rejestracja na podstawie faktury vat

Jan Zomer

Umowa kupna-sprzedaży samochodu | Na to trzeba uważać

Umowa kupna-sprzedaży samochodu | Na to trzeba uważać

Przed zakupem używanego auta trzeba zwrócić uwagę nie tylko na jego stan techniczny, ale też przygotować prawidłową umowę-kupna sprzedaży samochodu. Jak to zrobić? Oto najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać, podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży samochodu

Sprowadzanie nowego skutera (motoroweru) z krajów Unii Europejskiej

nabyciu środków transportu W deklaracji VAT-10 obowiązani jesteśmy do wpisania wartości transakcji od której obliczamy należny podatek i kwotę należnego podatku. Podstawą opodatkowania jest wartość z faktury (kwota netto). Jeżeli motorower kupiliśmy od osoby fizycznej (na podstawie umowy kupna-sprzedaży

Sprowadzanie nowego samochodu z krajów Unii Europejskiej

") W przypadku zakupu auta za granicą od osoby prawnej (płatnika podatku VAT) nie płacimy VAT-u - otrzymujemy fakturę VAT z kwotą netto, natomiast podatek VAT wynosi 0%, ale musi na niej znaleźć się informacja, że samochód przeznaczony jest na eksport!!! W przypadku zakupu nowego auta od osoby

Sprowadzanie skutera (motoroweru) spoza Unii Europejskiej

. Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, 2. Dowód rejestracyjny lub inny dokument pojazdu.3. Polisę ubezpieczeniową, jeśli dotyczy I. Urząd Celny . W Urzędzie celnym wjazdu na teren wspólnoty przedstawiamy skuter

Sprowadzanie motocykla spoza Unii Europejskiej

względu na stopień skomplikowania formularza warto skorzystać z usług agencji celnych) Dokument SAD zawiera m.in. wysokości opłat z tytułu cła, akcyzy i podatku VAT Zasada wyliczeń: 1. Cło Podstawą jest wartość motocykla, z faktury, powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego

Nowy motocykl

Kupując nowy motocykl (pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem (wielośladowy, o pojemności powyżej 125 ccm) otrzymamy od dilera następujące dokumenty: 1. Faktura VAT;2. Karta pojazdu; Karta jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym: dane identyfikacyjne pojazdu

Nowa przyczepa

zamieszkania właściciela pojazdu. Rejestracja - wymagane dokumenty 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna. 3. Dowód własności - faktura VAT, 4. Karta pojazdu, 5

Sprowadzanie używanego motocykla z krajów Unii Europejskiej

się do właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego i złożyć deklarację VAT-24 wraz z przetłumaczonymi dokumentami:. dokument stwierdzający nabycie, tj: umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura. dowód rejestracyjny,. ubezpieczenia (jeśli motocykl przyjechał na kołach i miał

Nowy motorower

Kupując nowy skuter (motower) (pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) otrzymamy od dilera następujące dokumenty: 1. Faktura VAT;2. Karta pojazdu; Karta jest

Motorower używany sprowadzony z UE

weryfikacji dokumentów US wydaje zaświadczenie - VAT-25. Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni - koszt 160 PLN V. Wydział Komunikacji Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.Wymagane dokumenty: Wniosek właściciela

Używana przyczepa

(współwłasność) do deklaracji PCC-3 należy dołączyć załącznik PCC-3A (w odpowiedniej ilości, tak, aby zawrzeć dane wszystkich stron umowy). Podatek od czynności cywilnoprawnej nie dotyczy zakupu pojazdu od firmy (na podstawie faktury VAT) Rejestracja pojazdu - gdzie się udać. Rejestracji pojazdu na wniosek

Samochód używany sprowadzony z UE

silnikiem do 2.000 ccm (włącznie) - 3,1%§ Z silnikiem powyżej 2.000 ccm - 13,6% UWAGA !!! Koniec z zaniżoną wartością pojazdu na fakturze !!!:Weryfikacja podstawy opodatkowania odbywać się będzie - podobnie jak w przepisach o podatku od czynności cywilnoprawnych - z wykorzystaniem komputerowego

Nowy samochód

Kupując nowy samochód otrzymamy od dilera następujące dokumenty: 1. Faktura VAT, zawierająca oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów;2. Karta pojazdu; Karta jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym: dane identyfikacyjne pojazdu, parametry

Sprowadzanie nowej przyczepy z krajów Unii Europejskiej

podatku VAT (VAT-25). Przyczepy, jako pojazdy nie posiadające własnego napędu, nie są środkami transportu, tak więc nie podlegają przepisom w/w Ustawy. V. Wydział Komunikacji Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela

Przyczepa używana sprowadzona z UE

zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25). Przyczepy, jako pojazdy nie posiadające własnego napędu, nie są środkami transportu, tak więc nie podlegają przepisom w/w Ustawy. V. Wydział Komunikacji Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela

Używany samochód

PCC-3A (w odpowiedniej ilości, tak, aby zawrzeć dane wszystkich stron umowy). Podatek od czynności cywilnoprawnej nie dotyczy zakupu pojazdu od firmy (na podstawie faktury VATRejestracja pojazdu - gdzie się udać. Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze

Używany motocykl

przypadku gdy sprzedawcą lub kupującym są dwie osoby lub więcej (współwłasność) do deklaracji PCC-3 należy dołączyć załącznik PCC-3A (w odpowiedniej ilości, tak, aby zawrzeć dane wszystkich stron umowy). Podatek od czynności cywilnoprawnej nie dotyczy zakupu pojazdu od firmy (na podstawie faktury VAT

Używany motorower

czynności cywilnoprawnej nie dotyczy zakupu pojazdu od firmy (na podstawie faktury VATRejestracja pojazdu - gdzie się udać. Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.  Rejestracja - wymagane dokumenty 1

Re: Sprowadzenie nowego auta z Czech

podatek VAT w wysokości 23% faktury. Niezależnie czy dostaniesz netto, czy brutto zapłacisz VAT w pełnej wysokości (nie dopłacisz różnicę między stawkami) bo to samochód nowy. Dodatkowo wartość podatku akcyzowego zwiększy podstawę opodatkowania VATem. W skarbówce trzeba będzie złożyć formularz VAT23 i

Poszukiwani testerzy

za udział w testach to kwota netto 50 zł (płatna na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku) od jednej wspólnoty mieszkaniowej. Możliwe podpisanie oficjalnej Umowy Zlecenia. Możliwa dalsza dłuższa współpraca. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy poczta@e-wspolnoty.pl

Re: DG-ryczałt-vat-US

przypadku WNT ma obowiązek rejestracji do VAT UE, rozliczyć VAT z tytułu WNT wystawiając fakturę wewnętrzną, transakcję wykazuje także na informacji podsumowującej VAT UE, którą składa do US w odpowiednim trybie i terminie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz

Re: Jak NISSAN Polska traktuje swoich klientów !!

Rzuciłam się do szuflady po kopię, w mojej fakturze nie ma słowa o AKCYZIE. Jest podana wartość VAT 22%, potem wartość netto, potem kwota VAT, potem wartość brutto samochodu. Nie miałam żadnych kłopotów z rejestracją samochodu Nissana, co prawda rejestrowałam go przed rokiem. Na Twoim miejscu

Re: Czy na ryczałcie można wystawiać fakturę VAT?

mieć dowód, że zapłacił). Ten z kolei, dowiedział się na forum, że dopiero po rejestracji na VAT musi je wystawiać, więc odmawia. Ponieważ klient jest prawnikiem lub zna prawnika dowiaduje się wnet, że odmowa wystawienia faktury jest przestępstwem (art. 62 kodeksu karnoskarbowego: "Kto wbrew

Re: import zabawek

. Jeżeli przekroczy Pani limit sprzedaży, który nakłada obowiązek rejestracji jako czynny płatnik VAT w kraju, sprzedaż towarów używanych będzie podlegała pod system VAT-marża. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm

Re: jaka faktura

tym zakresie. W tym celu prowadzi ewidencje VAT (sprzedaży i zakupów), na podstawie których sporządza deklarację VAT-7. Rozlicza podatek należny od osiągniętego przychodu, pomniejszając go o VAT naliczony (od kosztów udokumentowanych fakturą VAT). Przykładowo, jeżeli osiągnął Pan przychód w kwocie

Re: Ryczałt obowiązki.

, rejestracji dokonuje na formularzu VAT-R. Rejestracja jest odpłatna (170zł). Zobowiązany jest także do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Faktu założenia ewidencji nie zgłasza się do US. Na podstawie ewidencji co miesiąc lub kwartalnie (w zależności jak podatnik określił to w

Re: sprowadzenie nowego auta zza granicy

podbil mi ksiazke serwisowa uznajaca gwarancje ( badali grubosc lakieru na karoseri i sprawdzali czy auto nie bylo uszkodzone np. w transporcie ). Przegladu technicznego do rejestracji auta nie robilam. Na podstawie homologacji (deklaracji zgodnosci) oraz faktury ( auto nowe, przebieg zero) dali mi

Re: jednnoosbowa działalnosc, jestem zielony. pod

i zakupów), na podstawie których sporządza deklarację VAT-7. Rozlicza podatek należny od osiągniętego przychodu, pomniejszając go o VAT naliczony (od kosztów udokumentowanych faktura VAT). Przykładowo, jeżeli osiągnął Pan przychód w kwocie brutto 20 000zł (faktura VAT na kwotę 20 000zł) i Pana

Re: praca zdalna dla firmy na wyspach

faktury. Działalność wykonuje Pan tak, jak każdą działalność w Polsce. ważne, aby uzsykał Pan rejestrację VAT UE (europejską), co pozwoli na prawidłowe wystawianie faktur. Jesli Pana klient jest płatnikem VAT, za usługi wystawia Pan fakturę bez naliczonego VAT (dotyczy to większości usług

Koncert życzeń wg. PIS

zakończenie działalności bez zobowiązań. 15. PiS chce, by podatnik VAT mógł rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej (obowiązek odprowadzenia podatku nie z chwilą wystawienia faktury, lecz z chwilą otrzymania zapłaty). 16. Program zakłada, że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4

Re: co z podatkiem od sprzedaży samochodu?

wartości (np. >zaniżenie przychodu do CIT i podstawy VAT, przepisy karne o >niekorzystnym rozporządzeniu mieniem). > Faktury przedłożonej przez nabywcę nikt pod tym kątem nie sprawdzi! sprawdzi, sprawdzi. I jeszcze nabywca odpowie za współdudział (podpisał sfałszowaną, zaniżoną fakturę) >

Zarszaszamy na warsztaty! Sieci komputerowe AT

wyslanie wypełnionego formularza na adres polska(malpa)alliedtelesis.com do dnia 25 czerwca 2013. 2. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest opłacenie szkolenia w kwocie 499PLN+VAT na podstawie otrzymanej faktury. 3. Uczestnik, na potrzeby warsztatów, jest zobowiązany przynieść notebooka wyposażonego w

Allied Telesis Networking Academy by TIM

wyslanie wypełnionego formularza na adres polska(malpa)alliedtelesis.com do dnia 25 czerwca 2013. 2. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest opłacenie szkolenia w kwocie 499PLN+VAT na podstawie otrzymanej faktury. 3. Uczestnik, na potrzeby warsztatów, jest zobowiązany przynieść notebooka wyposażonego w

Re: Wspolpraca z firmami zagranicznymi

. Będzie Pan tym firmom wystawiał faktury VAT. W przypadku usług, VAT wyróżnia pojęcie "miejsca świadczenia usług". Usługi elektroniczne (programistyczne i przetwarzanie danych) mają miejsce świadczenia usług w siedzibie odbiorcy - czyli w tym przypadku w Irlandii. Reguluje to art. 27

Re: samozatrudnienie w GB a praca w Polsce?

uciążliwe formalności, absurdalne wymogi dotyczące dokumentacji i podatków (np. dokumentowanie wszystkich wydatków fakturami, konieczność wpisywania NIP odbiorcy na fakturach, obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej w niektórych typach działalności, śmiesznie niski próg rejestracji do VAT, nateżenie i

Unijne "resume"

diagnostycznej, gdyż uznawane jest wymienione już wczesniej świadectwo homologacji. Osoba fizyczna, która sprowadziła samochód, będzie również musiała przy jego rejestracji przedstawić potwierdzenie z urzędu skarbowego o zapłacie podatku VAT. W takim przypadku, we właściwym urzędzie należy złożyć uproszczoną

Re: kasa fiskalna na stacji paliw

Znalazłam coś takiego: Rejestracja sprzedaży przez kasę fiskalną a faktura VAT Wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności

Re: już tych przepisów nie ma/nt

podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego". W tym miejscu podkreślić należy, iż mimo sformułowania zawartego w tym przepisie, że naczelnik rejestruje podatnika, rejestracja następuje w momencie samego zgłoszenia rejestracyjnego (złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT

Re: Czy to prawda ,że w październiku ma być znies

nalozyc swojej akcyzy przy sprowadzaniu. Bo liczy > sie ze podatki (niezaleznie od wysokosci)wymagane przy 1-szej rejestracji auta > zostaly juz zaplacone w ktoryms kraju UE.< Nie będę się upierał, ale mam wrazenie, że jednak tak nie jest(przydałaby się jakaś podstaw prawna,może później

Re: Ile będę musiała odprowadzić podatku od faktu

. Prowadząc działalność gospodarczą (usługi sekretarskie), wystawiasz zleceniodawcy fakturę w wysokości 3000 zł + 22% VAT. Ponosisz jakieś koszty (np. księgowa, wynajem powierzchni - może być własne mieszkanie - ale tylko część wydzielona, koszty eksploatacyjne - np. samochód, itd itp.) zakładamy że jest

Re: Faktura vat?

"prowadzenie działalności" nie jest tożsame z rejestracją w CEIDG. Jest możliwe, że wykonujesz czynności, które faktycznie są działalnością gospodarczą pomimo braku rejestracji. Na jakiej podstawie chcesz reprezentować ten podmiot? -- kuchniazwyrakiem.blogspot.com/ mojastrefazaczytania.blogspot.com/

Sklep internetowy - wykonam

- Wystawianie Faktur VAT - Wystawianie Faktur VAT tylko dla tych zamówień dla których chcemy - Możliwość podglądu Faktury VAT jak i wydrukowania jej w opcji Oryginał, Kopia, Duplikat - Dane pojawiające się na fakturze są generowane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Administratora oraz

Re: Jakie cła na samochody po wejściu do EU?

uszkodzonych i niesprawnych technicznie, wprowadzenie narastającego wraz z wiekiem pojazdu podatku akcyzowego, wprowadzenie zakazu rejestracji pojazdów nie spełniających normy czystości spalin EUR2 oraz uwaga ! sposób naliczania wielkości podatków przez Urząd Celny. Podstawą tego sposobu jest stosowanie cen

Re: krok po kroku do ojczyzny

Urzędu Skarbowego po deklarację, że jesteśmy zwolnieni z VAT (150 zł + 5 zł znaczki skarbowe) 4) Lecimy przetłumaczyć dokumenty, jakie otrzymaliśmy z Niemiec (brief, umowa kupna, dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub niemiecki dowód rejestracyjny, ew. faktura) - urzędowy koszt 22 zł + VAT za

Auto-kontrola

Auto-kontrola Import używanych samochodów - Ministerstwo Finansów i urzędy celne zaczynają sprawdzać podejrzane faktury VAT. Ministerstwo Finansów i urzędy celne, także w naszym regionie, weryfikują faktury VAT, na podstawie których sprowadzono do kraju z zagranicy używane samochody

Re: Nowy format zdjęć czyli jak popsuć coś dobreg

sprzedawać przedmioty na Allegro bez paragonu czy faktury. 2. Osoba może nie mieć działalności ani spółki, a nadal sprzedawać przedmioty na Allegro legalnie, na podstawie umowy czy w inny sposób będąc w zgodzie z przepisami prawa. 3. Każdy może już teraz spytać każdego Sprzedającego, czy sprzedaje z

KOMUNIKAT DYREKTORA TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZ

0000 5381 2001 Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorstwa należy do wniosku podać wszelkie informacje niezbędne do jej wystawienia. DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Re: Czy dostajecie maile od KONFERENCJA?

firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7% . UWAGA ! Przy rejestracji dla uczestnictwa i opłatę faktury do 1 lutego 2005 roku przesługuje się zniżka 3%. )W cenę wliczono: *Pobyt w hotelu "Sputnik" - europejski standard (zakwaterowanie od 18 lutego - wymeldowanie 21 lutego.) *Obsługa

Re: freelancer - wyłącznie self-employed?! (IT)

działalność gospodarczą w UK trzeba... rozpocząć działalność gospodarczą: znaleźć klienta, wykonać usługę, Od tej chwili może Pani podpisywac umowy, wystawiać faktury itd. W ciągu 3 miesięcy musi Pani zgłosić to urzędowi skarbowemu (HMRC). Urząd będzie naliczał Pani sładki na National Insurance w

Re: Telelekceważenie

pół miesiąca i po nagłośnieniu sprawy. Gdzie byliście z urzędu po powstaniu zobowiązania? Gdybym nie wałczył, należności te pokryła by zapewne mgła wstydu albo zwykłe wyłudzenie! W Fakturze VAT z dnia 09.05.2008 r. nr FWB – 937 88359/004/08 w ostatniej pozycji wykazany jest

Re: Rzecznik Grupy TP odpowiada na skargę P. Młyn

pół miesiąca i po nagłośnieniu sprawy. Gdzie byliście z urzędu po powstaniu zobowiązania? Gdybym nie wałczył, należności te pokryła by zapewne mgła wstydu albo zwykłe wyłudzenie! W Fakturze VAT z dnia 09.05.2008 r. nr FWB – 937 88359/004/08 w ostatniej pozycji wykazany jest

Re: oplaty zwiazane z kupnem uzywanego samochodu

. Inaczej mówiąc, nawet gdy za auto w niemieckim komisie zapłacimy 1000 Euro a wg Polskich tabel ma kosztować cztery razy więcej to właśnie od 4000 (minus vat, minus akcyza, minus cło) trzeba wnieść opłaty. Ale załóżmy, że wielkości z tabel i faktury sprzedaży się pokrywają. Samochód pięcioletni z

Re: Kupno uzywanego samochodu w Holandii.

Lubelszczyzny zdążyli sprowadzić już ponad 4 tys. samochodów. Czy rzeczywiście wyjazd po używane auto to dobry pomysł i okazja? Na ulicach Lublina widać to wyraź-nie. Jeszcze nigdy nie było tylu aut z obcymi rejestracjami. Po samochody jadą wszyscy, często bez przygotowania. Pecha miał lublinianin Mieczysław

Re: Rejestracja wspolnoty, otwarcie rachunku bank

cromik napisał: > Chcialbym zapytac jakie dokumenty są niezbędne do otworzenia rachunku > bankowego, ?rejestracji? w sadzie, zlozenia wniosku o REGON itp? Krotki przewodnik dla niewtajemniczonych: Numer REGON (numer identyfikacyjny krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej

vat-25 przy rejestracji pojazdu

Wydziął komunikacji w Rzeszowie nie wie czy może zarejestrować pojazd na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę żądając przy tym przedłożenia dodatkowego dokumentu jakim jest zaświadczenie VAT-25 którego to Urząd Skarbowy nie może wydać z przyczyn prawnych w tym układzie pozostaję w

Re: Problem z rejestracją samochodu w kieleckim r

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004r pragraf 3 ust. 3 mówi " W przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, o ktorych mowa w ust 1 pkt 5 lit.a ust 2 pkt5 lit. a, może być zastąpione (VAT-25 uwaga własna) fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i