cz甓ci samochodowe

Maciej Gis

Co si stanie z rynkiem cz甓ci samochodowych w Polsce i Europie po brexicie? Jest du縠 zagro縠nie

Co si stanie z rynkiem cz甓ci samochodowych w Polsce i Europie po brexicie? Jest du縠 zagro縠nie

Rynek cz甓ci samochodowych to w Polsce pr昕nie dzia砤j眂y sektor, kt髍y daje 10 proc. zatrudnienia w przemy秎e. Ale zbli縜 si wyj禼ie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak to odbije si na sytuacji rynkowej?

Bi縰teria z cz甓ci samochodowych

Co mo縩a zrobi ze zu縴tych uszczelek, tulejek, p硑tek elektronicznych modu丑w czy przewod體? Na przyk砤d dzie砤 sztuki. Je秎i szukacie oryginalnego prezentu pod choink, to w砤秐ie znale糽i禼ie

Chiny obni縜j c砤 na samochody

Kilka dni temu Ministerstwo finans體 Chin zapowiedzia硂 obni縠nie c砤 na samochody importowane do tego kraju oraz na cz甓ci samochodowe. Zmiany wejd w 縴cie 1 lipca.

Salon Genewa 2015 | W naszym obiektywie | Cz. 2

Salon Genewa 2015 | W naszym obiektywie | Cz. 2

tuner體 samochodowych. Czasami a trudno si w tym wszystkim po砤pa. Na salonie w Genewie powierzchni ponad 80 tys. m2 dzieli 220 wystawc體 z 30 kraj體 秝iata (producenci samochodowi, tunerzy, producenci cz甓ci zamiennych i akcesori體. G丑wn rol odgrywaj oczywi禼ie najnowsze modele aut. W tym roku

Czy holowanie sanek samochodem jest legalne? Jaki mandat grozi za organizacj samochodowego kuligu

Czy holowanie sanek samochodem jest legalne? Jaki mandat grozi za organizacj samochodowego kuligu

Zima by砤 do舵 lekka, ale w lutym w ko馽u chwyci mr髗. W ostatnich dniach spad硂 te sporo 秐iegu i rodzice maluch體 w ko馽u mogli wyci眊n辨 sanki z piwnicy. Niekt髍zy kierowcy wpadli na pomys zorganizowania samochodowego kuligu. Taka rozrywka jest jednak bardzo ryzykowna dla os骲, kt髍e

Inspekcja Handlowa kontroluje 秝iadectwa homologacji

Inspekcja Handlowa kontroluje 秝iadectwa homologacji

Inspekcja Handlowa sprawdzi砤, czy produkty sprzedawane na rynku polskim maj wszystkie niezb阣ne dokumenty. iadectwo homologacji potwierdza, 縠 pojazd i jego cz甓ci spe硁iaj wszystkie wymagania techniczne. Kontrol w tym zakresie przeprowadzono w II kwartale 2017 roku u 121 przedsi阞iorc體 na

''Szybcy i w禼iekli 3'': auta, obsada, piosenka. Za co lubisz ten film?

''Szybcy i w禼iekli 3'': auta, obsada, piosenka. Za co lubisz ten film?

przyjaciela. Pojawia si yakuza - wszystko zmierza do fina硂wej rozgrywki. Czy Sean Boswell zostanie kr髄em driftu w Tokio?  ''Szybcy i w禼iekli 3'': aktorzy. Pozosta砮 role Aktorzy w ''Szybkich i w禼iek硑ch 3'' w zasadzie ca砶owicie zmienili si w por體naniu do poprzednich cz甓ci. Opr骳z Lucasa Blacka

Toyota i Honda wyd硊縜j przestoje w fabrykach aut w Japonii

Do soboty Toyota przed硊縴砤 przymusowy przest骿 w swoich fabrykach aut w Japonii, kt髍y wprowadzono przed tygodniem, gdy 11 marca najwi阫sze w historii Japonii trz阺ienie ziemi i tsunami zdewastowa硑 region Tohoku na p蟪noc od Tokio. Zak砤dy Toyoty wznowi硑 ju produkcj cz甓ci do aut na japo駍ki

Jak dzia砤j maglownice w aucie?

Jak dzia砤j maglownice w aucie?

przeci笨enie w kontakcie z pod硂縠m. Zazwyczaj obwinia si nier體ne pod硂縠, wysokie kraw昕niki. Maglownice najbardziej obci笨a cz阺te kr阠enie kierownic w miejscu oraz monta du縴ch felg na niskim profilu.  Regeneracja maglownic Zniszczon maglownic najlepiej by硂by zast眕i now cz甓ci. Jednak jej

Genewa 2015 | Pi阫na strona salonu

Genewa 2015 | Pi阫na strona salonu

Atrakcyjne modelki sta硑 si nieod潮cznym elementem imprez motoryzacyjnych. To one s dodatkow ozdob stoisk producent體, a mo縠 wr阠z przeciwnie, odwracaj uwag od wa縩ych premier? Oce馽ie sami. ZOBACZ TAK疎: Salon Genewa 2015 | W naszym obiektywie | Cz. 1

Salon motoryzacyjny w Pary縰 odwo砤ny. Organizator ma pomys na jego zast眕ienie

Salon motoryzacyjny w Pary縰 odwo砤ny. Organizator ma pomys na jego zast眕ienie

dyskusyjne online. Salon w Pary縰 jest pierwsz i najpopularniejsz wystaw samochod體 Salon samochodowy w Pary縰 jest najstarsz wystaw w historii motoryzacji. Po raz pierwszy zosta zorganizowany w 1898 r. przez Alberta de Dion, wsp蟪w砤禼iciela marki samochodowej De Dion-Bouton. W ostatnich latach jego

Nowy NFS oraz Driver

Nowy NFS oraz Driver

Premiera, kt髍a zwr骳i砤 na siebie najwi阫sz uwag to kolejna cz甓 najbardziej popularnej gry samochodowej, jak z pewno禼i jest Need for Speed. Rok w rok, od 15 lat pojawiaj si jej nowe cz甓ci, a obecnie prezentowana nosi nazw Hot Pursuit. Do dyspozycji mamy trailer oraz kilka zdj赕. Pe硁a

Alfa Romeo w ETCC

Alfa Romeo w ETCC

W latach 60. Alfa Romeo rozpocz瓿a swoj przygod z zawodami samochod體 turystycznych. Pierwszym 秝ietnie radz眂ym sobie w sprinterskich wy禼igach autem by model 1600 GTA. Litera "A" w nazwie oznacza砤 "Alleggerita", czyli lekk. Za spraw 1600 GTA i w硂skiego kierowcy Andrea

Citroen zadba o kibic體

Citroen zadba o kibic體

Mistrzostw Europy, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Mistrzostw Litwy a stolic motorsportu w dniach 13-15 wrze秐ia b阣 jak zwykle go禼inne Miko砤jki. Podczas trwaj眂ej trzy dni rywalizacji zawodnicy b阣 mieli do pokonania ponad 610 km, w tym 13 - zaplanowanych na sobot i

Z硂dzieje aut polubili krzaki

samoch骴 po to, by rozebra go na cz甓ci i skierowa je do sprzeda縴, g丑wnie na gie砫ach samochodowych. Gang spod Kartuz zosta rozbity. Jego szefem by 24-letni Bart硂miej G. z Miechucina. Jego wsp髄nik 59-letni Emil P. dosta ju zarzut paserstwa, za co grozi kara pozbawienia wolno禼i do lat 5. - Wiele

Skandal korupcyjny w niemieckim VW i BMW

Czy w zamian za 砤p體ki Volkswagen i BMW podpisywa硑 lukratywne kontrakty z firm Faurecia, wielkim francuskim producentem cz甓ci samochodowych? edztwo w tej sprawie prowadzi niemiecka prokuratura. Podejrzanych jest 20 mened縠r體, g丑wnie z Volkswagena i Audi, kt髍zy od kilku lat mieli dostawa

BMW w Japonii wyprzedzi硂 Lexusa

BMW w Japonii wyprzedzi硂 Lexusa

Trz阺ienie ziemi w Japonii wp硑n瓿o wyra糿ie r體nie na kondycj europejskich marek. Dealer BMW z Tokio, Jun Kubota zanotowa najlepszy pod wzgl阣em sprzeda縴 kwiecie od trzech lat. 50 procentowe wzrosty notuj r體nie inne japo駍kie plac體ki tej marki. Tymczasem jak podaje portal Bloomberg sprzeda

Samochodowe meble | Galeria

Samochodowe meble | Galeria

wyczyszczeniu pos硊勘 za podstawki stolik體. Sprz阾 biurowy Biurko w firmie zrobione z przedniej cz甓ci auta? Czemu nie, ale nie trzeba wcale ci辨 karoserii, 縠by obcowa z motoryzacj w biurze, czy sypialni. Czasem wystarczy motocyklowa lampa i siod硂, z kt髍ych mo縩a zrobi np. mechanicznego konia na

O cz硂wieku, kt髍y rze糱i w oponach

O cz硂wieku, kt髍y rze糱i w oponach

Kto by pomy秎a, 縠 ze starej, nikomu nie potrzebnej opony mo縩a zrobi co tak 砤dnego? Efekt, przyznajcie, jest niesamowity. A boimy si zgadywa, ile czasu potrzebowa Wim Delvoye, by w grubej gumie stworzy tak skomplikowane, a縰rowe wzory. W naszej galerii mo縠cie znale兼 kilka przyk砤d體 opon

BMW otworzy硂 sklep na eBay-u

BMW otworzy硂 sklep na eBay-u

. P砤tno禼i dokonuje si za pomoc serwisu PayPal, a wszystkie zakup體 mo縠 by wysy砶a gratis - oczywi禼ie tylko na obszarze Wielkiej Brytanii. Wszystkie cz甓ci otrzymuj dwuletni gwarancj producenta. Marcin Lewandowski BMW serii 5 kobiecym Samochodem Roku BMW - zabawa z nap阣ami Samochody: BMW 525

Pojawi砤 si szansa dla FSO

Pojawi砤 si szansa dla FSO

pracuj r體nie sp蟪ki zale縩e, kt髍e s w stanie produkowa cz甓ci dla inwestora. Piotr Koz硂wski, 紃骴硂: Puls Biznesu ZOBACZ TAK疎: Mi阣zy Giugiaro i Bertone | FSO 1300 coupe Wymarzone losy FSO Samochody: og硂szenia

Czy Renault albo Magna kupi Chryslera?

momencie, gdy dosz硂 do rozm體 o sprzeda縴 Jeepa, legendarnej marki Chryslera. Faktem jest, 縠 Chrysler do舵 blisko wsp蟪pracuje z Nissanem od kwietnia zesz砮go roku a i z Magn 潮czy go wieloletni sojusz. Magna to koncern produkuj眂y cz甓ci zamienne i produkcyjne, zatrudnia 84 tysi眂e os骲 na ca硑m

Jak zaoszcz阣zi czas w warsztacie i nie przep砤ca?

Jak zaoszcz阣zi czas w warsztacie i nie przep砤ca?

cz甓ci samochodowych nie jest wcale taki prosty, prawda? Tak jak wspomnieli秏y przed chwil - po硂wa polskich kierowc體 si go obawia. I nic dziwnego. Nie ka縟y musi mie specjalistyczn wiedz i zna si na budowie samochodu. Nie pomagaj te same sklepy, oferuj眂 cz阺to proste wyszukiwarki cz甓ci

Tata Pr1ma - pierwszy luksusowy model indyjskiego koncernu?

Tata Pr1ma Pierwszy luksusowy model indyjskiego koncernu? Opr骳z miejskiego auta dla mas, indyjski koncern Tata zaprezentowa model stworzony we wsp蟪pracy z jednym z najs硑nniejszych biur projektowych na 秝iecie. Zapewne znaczna cz甓 go禼i salonu samochodowego w Genewie z ciekawo禼i oczekiwa砤

Czy salony samochodowe s otwarte? Co z jazdami pr骲nymi? Odpowiadamy na pytania

Czy salony samochodowego s otwarte? Odpowied jest prosta - tak. Salony samochodowe dzia砤j, a sprzedawcy czekaj na kierowc體. Jest jednak wa縩e "ale". - Salony samochodowe oraz serwisy marki s otwarte, niemniej w cz甓ci z nich ograniczono np. godziny pracy. Szczeg蟪owych informacji

K硂poty nowego szefa Siemensa

, znany do niedawna z produkcji opon, coraz wi阠ej 硂縴 na produkcj podzespo丑w samochodowych i mo縠 zapewni przysz硂舵 ca砮mu VDO. Jednak zwi眤kowcy maj za z砮 Peterowi Loescherowi, kt髍y kieruje Siemensem od kilku tygodni, 縠 sprzeda VDO bez gwarancji zatrudnienia dla pracownik體 tej firmy

Nie ma kontroli nad rynkiem cz甓ci. Do samochod體 trafiaj elementy wyeksploatowane. "Sytuacja jest absurdalna"

stanie pozyska surowca w Polsce. Nie wykorzystujemy swojego surowca tylko czy禼imy inne kraje - m體i w rozmowie z Moto.pl Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutor體 i Producent體 Cz甓ci Motoryzacyjnych. Polska - dziesi眛y producent cz甓ci na 秝iecie Cz甓ci i akcesoria samochodowe to dla Polski

Koronawirus. Organizatorzy: "Salon Samochodowy w Genewie si odb阣zie". Jednak znak zapytania nie znika

maila: W dalszej cz甓ci informacji czytamy, 縠 sytuacja b阣zie monitorowana, a organizatorzy s w ci眊硑m kontakcie ze szwajcarskimi w砤dzami. Ostateczna decyzja mo縠 by wi阠 inna, bo presja na odwo砤nie targ體 staje si coraz wi阫sza. Prawdopodobnie GIMS (Geneva International Motor Show Foundation) ze

Sportowa historia Alfa Romeo | cz甓 I

Alfa Romeo sport samochodowy ma w swoich genach od momentu kiedy powsta硑 pierwsze auta tej marki. Pierwsz Alf, kt髍a stan瓿a na starcie zmaga na czas by model A.L.F.A 24 HP. Kierowcy Nino Franchini i Ugo Ronzoni wystartowali w 1911 roku w s硑nnym wy禼igu Targa Florio. Do mety niestety nie

Na targach w Genewie powstanie... tor testowy dla samochod體

, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota i Volkswagen. 1cznie modeli b阣zie a 48, a ka縟y kierowca ch阾ny na ich przetestowanie b阣zie m骻 liczy na towarzystwo eksperta (na prawym fotelu) dbaj眂ego o bezpiecze駍two i sprawy produktowe. W 秗odkowej cz甓ci toru znajdzie si specjalny

S硑nne wy禼igi | Daytona 500

zawodnicy wjechali na ostatnie okr笨enie i oczywi禼ie czarno-bia砤 szachownica, kt髍a ko馽zy wy禼ig. Ka縟y s硑nny wy禼ig ma zapisane na kartach historii swoje rekordy. Tak jest r體nie w przypadku Daytona 500 i toru, na kt髍ym jest on rozgrywany. Oto najciekawsze z nich: Rekord pr阣ko禼i owalnej cz甓ci

Wypadek i co dalej? Jak si zachowa w razie wypadku lub kolizji

秝iadkowie? W skr骳ie - wypadek, i co dalej? Kolizja i co dalej? Co robi po kolizji samochodowej Pierwsze co powinni秏y zrobi po kolizji samochodowej to usun辨 samochody z drogi, pozbiera szk硂 lub inne cz甓ci auta i spr骲owa porozumie si z drugim kierowc. Cz阺to da si zauwa縴 b酬dne post阷owanie

Najwi阫si truciciele - cz甓 2 od Maserati do Volvo

Na przyk砤dzie Maserati wida jak bardzo technologia idzie do przodu. List otwiera model GranTurismo, kt髍y niezale縩ie od wersji (S, MC, GranCabrio) osi眊a wynik 337 g/km . Za to nowe Quattroporte GTS z mocniejszym, 520 konnym silnikiem mo縠 pochwali si mniejsz emisj substancji szkodliwych 2

Lod體ka turystyczna do samochodu. Czym si kierowa przy wyborze?

. Wewn阾rzn cz甓 pojemnika wy硂縪no zazwyczaj izolacyjnym materia砮m na bazie aluminium. Nie pozwala na szybk wymian ciep砤 z otoczeniem. Termoizolacj wspiera zewn阾rzna pow硂ka wykonana przewa縩ie z tworzywa odpornego na promieniowanie UV (poliester). Do takich toreb warto wk砤da mocno sch硂dzone napoje

Jakie kary gro勘 za spowodowanie wypadku samochodowego lub kolizji?

w cz甓ci, wyrz眃zonej przest阷stwem szkody lub zado舵uczynienia za doznan krzywd. Zapis w kodeksie karnym mo縩a rozpatrywa w charakterze zado舵uczynienia finansowego na rzecz poszkodowanych. Kwota odszkodowania mo縠 si阦a nawet kilku milion體 z硂tych i nie wyklucza dalszych roszcze w drodze

Koronawirus uderzy w bran筷 motoryzacyjn. Ju dzi wiadomo, 縠 rok 2020 b阣zie rokiem strat dla firm automotive

przest骿 w zak砤dach na ca硑m 秝iecie. Przyk砤d? FCA musia硂 zamkn辨 serbsk fabryk z powodu wstrzymania dostaw komponent體 elektronicznych. Jaguar Land Rover w celu dalszej produkcji w brytyjskich fabrykach musi transportowa cz甓ci samochodowe z Chin do Wielkiej Brytanii drog lotnicz. Zagro縪ne s

W Indiach w kwietniu sprzedano dok砤dnie zero nowych samochod體. To nie pomy砶a

, oczywi禼ie z nowymi procedurami, niekt髍e maj tylko kr髏sze godziny otwarcia. Co wi阠ej, Hindusi, w przeciwie駍twie np. do mieszka馽體 Europy, nie s w og髄e przyzwyczajeni do zakup體 w internecie. Zw砤szcza samochod體. W naszej cz甓ci 秝iata coraz popularniejsze staj tzw. wirtualne salony samochodowe. PKB

Z myszk na salony (1)

Bogata oferta, wystawny salon, kompetentny personel. A mimo to sprzeda kuleje. Co jest nie tak? Najpewniej strona internetowa. To, czego nie ma w internecie, dla wielu klient體 po prostu nie istnieje. Coraz wi阠ej przedsi阞iorc體 dochodzi do wniosku, 縠 zamiast inwestowa w chromy i marmury, warto

Seat dostarczy cz甓ci do fabryki dronami. Czas dostawy skr骳i si z 90 do 15 minut

elastyczno舵 zak砤du. Wykorzystanie dron體 do transportu cz甓ci samochodowych to pilota縪wy projekt, znajduj眂y si jeszcze w fazie eksperymentalnej. Ju teraz mo縩a jednak podejrzewa, 縠 bezza硂gowe statki powietrzne na sta砮 wpisz si w dzia砤lno舵 hiszpa駍kiej marki. Nad ca潮 inicjatyw kontrol sprawuje

Regeneracja sprz阦砤 - czy warto i na czym polega?

Na czym polega regeneracja sprz阦砤? Regeneracja sprz阦砤 to proces odnowy jego poszczeg髄nych element體. Przebiega on w  nast阷uj眂y spos骲: tarcz sprz阦硂w na pocz眛ku rozbiera si na cz甓ci; jej elementy poddaje si starannemu oczyszczeniu; wymienia si zu縴te ok砤dziny cierne, a czasem

Toyota wyprodukuje cz甓ci do historycznego modelu 2000GT. Nie b阣 dost阷ne dla ka縟ego

japo駍kiej motoryzacji. W砤禼iciele-kolekcjonerzy od dawna narzekaj na ograniczon poda cz甓ci zamiennych do tych samochod體. Do tej pory utrzymanie tych aut w idealnym stanie technicznym by硂 sporym wyzwaniem. Teraz z pewno禼i si to zmieni. Toyota Gazoo Racing og硂si硂, 縠 w ramach programu GR Heritage

Jak wybra wideorejestrator samochodowy? Nasze typy i porady, na co zwraca uwag

Wideorejestrator samochodowy - czemu warto?  Niebezpieczne sytuacje na drodze nie zawsze s klarowne. W sytuacji, kiedy nie mamy pewno禼i, kto ponosi odpowiedzialno舵 za kolizj, warto dysponowa nagraniem z kamery samochodowej. Wideorejestrator samochodowy nagrywa sytuacj na drodze w p阾li

Kredyt na samoch骴. Zalety i wady. Czy to si jeszcze op砤ca?

samoch骴 nam ukradn lub zostanie ca砶owicie rozbity w wypadku, bank otrzyma niesp砤con jeszcze cz甓 kredytu. Z bankiem te b阣ziemy musieli uzgodni napraw samochodu po ka縟ym wypadku lub st硊czce. No i kredyt samochodowy zwi阫sza nasze zad硊縠nie. To mo縠 mie znaczenie np., je縠li b阣ziemy si

Czy stacjonarne salony samochodowe s nadal potrzebne? Jaka czeka je przysz硂舵?

ofert modelow czy finansow. Poza tym do ka縟ego z pokazanych aut mo縩a wsi倍, a w razie ch阠i odby jazd testow. Historycznie salony samochodowe powstawa硑 przy warsztatach serwisowych, a te b阣 zawsze niezb阣ne, poniewa wymiany cz甓ci eksploatacyjnych, czy naprawy nie da si zrobi przez

Cztery sposoby na ograniczenie koszt體 utrzymania samochodu

podzespo砤ch, kt髍e dzia砤j w bran縴 od wielu lat, ale nie s dostawcami wyposa縠nia fabrycznego dla koncern體 samochodowych. Ich elementy tak縠 produkowane s z bardzo dobrych materia丑w i posiadaj certyfikaty jako禼i dopuszczaj眂e je do u縴tku. Ostatnia kategoria to cz甓ci najta駍ze, cz阺to bez

Nanotechnologia wypiera psa

by ca砶iem d硊gie, przynajmniej p蟪godzinne. Ko馽體ki rur wydechowych To jedna z najcz甓ciej modyfikowanych cz甓ci samochodu przez tuner體. W prosty spos骲 mo縩a dokona takich modyfikacji samodzielnie. Dost阷nych wersji jest tak du縪, 縠 trudno opisa jakie konkretne. My znale糽i秏y dwie, kt髍e

Kto w Europie je糳zi najwi阫szymi starociami? Wcale nie Polacy

, stanowi cz甓 raportu przygotowanego w 2019 roku, ale takie statystyki wci笨 s warto禼iowe, bo wskazuj kierunek zmian trend體. Krajem z najnowszym parkiem samochod體 osobowych w Europie jest Wielkie Ksi阺two Luksemburga, gdzie auta maj 秗ednio 6,4 roku. Tu za nim znalaz砤 si Wielka Brytania. edni

SEMA Show 2020. Targi tuningu w USA odb阣 si w 秗odku epidemii

zasad bezpiecze駍twa, trudno sobie wyobrazi zastosowanie ich w praktyce w zat硂czonych halach centrum wystawienniczego w Nevadzie. SEMA Show jest organizowane od 1967 roku przez Specialty Equipment Market Association - stowarzyszenie producent體 motoryzacyjnych cz甓ci zamiennych, czyli tak zwany

Road rage w Krzemowej Dolinie. Trudno uwierzy w to, co zrobi kierowca Nissana [WIDEO]

Zdarzenie mia硂 miejsce kilka dni temu w samym sercu Doliny Krzemowej, na miejskim odcinku autostrady nr 85 na wysoko禼i Sunnyvale, dok砤dnie pomi阣zy Cupertino, a Mountain View. W pierwszej z tych miejscowo禼i znajduje si siedziba firmy Apple, druga to kr髄estwo Google. Nagrane samochodow

"Szybcy i w禼iekli 6" - kino akcji, kt髍e trzyma w napi阠iu do ostatniej minuty

"Szybcy i w禼iekli 6": obsada filmowa W obsadzie "Szybkich i w禼iek硑ch 6" nie mog硂 zabrakn辨 twarzy znanych z poprzednich cz甓ci serii. Najwa縩iejsz rol powierzono ponownie Vinowi Dieslowi, kt髍y wciela si w Dominica Toretto oraz Paulowi Walkerowi graj眂emu Briana O'Connera

"Szybcy i w禼iekli 8" - kolejna ods硂na serii z popularn obsad i sportowymi autami

zabrakn辨 gwiazd znanych z poprzednich cz甓ci. G丑wn rol zagra Vin Diesel, kt髍y dzi阫i udziale w serii film體 o nielegalnych wy禼igach samochodowych wyrobi sobie opini jednego z najlepszych aktor體 kina akcji. Za swoj kreacj otrzyma wiele nominacji do nagr骴, a kolejne cz甓ci "Szybkich i

Regeneracja reflektor體. Ile to kosztuje we w砤snym zakresie, a ile w warsztacie?

nieumiej阾ne operowanie opalark spowoduje uszkodzenie wspomnianych cz甓ci. Podgrzany klej staje si plastyczny, co umo縧iwia oderwanie powierzchni od siebie, a p蠹niej dok砤dne usuni阠ie pozosta硂禼i. Po otrzymaniu swobodnego dost阷u przyst阷ujemy do metodycznego wykr阠ania cz甓ci takich jak soczewki i

BMW Isetta z Lego jest doskona砤. Fan zaskoczy producenta klock體

Isetta ma to spore szanse. W ci眊u kilku tygodni spodoba硂 si prawie 2 tys. internaut體. Trudno si dziwi. Projekt doskonale oddaje charakter samochodu z lat 50-tych XX w. Sk砤da si 851 cz甓ci i ma 22 cm d硊go禼i - idealnie do wprowadzenia do sprzeda縴 za rozs眃n cen. BMW Isetta jest mikrosamochodem

Oszustwa mechanik體. Pi赕 najcz阺tszych metod i pi赕 sposob體, jak si przed nimi chroni

b酬dna diagnoza. Nieuczciwy mechanik chce zarobi na naprawie, kt髍a nie jest konieczna. Wymienia - lub tylko tak m體i m體i - cz甓ci, kt髍e by硑 sprawne. Kradzie cz甓ci. Podmiana sprawnych cz甓ci na s砤bsze, zu縴te, to kolejna metoda na naci眊ni阠ie klienta. Najcz甓ciej 硊pem mechanik體-z硂dziei

Na co zwr骳i uwag przy wyborze kredytu na samoch骴? Poradnik

nasz bank. Cz阺to jego warunki (oprocentowanie, prowizja, zabezpieczenia) s bardzo korzystne. To prosta konsekwencja faktu, 縠 bank nas zna i zwykle ju zarabia na innych us硊gach dla nas - mo縠 wi阠 zrezygnowa z cz甓ci mar縴 zwi眤anej z interesuj眂ym nas kredytem samochodowym. Promocje i negocjacje

Co to jest ubezpieczenie OC 360 i czy warto je wykupi?

Inter Cars. - 10 proc. rabatu na serwis ogumienia w warsztatach rekomendowanych przez Inter Cars. - Do 10 proc. rabatu na cz甓ci samochodowe w sklepie internetowym Inter Cars. - 5 proc. zni縦i na obowi眤kowe ubezpieczenie OC. - 10 lub 15 gr na ka縟ym litrze paliwa na stacja Circle K. - 20 proc

Skoda Vision GT Concept - zapowied drugiego SUV-a coupe marki

chi駍kim. Przy ewentualnej premierze w naszej cz甓ci 秝iata stoi znak zapytania. Pierwsze konkrety o nowym modelu powinny si zacz辨 pojawia ju w najbli縮zych tygodniach.

Lexus LM - minivan klasy premium zadebiutuje ju 16 kwietnia

Premier Lexusa LM zaplanowano na 16 kwietnia i Salon Samochodowy w Szanghaju. Lexus zamierza wyrwa si z SUV-owego szale駍twa i zaprezentowa minivana. Miejsce premiery podpowiada, 縠 priorytetem dla nowego modelu Japo馽zyk體 b阣 rynki azjatyckie. Przy ewentualnej premierze w naszej cz甓ci

Polska jest jednym z czo硂wych eksporter體 cz甓ci i akcesori體 motoryzacyjnych. Czy elektromobilno舵 zachwieje nasz pozycj w tym sektorze?

Janmor. W 2017 roku warto舵 produkcji polskiego przemys硊 motoryzacyjnego zosta砤 oceniona na 145,1 mld z. W tym 84,3 mld z to suma przypadaj眂a tylko na sektor produkcji cz甓ci i akcesori體 do pojazd體 samochodowych. Udzia produkcji cz甓ci zwi阫szy si do 57 proc. w stosunku rok do roku. Wi阫szo舵

Volkswagen e-Home. "Obs硊ga klient體 przez Internet na nowym poziomie"

zachowaniu wszelkich standard體 bezpiecze駍twa i odpowiedniej dezynfekcji pojazdu.. Nie trzeba ryzykowa i jecha do salonu. To us硊ga door to door. Stacjonarne salony samochodowe oraz serwisy marki s otwarte, ale w cz甓ci z nich ograniczono np. godziny pracy. W砤秐ie dlatego VW e-Home to tak wa縩a

Najpierw Genewa, teraz Pozna. Kolejne du縠 targi odwo砤ne. Co z kupionymi biletami?

- czytamy w oficjalnym komunikacie organizator體. To nie pierwszy du縴 salon samochodowy, kt髍y odwo砤no w tym roku. W marcu nie odby硑 si najbardziej presti縪we targi na Starym Kontynencie, czyli te w Genewie. Przy Pozna Motor Show, najwa縩iejszej motoryzacyjnej imprezie w Polsce i czwartych co do

"Szybcy i w禼iekli" - pierwsza cz甓 kultowej serii z supersamochodami

- Hustlin' Boo & Gotti - Freestyle Limp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle) Ja Rule - Life Ain't a Game Shade Sheist - Cali Diseaz feat. Nate Dogg Petey Pablo - Didn't i Ja Rule - Put It On Me (Remix) Vita - Justify My Love Dope - Debonaire "Szybcy i w禼iekli" - wszystkie cz甓ci Kolejno舵

Zupe硁ie nowy model Toyoty zadebiutuje na targach w Tokio

zamierza wprowadzi rozszerzony program leasingu akumulator體 trakcyjnych, w kt髍ego za硂縠niach le縴 odzyskiwanie leasingowanych baterii samochodowych i ich ponowne wykorzystanie, w zale縩o禼i od ich stanu, na r罂ne sposoby – w samochodach oferowanych na rynku wt髍nym, jako cz甓ci zamienne oraz w

Polski Alarm Smogowy apeluje do rz眃u o zatrzymanie nap硑wu starych diesli. S te trzy inne postulaty

centrach nowych Stref Czystego Transportu, jednak brakuje im odpowiednich przepis體. Tymczasem strefy z zakazem wjazdu dla cz甓ci samochod體 s niezwykle potrzebne, bo - jak dowiod硑 krakowskie badania - grupa ok. 8 proc. najbardziej truj眂ych samochod體 odpowiada za a 50 proc. emisji spalin w miastach

Polskie dzia砤nia na rzecz autonomii pojazd體. Mamy sw骿 udzia w niekt髍ych projektach

Jeszcze z pocz眛kiem 2019 roku, Pani minister Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa Przedsi阞iorczo禼i i Technologii m體i砤 na 砤mach Dziennika Gazety Prawnej: „Ponad 84 mld z – to kwota odpowiadaj眂a warto禼i sektora produkcji cz甓ci i akcesori體 do pojazd體 samochodowych w Polsce w

Dezynfekcja samochodu. Te sposoby s najskuteczniejsze

kupi w internetowych sklepach zajmuj眂ych si zaopatrywaniem serwis體 samochodowych i klimatyzacji, w fizycznych sklepach sieci akcesori體 i cz甓ci samochodowych, u dystrybutor體, a nawet na portalach aukcyjnych. Dezynfekcj mo縩a przeprowadzi w samochodowym serwisie, a nawet w砤snor阠znie. Pod

"Szybcy i w禼iekli 7" - aktorzy, najlepsze samochody i popularna piosenka

plejad aktor體 pobocznych znanych z poprzednich cz甓ci serii: Michelle Rodriguez jako Letty Ortiz Jordana Brewster jako Mia Toretto Dwayne Johnson jako Luke Hobbs Tyrese Gibson jako Roman Pearce Ludacris jako Tej Parker Jason Statham jako Deckard Shaw Kurt Russell jako Pan Nikt W kt髍ej cz甓ci "

Rz眃 b阣zie dalej je糳zi starymi samochodami. Przetarg na 280 limuzyn zosta odwo砤ny

decyzj o rezygnacji z przetargu ze wzgl阣u na specjalne okoliczno禼i mia podj辨 osobi禼ie premier. Samochody mia硑 by komfortowo wyposa縪ne Cz甓 z limuzyn mia砤 mie specjalne luksusowe dodatki: sk髍zan tapicerk, przyciemniane szyby i podgrzewane fotele, systemy nawigacji satelitarnej i czujniki

P砤 i P砤cz, czyli spotkanie z mechanikiem samochodowym. Prawdziwe historie

mechanika oraz o tych, kt髍zy psuj opini bran縴 przez cwaniactwo, nieuczciwo舵 i naci眊anie nie秝iadomego klienta. Po kilogramach wymienionych cz甓ci, litrach przelanego oleju, nasuwa si pytanie: czy uczciwy mechanik samochodowy jest oksymoronem, a wyj眛ki jedynie potwierdzaj regu酬? Omijaj lekarzy i

Najlepsze tanie samochody - top 5

; wa縩e s te koszty eksploatacji, napraw czy cz甓ci, a te b阣 zdecydowanie ni縮ze w przypadku popularnych marek. Tanie samochody - top 5 Szukasz taniego i 砤dnego auta? Nie wiesz na jaki model si zdecydowa, aby p蠹niej nie 縜硂wa? Poni縠j znajdziesz zestawienie najcz甓ciej wybieranych pojazd體

U縴tkowanie samochodu - jak dba o samoch骴, by cieszy si nim d硊go?

inne cz甓ci auta; jak dba o klimatyzacj w samochodzie? Ot罂 system klimatyzacji w polskich samochodach zazwyczaj jest traktowany bez nale縴tej uwagi - rzadko poddajemy go czyszczeniu i odgrzybianiu, a o uzupe硁ianiu czynnika ch硂dz眂ego ju nawet nie ma co wspomina; a to du縴 b潮d! Niesprawna

Koniec z mandatem za brak prawa jazdy przy sobie. Senat przyj背 ustaw, na kt髍 czekamy

Wszyscy g硂suj眂y, 94 senator體, by硂 za przyj阠iem ustawy z poprawkami. O jakich poprawkach mowa? Izba wy縮za doprecyzowa砤 m.in. definicje "salonu samochodowego" i "kieruj眂ego pojazdem". Senat zdecydowa te, 縠 wraz z wej禼iem w 縴cie nowych przepis體 trzeba utworzy dotacje

Hiszpa駍kie miasto wprowadzi硂 ograniczenie pr阣ko禼i do 10 km na godz. w centrum

okolicach historycznego centrum spora cz甓 os骲 wybiera bowiem spacer zamiast samochodu. Zakaz jazdy w centrum Pontevedra to jedno z niewielu miast na 秝iecie, kt髍e tak stanowczo walcz z ruchem samochodowym. A to za spraw burmistrza, kt髍ym od 1999 roku jest Miguel Anxo Fernández Lores. Od lat

Skoda Kodiaq RS ods砤nia kolejne detale. [Aktualizacja] pokazano zdj阠ia wn阾rza

zdecydowa砤 si zaprezentowa wn阾rze Kodiaqa RS. Kabina sportowej wersji du縠go SUV-a b阣zie w du縠j cz甓ci wyko馽zona Alcantar. Nie zabrak硂 oczywi禼ie kontrastowych, czerwonych przeszy i innych sportowych akcent體, jak metalowe nak砤dki na peda硑, czarna podsufitka, sp砤szczona kierownica i emblematy

Jak twardy Brexit mo縠 wp硑n辨 na Bentleya

Brytanii. Mo縠 to zwyczajnie wyd硊縴 czas produkcji w wielu fabrykach czy zwi阫szy koszty. A jak si to wszystko ma do Bentleya? Producent ju w 2018 roku boryka si z wieloma problemami finansowymi. Nale勘cy do koncernu Volkswagen AG Bentley importuje cz甓ci i komponenty z Niemiec. Nowy prezes, Adrian

W ci眊u 10 lat w Polsce powstanie 100 nowych obwodnic

do zwi阫szenia bezpiecze駍twa na drogach - powiedzia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W ramach programu powstanie 100 obwodnic o 潮cznej d硊go禼i ok. 820 km. B阣 to trasy dostosowane do przenoszenia obci笨enia 11,5 t/o. Dla cz甓ci opracowano ju dokumentacj niezb阣n do rozpocz阠ia

Co to jest numer VIN?

, niekoniecznie szeroko znanych. Aby znale兼 numer VIN bezpo秗ednio w samochodzie, zazwyczaj nale縴 skierowa swoje pierwsze kroki w stron przegrody czo硂wej, pod硂gi baga縩ika, wzmocnienia prawego bocznego lub kielicha prawego amortyzatora. Numer VIN zazwyczaj znajduje si na cz甓ci, kt髍a jest trudna do

Gdzie kupi akumulator i na co zwr骳i uwag, je秎i ju szukamy go w internecie

Akumulator nie jest zwyk硑m towarem, kt髍y mo縩a zam體i w internecie jak wycieraczki czy dywaniki samochodowe i wymieni. Jego transport i utylizacja podlegaj szczeg蟪owym regulacjom. Akumulator zbudowany jest cz甓ciowo z silnie truj眂ego o硂wiu. Nie mo縩a go tak po prostu wyrzuci do kosza z

ierdz眂e plastiki w kabinie? Ford ma na to spos骲

monta縰 i uszczelniania cz甓ci samochodowych. Nieprzyjemny zapach ujawnia si najmocniej przy wysokich temperaturach. Jak wspomniano wcze秐iej, jest to du縴 problem dla producent體 z Chin. Pomys Forda jest prosty – plastiki we wn阾rzu samochodu s „pieczone” w wysokiej temperaturze do

硉y py nie pochodzi znad Sahary. Jak si go pozby, 縠by nie zniszczy lakieru?

samochodowych lakier體. Py saharyjski nad Polsk Py saharyjski ma pomara馽zow barw. Zwykle swoj w阣r體k ko馽zy w po硊dniowych cz甓ciach Europy, ale w 2019 r. mia doskona砮 warunki - silny wiatr i brak opad體 - do d硊縮zych w阣r體ek. Dlatego pojawi si i u nas. W przeciwie駍twie do 矿硉ego py硊 iglak體

Agresja na drodze. Sk眃 si bierze i jak si przed ni broni?

jednych z najbardziej agresywnych kierowc體. Z badania Instytutu Transportu Samochodowego wynika, 縠 ponad 80 proc. polskich kierowc體 obserwuje agresywne zachowania na drogach przynajmniej raz w tygodniu, a co trzeci przyznaje, 縠 zdarzaj si jemu samemu agresywne zachowania. Nawyk體 i narzeka zawsze

Kredyt tradycyjny, balonowy czy 4x25 proc.? Kt髍y najlepszy, by kupi samoch骴?

nadp砤t po np. dw骳h latach okazuje si, 縠 mniej na tym zyskujemy, ni w wypadku rat r體nych, bo znaczn cz甓 odsetek ju wp砤cili秏y do banku. Tradycyjny kredyt samochodowy – poza tym, 縠 jest bardzo przewidywalny, co wynika z regularnych miesi阠znych rat – pozwala r體nie sfinansowa zakup

Czy oryginalne cz甓ci zamienne s dobr inwestycj?

pod uwag mo縧iwo舵 zakupu zamiennik體 cz甓ci samochodowych. Nie jest to korzystne dla w砤禼iciela nowego czy kilkuletniego pojazdu. Z pomoc poszkodowanym przyszed jednak S眃 Najwy縮zy, kt髍y stwierdzi w uchwale z 12 kwietnia 2012 roku (III CZP 80/11), 縠 firmy ubezpieczeniowe nie mog bra

Dezynfekcja klimatyzacji - warto wykona j przed latem

szczeg髄ny ze wzgl阣u na zagro縠nie epidemiologiczne rozbudowali秏y standardow procedur przegl眃u i czyszczenia klimatyzacji o dwa wa縩e elementy - wyja秐ia Dariusz Lech, dyrektor dzia硊 serwisu i cz甓ci zamiennych Ford Polska. Ozonowanie nie tylko na brzydkie zapachy W ramach Akcji Klimatyzacja

Powstanie nowa Lancia Stratos. B阣zie szybka i bardzo droga

Michael Stoschek, w砤禼iciel du縠j firmy zajmuj眂ej si produkcj cz甓ci samochodowych, jest kolekcjonerem zabytkowych samochod體 rajdowych. To w砤秐ie na jego zlecenie kilka lat temu Pininfarina zaprojektowa砤 nowe wcielenie Lancii Stratos na bazie Ferrari F430 Scuderia. Pod mask pracowa silnik

Motoryzacyjne startupy - kapry秐e dzieci rewolucji [MOTO 2030]

technologii musz zaczyna od zera. W wyniku tych zmian pojawi砤 si mo縧iwo舵 zagarni阠ia cz甓ci lukratywnego rynku przez nowych graczy. Wielu chce skorzysta z okazji, by wskoczy do rozp阣zaj眂ego si "elektrycznego poci眊u". To wszystko wina Elona Muska Katalizatorem tych zmian by sukces marki

Mandat za brak tablicy rejestracyjnej mo縠 wynie舵 nawet kilka tysi阠y z硂tych

sportowych typu Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, czy McLaren. U縴tkownicy tych pojazd體 nie chc szpeci agresywnie zaprojektowanych przednich cz甓ci auta, wi阠 niekt髍zy wo勘 przedni tablic rejestracyjn w baga縩iku. S tacy, kt髍zy wk砤daj j za przedni szyb. Teoretycznie, zosta砤 umieszczona w

Volkswagen I.D. Buzz Cargo - tak wygl眃a przysz硂舵 dostawczych Volkswagen體

s硂necznej pogodzie zwi阫szaj zasi阦 samochodu nawet o 15 km. W cz甓ci baga縪wej zainstalowano system p蟪ek do transportu r罂nych element體. Dlatego w tej wersji nie znajdziemy bocznych przesuwanych drzwi. Zamiast nich znajdziemy szeroko otwierane tylne drzwi. Prawdopodobnie wersja produkcyjna b阣zie

Hyundai i30 N Project C - ni縠j, l縠j i szybciej

Hyundai i30 N Project C zadebiutuje oficjalnie podczas wrze秐iowego Salonu Samochodowego we Frankfurcie. Jednak Korea馽zycy postanowili ju teraz zdradzi troch szczeg蟪體 dotycz眂ych najnowszej eNki. W naszej galerii znajdziecie zdj阠ia zamaskowanych prototyp體, kt髍e zrobiono podczas torowych

Prototypy | Zobacz wn阾rze nowego Cayenne

prze潮czniki. Du縠 zmiany dotkn r體nie wygl眃u zewn阾rznego. W przy砤panym egzemplarzu ods硂ni阾o troch wi阠ej detali w tylnej cz甓ci nadwozia. Nowe Cayenne b阣zie wyposa縪ne w lampy w technologii LED, z efektem 3D. Premiera nowego Porsche Cayenne jest zaplanowana na drug po硂w 2017 roku. Auto jest

硉y py na samochodach to nie py saharyjski. Czym si r罂ni i jak usuwa je z samochodu?

mo縠 by gro糿y dla samochodowych lakier體. Py saharyjski nad Polsk Py saharyjski ma pomara馽zow barw. Zwykle swoj w阣r體k ko馽zy w po硊dniowych cz甓ciach Europy, ale w ostatnim okresie mia doskona砮 warunki - silny wiatr i brak opad體 - do d硊縮zych w阣r體ek. St眃 pojawi si i u nas. W

Obowi眤kowe alkomaty w samochodach. Nie u nas, tylko w Rosji

kierowcami wsiadaj眂ymi za kierownic po spo縴ciu alkoholu. Wprawdzie dane statystyczne sugeruj lekk popraw, ale liczby wci笨 s przera縜j眂e. W 2019 roku oko硂 17 tys. Rosjan zgin瓿o w wypadkach samochodowych. Znaczna cz甓 by砤 spowodowana przez pijanych kierowc體. Rosyjska jazda. Jest lepiej, ale

Sprawdzony - Niekr阠ony. Od wrze秐ia w Polsce ma by 砤twiej kupi u縴wany samoch骴 z gwarancj przebiegu

;. Inauguracja tej cz甓ci kampanii mia砤 miejsce 24 maja 2019 r. Drugi – g丑wny – etap kampanii, pod has砮m „Sprawdzony - Niekr阠ony”, ruszy w pierwszych dniach wrze秐ia 2019 r. i potrwa do czerwca 2020 r. W t cz甓 akcji zaanga縰j si dzia硑 aut u縴wanych dealer體 samochod體, firmy

Lataj眂e samochody. Patrz w g髍, bo s bli縠j, ni my秎isz [MOTO 2030]

, tylko us硊gi W d硊縮zym okresie mo縠 to oznacza przeniesienie cz甓ci us硊g zwi眤anych z mobilno禼i w trzeci wymiar. Rodziny nie b阣 lata swoimi porsche na wakacje. Takie statki powietrzne maj by 秗odkiem transportu na niedu縠 odleg硂禼i, kt髍y nie b阣zie ograniczony infrastruktur drogow. Takimi

Ci昕ar體k na najwy縮zy wulkan na 秝iecie - motoryzacyjny rekord Guinnessa. 痑den samoch骴 nie wjecha tak wysoko

wyci眊arki, kt髍e w razie czego mia硑 ratowa wa勘ce blisko 15 ton ci昕ar體ki. Ciekawostk jest tak縠 system regulowania 秗odka ci昕ko禼i. W przedniej cz甓ci pojazdu na wysi阦nikach zamocowano ko硂 zapasowe (kt髍e jak 砤two si domy秎i - swoje wa縴). Podczas jazdy mo縠 zosta ono wysuni阾e do przodu

cz甓ci samochodowe

Kup lub sprzedaj cz甓ci samochodowe dzi阫i najwi阫szemu polskiemu serwisowi z ofertami cz甓ci samochodowych: moto-detal.pl Zapraszamy

Cz甓ci samochodowe

Najlepsze cz甓ci samochodowe do ka縟ego typu i marki aut. Sprawd oferty sklep體 tradycyjnych i internetowych. Wybierz najlepszego dostawc detalicznego i nie tylko. Zobacz ofert http://www.czescisamochodowe.081.pl Cz甓ci samochodowych i akcesori http://www.oponylublin.081.pl Opon

Cz甓ci samochodowe...

Witam, Prosz o pomoc w t硊maczeniu nast阷uj眂ych cz甓ci samochodowych: - tine blanked parts (chodzi o p蟪wyroby?) - frame over products - fuel rail Bardzo dzi阫uj i pozdrawiam!

Cz甓ci samochodowe

Gdzie w Tarnobrzegu mo縩a kupi cz甓ci samochodowe - nowe oczywi禼ie i w przyst阷nej cenie.

cz甓ci samochodowe

Czy kto m骻砨y mnie wspom骳 w przet硊maczeniu na polski cz甓ci samochodowych? signal company circuits run valves delivery line driving and service stands do silnik體 diesla drive machines for vehicles B阣 bardzo wdzi阠zna, bo poj阠ia nie mam o co mo縠 chodzi. pzdr. Kdys

Cz甓ci samochodowe

Jestem wielk fank motoryzacji, szczeg髄nie aut terenowych. Ze wzgl阣u na to, 縠 startuje w zawodach offroadowych musz mie sprawdzonego dostawc cz甓ci do mojego autka. jak na razie leifi.pl/ mnie nie zawiod硂. Czy wy te tam

Cz甓ci samochodowe

Sprzedam tanio cz甓ci do samochod體 marki Fiat i Lancia. tel. 0-505607968 lub jakarauto@wp.pl

Sklep/cz甓ci samochodowe

M笨 zamierza zreperowa nasze auto.Do mnie nale縴 kupno cz甓ci, kt髍e b阣 potrzebne do naprawy. Znacie mo縠 sklep jak ten leifi.pl/czesci-samochodowe/10001/ gdzie znajd akcesoria samochodowe w niskiej cenie?

cz甓ci samochodowe

Witam Mam pytanko: Gdzie w Kraku znajde u縴wane czesci do samochod體 dostawczych ( a jak nie znajde to gdzie tanie n體ki?) Pozdrawiam

cz甓ci samochodowe

Mechanik francuski powiedzia mi, 縠 musze w samochodzie wymieni: - courroie d'alternateur, - filtre à air, - filtre à gasoil. Co ja mam powiedziec mechanikowi polskiemu, 縠by zrozumia? Pom罂cie m眃rzy ludzie, bo samoch骴 mi sie sypie, na mechanice sie nie znam a w moim s硂wni

Cz甓ci Samochodowe - kontakty

Sprzedam ponad 17 ty.kontakt體 do firm z Niemiec - bran縜 samochody - cz甓ci samochodowe. Kontakty zweryfikowane. Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,strona (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 cz甓ci samochodowych

cz甓ci samochodowe - gie砫a

cz甓ci samochodowe - www.promoto.pl

U縴wane cz甓ci samochodowe

Witam Gdzie we Wroc砤wiu lub okolicach s sklepy/szroty gdzie mo縩a znale兼 u縴wane cz甓ci samochodowe?

Cz甓ci samochodowe-kontakty

Sprzedam ponad 17 ty.kontakt體 do firm z Niemiec (bran縜 samochodowa). Aktualizacja 2014 rok. Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,www (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 cz甓ci samochodowych,szyby,opony itd

Nazwa cz甓ci samochodowej

Witam, potrzebuj nazwy pewnej cz甓ci samochodowej, kt髍a mie禼i si pod mask, w okolicach silnika. Jej nazwa zaczyna si na P, wiem 縠 si po jakim czasie brudzi od 秗odka i wp硑wa to na niemoc silnika tj. daje gaz a auto jest zmulone.

Cz甓ci samochodowe -sprzedam

Jeste秏y firm sprzedaj眂 cz甓ci nowe i u縴wane do samochod體 osobowych, wszystkich zachodnich marek. Posiadamy du縴 asortyment ponad 30000 r罂nych cz甓ci: silniki, skrzynie bieg體, cz甓ci karoseryjne, maski, drzwi, atrapy, b硂tniki, o秝ietlenie i inne akcesoria samochodowe. Prowadzimy sprzeda

Zabytkowe cz甓ci samochodowe

Witam , mam troch niepotrzebnych cz甓ci - g丑wnie nowych do samochodu Syrena i Renault 10 . chcia砨ym to niedrogo odsprzeda jakiemu pasjonatowi , og砤szam to wsz阣zie bo mo縠 akurat trafi na osob zainteresowan . Jestem z Siedlec , cz甓ci le勘 ,nie znam si na tym trzeba to obejrze na

Tanie cz甓ci samochodowe

W naszej ofercie posiadamy najni縮ze ceny oleje (Castrol, Mobil, Texaco, GM Opel, Ford ) smary, p硑ny eksploatacyjne i nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice - filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowe - oleje, p硑ny - 秝iece zap硂nowe, 縜rowe - klocki, tarcze

Zabytkowe cz甓ci samochodowe

Dzie dobry , jestem z Siedlec , posiadam sporo cz甓ci ( g丑wnie nowych) do Syrenki , Reno 10 i par do 126p . Chc to niedrogo sprzeda jakiemu pasjonatowi . Szkoda zez硂mowa . Je秎i kto jest zainteresowany - prosz zadzwoni 604 354 629 .

Zabytkowe cz甓ci samochodowe

Witam , jestem z Siedlec , og砤szam gdzie si da - mam troch g硂wnie nowych cz甓ci do samochod體 Syrena lub Warszawa ,Renault 10 i par do 126p . Chc to niedrogo sprzeda , je秎i znajdzie si pasjonat niech zadzwoni 604 354 629 .

Zabytkowe cz甓ci samochodowe

Dzie dobry , jestem z Siedlec , og砤szam gdzie si da - mam troch g丑wnie nowych cz甓ci do Syrenki czy Warszawy , Renault 10 i 126p . Chc to niedrogo sprzeda jakiemu pasjonatowi bo szkoda zez硂mowa . Zainteresowani mog zadzwoni pod 604 354 629 .

Cz甓ci samochodowe - og硂szenia.

Witam. Mam do sprzedania cz甓ci do samochod體, ale nie znam stron, na kt髍ych m骻砨ym si "og硂si". Je縠li znacie jakie strony to prosz o podanie adres體. Z g髍y dzi阫uje za pomoc, pozdrawiam.

hutrownie cz甓ci samochodowych???????????????

chce rozpocz辨 dzialalnos gospodarcza . sklep z cz甓ciami smaochodowymi. Czy kto wie skad bra cz甓ci, z jakich hurtowni, kto zna jakies adresy. A moze kto prowadzi tak firm? Ile trzeba na pocz眛ku 秗odk體 na towar? prosze o porade i pomoc.

Cz甓ci samochodowe z Leifi

W jakich miejscach w internecie warto kupi cz甓ci samochodowe do forda? Szukamy solidnego 硂縴ska do skrzyni bieg體. Znacie jeszcze jakie miejsca podobne do tego leifi.pl/ ? Szukam pewnych i sprawdzonych miejsc w internecie?

Cz甓ci samochodowe Gniezno

Gdyby kto potrzebowa http://www.kapral-car.pl/o-nas/lokalizacja.html auto szrotu w Gnie糿ie to polecam odwiedzi Kapral Car, trzeba kawa砮k dojecha, ale mega warto, bo maj naprawd bardzo du縴 wyb髍, kompetentn obs硊g i przyst阷ne ceny.

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych !!

cz甓ci samochodowe - www.promoto.pl

Tanie cz甓ci samochodowe rzesz體.

Witam. Czy kto z forumowicz體 orientuje si gdzie dostan najtaniej cz甓ci samochodowe.

Cz甓ci Samochodowe - Japo駍kie !!!!????

Wie ktos moze gdzie moge dostac Uzywane czesci do japonskich samochodow ...Chodzi mi o nissana Almere 98 r. Wa縩e

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych.

cz甓ci samochodowe - www.promoto.pl

Gwarancja na cz甓ci samochodowe

Niedawno w samochodzie pad rozrz眃, kt髍y by wymieniany lekko ponad rok temu. Na potwierdzeniu wykonania us硊gi przez mechanika mam wydrukowan informacj 縠 "udziela rok gwarancji". Czy na cz甓ci samochodowe obowi眤uje inne zasady ni na produkty sprzedawane w UE? Czyta砮m 縠 gwarancja jest

Cz甓ci samochodowe / filtr paliwa

leifi.pl/czesci-samochodowe/filtr-paliwa/10361 , a innemu zleci jedynie wymian. Czy to dobry pomys?

gwarancja na cz甓ci samochodowe

Chcia砤m si dowiedzie czy cz甓ci samochodowe obj阾e s gwarancj 24 miesi阠zn (wg Dz. U. 141 poz. 1176)?.Czy us硊ga naprawy samochodu r體nie jest objeta gwarancj wg w.w ustawy?Sprawa wygl眃a nast阷uj眂o:poprzedni w砤禼iciel naprawia samoch骴 w ASO, mamy na to fakture.Tetaz popsu硂 si

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych ,.

czesci samochodowe - www.promoto.pl

Specjalista ds. cz甓ci samochodowych

Firma bran縴 motoryzacyjnej poszukuje: Specjalisty ds. cz甓ci samochodowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku b阣zie odpowiedzialna za obs硊g logistyczn klienta, oraz prowadzenie gospodarki magazynowej. Zatrudniona osoba b阣zie odpowiedzialna za: • realizowanie ustalonych

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych !

czesci samochodowe - www.promoto.pl

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych !!!!

czesci samochodowe - www.promoto.pl

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych...

czesci samochodowe - www.promoto.pl

internetowa gia砫a cz甓ci samochodowych !!!

czesci samochodowe - www.promoto.pl

CZ师CI SAMOCHODOWE PRZEZ INTERNET ??????????

heyka.. znacie jakies sklepy internetowe z czesciami samochodowymi?? Slyszalam ze powstaja takowe i ze podobno oferuja tansze ceny niz na rynku.. Czekam na jakis adresik......

samochodowe: "os硂ny" (najprzer罂niejszych cz甓ci)

chodzi o oslony wielu czesci samochodowych np. "komory hamulca, lamp przeciwmgielnych, odmra縜czy, s硊pk體 przednich, srodkowych i tylnych"... itd. - przydalaby sie tez pomoc w tlumaczeniu tez samych tych powyzszych slowek, oprocz slowa "oslona" :/

Oleje i cz甓ci samochodowe

W naszej ofercie posiadamy najni縮ze ceny oleje (Castrol, Mobil, Texaco, GM Opel, Ford ) smary, p硑ny eksploatacyjne i nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice - filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowe - oleje, p硑ny - 秝iece zap硂nowe, 縜rowe - klocki, tarcze

Gwarancja na cz甓ci samochodowe.

Witam, Mam nast阷uj眂y problem: zakupi砮m pewn cz甓 uk砤du hamulcowego do samochodu ci昕arowego Volvo (zakupu dokona砮m oko硂 miesi眂 temu w autoryzowanym serwisie Volvo; cz甓 jest tak zwanym zmiennikiem) i cz甓 ta zepsu砤 si. Uda砮m si wi阠 z reklaacj do sklepu i powiedziano mi, 縠

Pom罂cie znale兼 cz甓ci samochodowe

Mam nietypow pro禸 - potrzebny mi jest przegub do uk砤du nap阣owego do samochodu marki ROVER 420 D. Obdzwoni砤m ju wiele sklep體, lecz albo urlopuj, albo nie maj tej cz甓ci na stanie. Mieszkam 80 km od B-stoku i dzi ju nie zd笨 podjecha, aby kupi. Podajcie mi namiary na bardzo

Reflektory samochodowe - najta駍ze cz甓ci

.00-14.00 Na ka縟y zakup wystawiamy dow骴 sprzeda縴. Czas na zwrot: 10 dni. Mo縧iwe p砤tno禼i przy odbiorze Bezpieczne zakupy ! Najta駍ze i pewne cz甓ci w Ciechanowie tylko sklepie internetowym Sperocars !

Cz甓ci samochodowe -Unia Europejska - Kontakty

Sprzedam ponad 17 ty.kontakt體 do firm z Niemiec - bran縜 samochody - cz甓ci samochodowe. Kontakty zweryfikowane. Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,strona (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 cz甓ci samochodowych

cz甓ci

Masz na sprzeda cz甓ci samochodowe? W serwisie moto-detal.pl mo縠sz je zamie禼i za darmo. Znajdziesz tam r體nie tysi眂e cz甓ci do wszystkich marek samochodowych, wi阠 je秎i jakich potrzebujesz to warto tam zajrze.

Cz甓ci SACHS - sklep: cz甓ci samochodowe sperocars

ca砮go kraju. Zapraszamy do kontaktu i sk砤dania zam體ie w naszym sklepie internetowym www.sperocars.pl Jeste秏y do dyspozycji klient體: Pn-Pt 9.00 - 18.00 Sob 9.00 - 13.00 Na ka縟y zakup wystawiamy dow骴 sprzeda縴 Ka縟 cz甓 mo縠sz zwr骳i w ci眊u 14 dni od daty odbioru towaru bez

Kontakty. Cz甓ci samochodowe z Niemiec

Sprzedam ponad 17 ty.kontakt體 do firm z Niemiec - bran縜 samochody - cz甓ci samochodowe. Kontakty zweryfikowane. Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,strona (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 cz甓ci samochodowych

Cz甓ci BOSCH - sklep: cz甓ci samochodowe firmy BOS

Internetowy sklep motoryzacyjny Sperocars oferuje nowe oryginalne cz甓ci samochodowe Bosch, filtry, p硑ny eksploatacyjne, wycieraczki, akcesoria , o秝ietlenie do samochod體 europejskich i japo駍kich. Wszystkie oferowane przez nas cz甓ci s fabrycznie nowe i posiadaj pe硁 gwarancj producenta

Re: Cz甓ci samochodowe

polecam sklep Auto Craft Cz甓ci Samochodowe na Sikorskiego 2 w Tarnobrzegu. Pan Sylwek jest dobrym fachowcem, zawsze doradzi i znajdzie tanie cz甓ci. polecam Swoj drog to niedawno auto craft uruchomi sklep internetowy

internetowa gie砫a cz甓ci samochodowych

darmowe og硂szenia motoryzacyjne www.promoto.pl]www.promoto.pl

Hurtownia cz甓ci samochodowych w TG

Czy gdzie w Tarnowskich G髍ach jest hurtownia cz甓ci samochodowych. Podobno niedawno jaka zosta砤 otwarta - czy kto wie gdzie taka jest? -- Pozdrawiam || Adam Dziura → adamdziura.9g.pl

Bosch - cz甓ci samochodowe, akumulatory, akcesoria

Internetowy sklep motoryzacyjny Sperocars oferuje nowe cz甓ci samochodowe Bosch, akumulatory, filtry, p硑ny eksploatacyjne, wycieraczki, akcesoria , o秝ietlenie do samochod體 europejskich i japo駍kich. Wszystkie oferowane przez nas cz甓ci s fabrycznie nowe i posiadaj pe硁 gwarancj

pro禸a o wycen cz甓ci samochodowych

Cz甓ci do skody felicji: grudzie '99 silnik- 80 tys przebiegu skrzynia bieg體 sprz阦硂 rozrusznik. Wszystkie cz甓ci w bardzo dobrym stanie. Ile razem mo縠 to kosztowa, czy 1000z to za du縪? Czy kto z Was si orientuje w cenach cz甓ci samochodowych? Prosz o pomoc,dosy pilne. Dzi阫uj

Gdzie kupujecie cz甓ci samochodowe?

Pytam bo chce por體na ceny...ja nie kupuje w ASO bo mnie po prostu nie stac na ich paranoiczn mar縠. Kupuj w ELIT POLSKA (na 硂pusza駍kiej 22 w Warszawie) i w Intercarsie na Powsi駍kiej w Warszawie. A Wy? Pozdrawiam Malik Astra F 1.6 16

Samochodowe cz甓ci u縴wane do VW

Drodzy Forumowicze, poszukuj w Markach lub okolicy miejsca, tj. sklepu, szrotu, z硂mu gdzie mo縩a kupi samochodowe cz甓ci u縴wane. Konkretnie interesuje mnie VW. Z g髍y dzi阫uj za namiary.

Re: Cz甓ci samochodowe

ja polecam dla os骲 szukaj眂ych tanich cz甓ci + dobry warsztat samochodowy, skontaktowanie si z Mik Motors - wi阠ej na stronie www.mikmotors.pl i warsztat

Tanie Cz甓ci samochodowe Niskie Ceny !

U nas taniej ni na Allegro !!! NIE PRZEPCAJ !!! NIE SPRZEDAJEMY PODR覤EK !!! UWAGA PROMOCJA DO 30 CZERWCA ! Na poni縮ze towary: TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE AMORTYZATORY WAHACZE SPR石YNY PRZEGUBY Posiadamy najni縮ze ceny nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice

Re: Cz甓ci samochodowe

No ale jaka konkretnie teren體ka? Tak w ciemno to ci昕ko zgadywa moge ci tylko tyle podpowiedzie 縠by patrze czy cz甓ci s oznaczone oe jak delfi np bo to znaczy 縠 s wytrzyma砮 i dobre jako禼iowo.

Pr骲y ucywilizowania gie砫y cz甓ci samochodowych

Przesta馽ie 砱a wy 縜硂sni picerzy z Automobilklubu Wlkp. Wiadomo wszystkim, 縠 gie砫a na wicy to najnormalniej w siecie zgromadzenie z硂dziei i paser體, gdzie w bia硑 dzie sprzedaje si kradzione w 99% cz甓ci samochodowe. Wie o tym ka縟y policjant i ka縟y kierowca. Nikomu z w砤dz

Re: Cz甓ci samochodowe

Ko硂 mnie funkcjonuje fajny sklep autoczescizielonki.pl zamawiam u nich cz甓ci i odbieram osobi禼ie, ale z tego co wiem to te wysy砤j.

Re: Cz甓ci samochodowe

Ostatnio napotka砮m w internecie ciekaw ofert, z tego co zd笨y砮m zauwa縴 to maj ciekawe ceny. Z硂縴砮m zam體ienie na klocki hamulcowe brembo do mojej Audi'czki i nast阷nego dnia kurier dostarczy mi je do domu ;O Tak wi阠 mog poleci www.centrumauto.pl

Niezgodno舵 z umow - cz甓ci samochodowe

NIestety musz reaktywowa ten temat: Czy jesli w trakcie uzywania czesci samochodowej np p髏ora roku od zakupu - czesc sie zepsuje - mozemy odo砤c si do zapisu o niezgodno禼i z umow? czy nie?

Re: Cz甓ci samochodowe

Osobi禼ie polecam sklep autocraft24.pl/ fachowa obs硊ga, markowe cz甓ci w niskich cenach. Pozdrawiam

Tanie oleje i cz甓ci samochodowe

W naszej ofercie posiadamy najni縮ze ceny oleje (Castrol, Mobil, Texaco, GM Opel, Ford ) smary, p硑ny eksploatacyjne i nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice - filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowe - oleje, p硑ny - 秝iece zap硂nowe, 縜rowe - klocki, tarcze

Tanie oleje i cz甓ci samochodowe

W naszej ofercie posiadamy najni縮ze ceny oleje (Castrol, Mobil, Texaco, GM Opel, Ford ) smary, p硑ny eksploatacyjne i nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice - filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowe - oleje, p硑ny - 秝iece zap硂nowe, 縜rowe - klocki, tarcze

Tanie oleje i cz甓ci samochodowe !

W naszej ofercie posiadamy najni縮ze ceny oleje (Castrol, Mobil, Texaco, GM Opel, Ford ) smary, p硑ny eksploatacyjne i nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice - filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowe - oleje, p硑ny - 秝iece zap硂nowe, 縜rowe - klocki, tarcze

Re: Cz甓ci samochodowe

najlepsze cz甓ci kupisz na kopernika bu砱ara ko硂 sinko w sklepie z cz甓ciami u tadka!!!

Cz甓ci samochodowe zabytkowe

Mam sporo cz甓ci do samochod體 Syrena lub Warszawa , Renault 10 i par do malucha 126p . Wi阫szo舵 to cz甓ci nowe jest wi阠 pewien rarytas dla pasjonat體 , cz甓ci s mi do niczego nie potrzebne , nie znam si na tym , chc si tego pozby na z硂m nie wywioz bo szkoda - niedrogo to sprzedam

Kontakty bran縜 samochodowa Niemcy.cz甓ci,opony...

Sprzedam Posiadamy ponad 3 ty.kontakt體 do firm z Niemiec (bran縜 samochodowa). Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,www (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Np:firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 samochod體 nowych u縴wanych,cz甓ci samochodowych,szyby,opony itd. Kontakt

Kontakty. Cz甓ci samochodowe z Niemiec/Europy

Sprzedam ponad 17 ty.kontakt體 do firm z Niemiec - bran縜 samochody - cz甓ci samochodowe. Kontakty zweryfikowane. Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,strona (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 cz甓ci samochodowych

Re: cz甓ci samochodowe

jestem mechanikiem samochodowym, nie znam samochodziarskiej nomenklatury, wiec to powyzsze to tylko proba interpretacji.

Kontakty bran縜 samochodowa Niemcy.cz甓ci,opony...

Sprzedam ponad 3 ty.kontakt體 do firm z Niemiec (bran縜 samochodowa). Wszystkie kontakty posiadaj adres,telefon,e-mail,www (je秎i firma poda砤),podzia na bran縠.Np:firmy specjalizuj眂e si w sprzeda縴 samochod體 nowych u縴wanych,cz甓ci samochodowych,szyby,opony itd. Kontakt: badex@interia.eu

Sprzedam opony samochodowe, cz甓ci komputerowe

Witam. mam na sprzeda nast阷uj眂e rzeczy: http://allegro.pl/fractal-design-tesla-r2-650w-80-plus-gold-bcm-i5494229705.html FRACTAL DESIGN TESLA R2 650W 80 PLUS GOLD BCM http://allegro.pl/fractal-design-silent-series-r2-140mm-od-1zl-bcm-i5494294710.html FRACTAL DESIGN SILENT SERIES R2 140

TYC - reflektory , lampy - cz甓ci samochodowe

Motoryzacyjna firma Sperocars oferuje szerok gam reflektor體 do wszystkich marek samochod體 osobowych i dostawczych ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN,DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, FIAT, FORD, HONDA, HUMMER, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA

Re: Cz甓ci samochodowe

Mog poleci na pewno filtry "Czaja" w ko馽u dosta砤m takie filtry, 縠 nie musia砤m dawa ich do reklamacji. Je縠li kto jest zainteresowany to podsy砤m linka zwmczaja.pl/

Re: Cz甓ci samochodowe

Cze舵 ja kupuje czesci u firmie Auto Car-Ol na Burakowskiej 14 w Warszawie (Wola) kolo Ch.Arkadia Ceny porownywalne jak na Allegro. Sklep dzia砤 w ten spos骲: Dzwonisz dobieraja Ci czesc przez tel a za 2h przyjezdzasz i odbierasz nr. tel 508-872-497 I Znajdziesz ich tez na facebooku polecam super

Tanie cz甓ci samochodowe - internetowy sklep motor

Internetowy sklep motoryzacyjny Sperocars oferuje nowe cz甓ci samochodowe ,akcesoria samochodowe ,oleje silnikowe, przek砤dniowe ,p硑ny eksploatacyjne i chemi motoryzacyjn najwy縮zej jako禼i renomowanych firm mi阣zy innymi takich jak ATE, INA, SKF, SACHS, KYB, GATES, LUK, VALEO, SIDEM

Sklep z cz甓ciami samochodowymi

Witam, czy kto wie, gdzie w Pruszkowie lub okolicach jest dobry sklep z cz甓ciami samochodowymi? Potrzebuj obudow do lusterka bocznego do Astry. Pozdrawiam.

Re: Cz甓ci samochodowe

Ja mog poleci sklep http://www.renz.pl/ www.renz.pl/ , maja bardzo du縴 wyb髍, a co najwa縩iejsze s autoryzowanym serwisem koncernu ZF Friedrichshafen AG.

Tanie cz甓ci samochodowe - internetowy sklep motor

Internetowy sklep motoryzacyjny Sperocars oferuje nowe cz甓ci samochodowe ,akcesoria samochodowe ,oleje silnikowe, przek砤dniowe ,p硑ny eksploatacyjne i chemi motoryzacyjn najwy縮zej jako禼i renomowanych firm mi阣zy innymi takich jak ATE, INA, SKF, SACHS, KYB, GATES, LUK, VALEO, SIDEM

Tanie cz甓ci samochodowe na Str罂ewku

maj 秗ednio 20% taniej ni w IC polecam jad眂 od Otoli駍kiej przy drewnianym domu z bala (nowym) w lewo na nast阷nej krzy矿wce w prawo (vis a vis osiedla szeregowc體) P.S. ja tam nie pracuj -- Pracuje si za darmo, a pieni眃ze dostaje za nic.

Tanie cz甓ci samochodowe z dostaw gratis

Internetowa sprzeda cz甓ci zamiennych do wszystkich marek samochod體 osobowych i dostawczych. TANIEJ NI W SKLEPIE !! POSIADAMY WY!CZNE NOWE I ORYGINALNE CZ师CI I OLEJE Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI Potrzebujesz cz甓ci do twojego samochodu skontaktuj si z nami tel. 728 588 040 e

hurtownie z cz甓ciami samochodowymi??????????????

chc otworzyc sklep z cz阺ciami samochodowymi. Czy kto wie jakie hurtownie w woj mazowieckim ? jaki kontakt adresy? ile potrzba na towar,na cz甓ci ? Czy hurtownie wstawiaj w komis do sklep體? Prosz o porad.

Re: Cz甓ci samochodowe...

Jestem 100% pewna tylko co do ostatniego: fuel rail to przew骴 doprowadzaj眂y paliwo do wtryskiwaczy. Pozdrawiam -- Je秎i wiesz, co robisz, mo縠sz robi to, co chcesz. (MF)

Tanie Cz甓ci samochodowe w Polsce Promocja !

U nas taniej ni na Allegro !!! NIE PRZEPCAJ !!! NIE SPRZEDAJEMY PODR覤EK !!! UWAGA PROMOCJA DO 30 CZERWCA ! Na poni縮ze towary: TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE AMORTYZATORY WAHACZE SPR石YNY PRZEGUBY Posiadamy najni縮ze ceny nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice

TANIE Cz甓ci samochodowe w Polsce Promocja !

U nas taniej ni na Allegro !!! NIE PRZEPCAJ !!! NIE SPRZEDAJEMY PODR覤EK !!! UWAGA PROMOCJA DO 30 CZERWCA ! Na poni縮ze towary: TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE AMORTYZATORY WAHACZE SPR石YNY PRZEGUBY Posiadamy najni縮ze ceny nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice

Najta駍ze Cz甓ci samochodowe w Polsce Promocja !

U nas taniej ni na Allegro !!! NIE PRZEPCAJ !!! NIE SPRZEDAJEMY PODR覤EK !!! UWAGA PROMOCJA DO 30 CZERWCA ! Na poni縮ze towary: TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE AMORTYZATORY WAHACZE SPR石YNY PRZEGUBY Posiadamy najni縮ze ceny nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki

Najta駍ze Cz甓ci samochodowe w Polsce Promocja !

U nas taniej ni na Allegro !!! NIE PRZEPCAJ !!! NIE SPRZEDAJEMY PODR覤EK !!! UWAGA PROMOCJA DO 30 CZERWCA ! Na poni縮ze towary: TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE AMORTYZATORY WAHACZE SPR石YNY PRZEGUBY Posiadamy najni縮ze ceny nast阷uj眂e cz甓ci: - alternatory, rozruszniki - ch硂dnice

Najta駍ze Cz甓ci samochodowe w Polsce Promocja !

U nas taniej ni na Allegro !!! NIE PRZEPCAJ !!! NIE SPRZEDAJEMY PODR覤EK !!! UWAGA PROMOCJA DO 30 CZERWCA ! Na poni縮ze towary: TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE AMORTYZATORY WAHACZE SPR石YNY PRZEGUBY Posiadamy najni縮ze ceny nast阷uj眂e cz甓ci: alternatory, rozruszniki - ch硂dnice