polnej drodze za wsi. Warsztat powinien ci odpali przynajmniej 20% doli. Wzd硊 drogi z regu硑 rozk砤daj swoje kramy Ruscy i Wietnamcy. Ci p砤c haracz rycza硉em, od powierzchni kramu. Pilnuj tego

Jak zarobi na blokadzie rolniczej:)))

. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si na polnej drodze za wsi

Jak zrobi przydro縩y biznes... :-) (troszk OT)

przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si na polnej drodze za wsi. Warsztat powinien ci odpali przynajmniej 20% doli. Wzd硊 drogi z regu硑 rozk砤daj

JAK ZAROBI NA ROLNICZEJ BLOKADZIE

samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si na polnej drodze za wsi. Warsztat powinien ci odpali przynajmniej 20% doli. Wzd硊 drogi z regu硑 rozk砤daj swoje kramy Ruscy i Wietnamcy. Ci p砤c haracz rycza硉em, od powierzchni kramu. Pilnuj tego zorganizowi przez ciebie

Jak zarobi na blokadzie?

samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si na polnej drodze za wsi. Warsztat powinien ci odpali przynajmniej 20% doli. Wzd硊 drogi z regu硑 rozk砤daj swoje kramy Ruscy i Wietnamcy. Ci p砤c haracz rycza硉em, od powierzchni kramu. Pilnuj tego zorganizowi przez ciebie

God Bless American Interests !!!!

si przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio poprzez popieranie zbrodniarzy w rodzaju Pinocheta czy Suharto. Amerykanie wyzwalaj te coraz cz甓ciej w砤snych obywateli, g丑wnie "sekciarzy" i "prawicowych ekstremist體". Teraz, gdy tak zwana spo砮czno舵 mi阣zynarodowa ma alibi w

Re: Marek

, bo cz甓 murowanego ogrodzenia wzd硊 ulicy 3 Maja wpisana jest do rejestru zabytk體 jako pozosta硂舵 dawnego pa砤cu Lubomirskich." Przecie to tekst 縴wcem wzi阾y z Trybuny Ludu A.D 1970-75 Szczytowy okres Gierka , propagandy sukcesu, s砤wienia wielkiej p硑ty jako najwy縮zej formy w

Re: B髄 podczas porodu mozna do czego por體na?

plombowaniem ba砤m si panicznie. Po porodzie stwierdzi砤m, ze skoro prze縴砤m tamten b髄, to i rwa i borowa mog mi na 縴wca, bo to tylko LEKKI b髄. Pracuj w warsztacie samochodowym. Nie jedna iskra spadnie mi podczas spawania na stopy i r阠e, nie jeden opi砮k wpadnie w oko przy szlifowaniu, nie raz

Gar舵 wra縠 z Danii.

dost阷ne niemal na ka縟ej stacji benzynowej i niemal w ka縟ym sklepie foldery reklamuj眂e dany region, z drugiej strony niemal zupe硁y brak widok體ek, kt髍e mo縩a by硂by wys砤 przyjacio硂m. Te za, kt髍e uda硂 mi si spotka – na kartonowym, ciemnym papierze – wyj阾e by硑 jak 縴wcem z

Moje wra縠nia z podr罂y do Danii.

kartonowym, ciemnym papierze – wyj阾e by硑 jak 縴wcem z czas體 PRL-u. Mieszka馽y kraju raczej ma硂 przychylni turystom. Zamkni阠i w sobie, jakby nieufni, reaguj w wi阫szo禼i na pytania zadane w j陑yku niemieckim. Odpowiadaj kr髏ko i pragmatycznie, bez cienia otwarto禼i i 縴czliwo禼i. Mimo, 縠 Dania

Re: Urz阣nicy nie dbaj o cud

: bi.gazeta.pl/im/3/6895/z6895233X.jpg Czemu ma s硊縴 w潮czenie do Parku cz甓ci jeziora Miko砤jskiego le勘cej na g丑wnym szlaku 縠glownym WJM W阦orzewo -Miko砤ki - Pisz - Zegrze - Warszawa (nie myli z jachtostrad W阦orzewo -Miko砤ki - Ruciane)? Czesaniu myta ze wszystkich jacht體, nie tylko chcacych p硑wa po dawnemu jachtostrad

Fatalny(od lat) poziom dziennikarzy!

ustawienie 秝iate. 痚by to zrobi, trzeba wyburzy nale勘c do PSK 1 oficyn gospodarcz przy Radziwi吵owskiej i ul. 3 Maja. Akademia Medyczna ju si zgodzi砤. Jednak na przeszkodzie stan背 konserwator zabytk體, bo cz甓 murowanego ogrodzenia wzd硊 ulicy 3 Maja wpisana jest do rejestru zabytk體 jako

Re: Nie dla Niemiec,ko禼io砤 i NATO !!!

si Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne oraz biura zajmowane przez 30 firm. Inkubator, kt髍y wybudowa砤 Agencja Rozwoju Regionalnego, ma na celu rozw骿 przedsi阞iorczo禼i i wdra縜nie nowych technologii. 5.O秝i阠im:41 800 mieszka馽體(1973) Zak砤dy Chemiczne "O秝i阠im",elektrownia,fabryka cz甓ci do

Re: Sorry, nie doczyta砮m.

si od dna. Za to bardzo wzros硑 ceny. Sko馽zy砮m studiowa w砤秐ie w 2010, a w 2004 zacz背em. W tym czasie piwo na rynku posz硂 o 120% w g髍, obiady w knajpkach te o oko硂 100%, jako舵 upad砤 na pysk (potwierdzaj to wszyscy znajomi), piwo to nie jest piwo, do cz甓ci klub體 pojawi硑 si takie ceny

Re: Etyka zabijania...

fakt體 dot. obrony praw zwierz眛. Ale ja zacytuj tylko cz甓: 1933 – Tierschutzgesetz W Niemczech, po doj禼iu do w砤dzy w styczniu 1933 partia nazistowska ustanowi砤 najbardziej kompleksowy zbi髍 praw ochrony zwierz眛 w Europie. Wed硊g Kathleen Kete by砤 to pierwsza znana historii

Przysz硂舵 dzi: miasto dla ludzi czy samochod體?

, 縠 ruch samochodowy b阣zie ci眊le rosn辨, nawet je秎i liczba ludno禼i tego smutnego jak Sieradz miasta spadnie w ci眊u najbli縮zych 30 lat o kolejne sto tysi阠y os骲. Nie b阣zie niczym dziwnym, 縠 nie b阣zie widzia komunikacji miejskiej jako si硑 zdolnej nie tylko wyhamowa ten wzrost, ale wr阠z

Odszczekuj com napisa

cz甓 縴wca sprzedaj na zewn眛rz. W nowej ubojni na starcie przerabianych b阣zie 800 ton. - My秎, 縠 przy潮czy si do nas kilku hodowc體 z regionu i osi眊niemy wydajno舵 1200 ton - m體i prezes Szymaniak. Ferma Polska to pi眛a firma, kt髍a w tym roku dosta砤 zezwolenie na dzia砤lno舵 w KSSSE

Re: dzi Jaros砤w Kaczy駍ki w telewizji o 9.30

. > > 09:00 Program dla dzieci: "W pracowni witra縴" cz. II -program edukacyjny > Spotkanie z Madzi Buczek, no comments. > > 09:30 Rozmowy niedoko馽zone: "U progu IV Rzeczypospolitej " > Go禼ie: prezes PiS Jaros砤w Kaczy駍ki, minister Zbigniew Wassermann - sp髍 o wann jako modelowy

Re: do a. i innych wielbicieli rasy

Precyzuj intencje. Poprzedni wpis z wycinkiem artyku硊 z wczorajszej rp mia u秝iadomi anexx’ ie / anexx / anexxsie jak postrzegaj problem niebezpiecznych ps體 hodowanych w Polsce nie ich w砤禼iciele, lecz ogromna cz甓 ca砮j reszty drepcz眂ych po tej planecie – nie b骿my

Re: Katowicki Rynek? Po co!

cz阺to z zabudow r體nie z XIX wieku. I szanuje i chroni te rynki cho to niekiedy zaledwie 1/4 ich historii. To barbarzy駍two, 縠 Katowice nie chroni najstarszego uk砤du urbanistycznego w swojej historii. <Nowoczesne miasta nie maj s砳ta秐ych ryneczk體 z uroczym ratuszem> Jak nie mia硑

Re: A s硊pki run, run, run...

. > Ile autostrad jest w RFN? > pl.wikipedia.org/wiki/Lista_austrostrad_w_Niemczech > Teraz we cennik za kilometr spod Poznania i pomn罂 razy niemiecki > kilometrarz - bedziesz wiedzia czemu niemiecki podatnik dop砤ca. Ale dop砤ca cz阺to wbrew swojej woli. Tak, jak nie widz powodu

Re: 10 lipca

stodole i spalono 縴wcem. W Jedwabnem zamordowano od 300 do 400 os骲. 1944- Zak砤dy sp蟪ki Schichau A.G. zatrudnia硑 44 tys. ludzi, w tym 18 tys. w Elbl眊u, 14 tys. w Kr髄ewcu i 12 tys. w Gda駍ku. Najwi阫sze przedsi阞iorstwo na wschodzie III Rzeszy zatrudnia硂 je馽體 i wi昙ni體 oboz體

Re: PKP likwiduje po潮czenia

finansowe, „PKP Przewozy Regionalne” zaproponowa硑: 1.Odwo砤nie kursowania najbardziej nierentownych poci眊體 na terenie ca砮go kraju 2.W miejsce cz甓ci odwo砤nych poci眊體 wprowadzi autobusy, w kt髍ych obowi眤ywa b阣 op砤ty zgodnie z Taryf osobow i baga縪w PKP S.A. z

Re: Anegdoty, dowcipy i co wi阠ej:)

porcj kie砨asek regionalnych. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si

Re: Dowcipy komunikacyjne

porcj kie砨asek regionalnych. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si

Re: Anegdoty, dowcipy i co wi阠ej

po po硂wie, dorzucaj眂 im porcj kie砨asek regionalnych. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci

Re: U秏iechnij si - kilka dowcip體 na dzie dobr

im porcj kie砨asek regionalnych. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e

Re: Anegdoty, dowcipy i co wi阠ej

porcj kie砨asek regionalnych. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si

Re: Anegdoty, dowcipy i co wi阠ej

im porcj kie砨asek regionalnych. Wa縩e jest te zorganizowanie sieci agent體 terenowych, kt髍zy za op砤t 10 z podejmuj si przeprowadzi pojazdy poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e

Re: zosta (k)rezusem!

poza blokad przez poln drog za wsi. To pozwala prosperowa lokalnemu warsztatowi samochodowemu, pozyskuj眂emu cz甓ci zamienne z pojazd體, kt髍e rozbi硑 si na polnej drodze za wsi. Warsztat powinien ci odpali przynajmniej 20% doli. Wzd硊 drogi z regu硑 rozk砤daj swoje kramy Ruscy i

Re: Lincze w Ameryce

, 縠 jej dziadek zosta spalony 縴wcem jeszcze w roku 1953. Chcia硂by si wierzy, 縠 to si dzia硂 tylko w tym jednym szczeg髄nym miejscu. Na Po硊dniu, w Pasie Biblijnym, tam gdzie kiedy by硂 niewolnictwo. Nieprawda. Tam lincz體 by硂 zdecydowanie najwi阠ej, ale mia硑 miejsce w ca硑ch USA. Z

Re: God Bless American Interests !!!!

si przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio poprzez popieranie zbrodniarzy w rodzaju Pinocheta czy Suharto. Amerykanie wyzwalaj te coraz cz甓ciej w砤snych obywateli, g丑wnie "sekciarzy" i "prawicowych ekstremist體". Teraz, gdy tak zwana spo砮czno舵 mi阣zynarodowa ma alibi w

Re: God Bless American Interests !!!!

) przez Ameryk ) ) przedstawiciele innego narodu wybranego, za硂縴li tam ) pa駍two i systematycznie ) ) t阷i tubylc體 nie秝iadomych szans rozwoju, jakie ) stwarza pojawienie si ) ) przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio ) poprzez popieranie ) ) zbrodniarzy w rodzaju

Re: Do dziewczyn, kt髍e urodzi硑 w Eskulap

nie秝iadomo禼i. Olbrzymi b髄, wierz mi - b髄 po cc to naprawd NIC w por體naniu z porodem sn, rozerwane lub nacinane ( nie zapomnijmy 縠 na 縴wca ) krocza, no i potem w 秗ednim wieku cz阺to nietrzymanie moczu, wypadanie pochwy itp, itd. Poza tym na sta縜ch do specjalizacji na pediatrii i na neurologii

Re: God Bless American Interests !!!!

stwarza pojawienie si ) przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio poprzez popieranie ) zbrodniarzy w rodzaju Pinocheta czy Suharto. Amerykanie wyzwalaj te coraz ) cz甓ciej w砤snych obywateli, g丑wnie "sekciarzy" i "prawicowych ekstremist體". ) Teraz, gdy tak zwana spo砮czno舵

Re: God Bless American Interests !!!!

systematycznie ) t阷i tubylc體 nie秝iadomych szans rozwoju, jakie stwarza pojawienie si ) przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio poprzez popieranie ) zbrodniarzy w rodzaju Pinocheta czy Suharto. Amerykanie wyzwalaj te coraz ) cz甓ciej w砤snych obywateli, g丑wnie "sekciarzy" i

Re: God Bless American Interests !!!!

tam pa駍two i systematycznie ) t阷i tubylc體 nie秝iadomych szans rozwoju, jakie stwarza pojawienie si ) przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio poprzez popieranie ) zbrodniarzy w rodzaju Pinocheta czy Suharto. Amerykanie wyzwalaj te coraz ) cz甓ciej w砤snych obywateli, g丑wnie

Re: God Bless American Interests !!!!

. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio ) ) poprzez popieranie ) ) ) zbrodniarzy w rodzaju Pinocheta czy Suharto. ) ) Amerykanie wyzwalaj te coraz ) ) ) cz甓ciej w砤snych obywateli, g丑wnie "sekciarzy" i ) ) "prawicowych ekstremist體". ) ) ) Teraz, gdy tak zwana spo砮czno舵

Re: God Bless American Interests !!!!

powraca popierani przez Ameryk ) ) przedstawiciele innego narodu wybranego, za硂縴li tam pa駍two i systematyczni ) e ) ) t阷i tubylc體 nie秝iadomych szans rozwoju, jakie stwarza pojawienie si ) ) przybysz體. Cz甓 tych wyzwole odbywa si po秗ednio poprzez popieranie ) ) zbrodniarzy w rodzaju