w jakich miejscach dochodzi najcz甓ciej

msob

Niebezpieczna sygnalizacja - usypia czujno舵 kierowc體

Niebezpieczna sygnalizacja - usypia czujno舵 kierowc體

Niebezpieczne miejsca na 丑dzkich drogach. Przez ostatnie dwa tygodnie opisywali秏y skrzy縪wania, ronda i place, na kt髍ych najcz甓ciej dochodzi do kolizji. Po co? Aby pokaza, jakie b酬dy najcz甓ciej na nich pope硁iamy, i zach阠i kierowc體 do wi阫szej ostro縩o禼i

Krajowa "si骴emka" to najniebezpieczniejsza droga w Polsce

Droga krajowa nr 7 jest uznana za jedn z najniebezpieczniejszych tras w Polsce. Wed硊g policyjnych statystyk, w ubieg硑m roku dosz硂 na niej do 374 wypadk體, w kt髍ych zgin瓿y 54 osoby. Mimo ci眊砮j rozbudowy i dbania o bezpiecze駍two, nadal dochodzi tam do wielu wypadk體.

Jak wybra dobre AC? Podpowiadamy, na co zwr骳i uwag

Utrzymanie samochodu w trakcie zimy wymaga znacznie wi阠ej pracy. Trudne warunki atmosferyczne s przyczyn wielu r罂nych awarii i usterek. 痚by mie pewno舵, 縠 zmiana pogody i jej skutki nas nie zaskocz, warto zwr骳i uwag na kilka element體 przy zakupie polisy komunikacyjnej.

Opinie Moto.pl: Range Rover Sport - Dwa oblicza, jedno prawdziwe

Opinie Moto.pl: Range Rover Sport - Dwa oblicza, jedno prawdziwe

Amerykan體. W ko馽u, czy ksi昕na Cambridge – Kate, przestaje mie klas, gdy przechadza si w dresie? Range Rover Sport - wn阾rze, jak w salonie Szlacheckie pochodzenie samochodu daje o sobie zna po zaj阠iu miejsca we wn阾rzu. Materia硑 zastosowane do jego wyko馽zenia s najwy縮zej jako禼i, a wszelkie

Kupujesz samoch骴? Uwa縜j! To wersje-skarbonki najpopularniejszych aut nad Wis潮

Kupujesz samoch骴? Uwa縜j! To wersje-skarbonki najpopularniejszych aut nad Wis潮

. W znakomitej wi阫szo禼i to bardzo porz眃ne i godne polecenia auta. Jednak nie ma w motoryzacji czego takiego, jak samoch骴 idealny. Na co zwr骳i uwag przy zakupie kt髍ego z popularnych samochod體? Na podstawie listy najcz甓ciej importowanych aut do Polski sporz眃zili秏y zestawienie najbardziej

Jaka jest przyczyna drga na kierownicy? Mo縠 by ich wiele, wskazujemy na najcz阺tsze

Jaka jest przyczyna drga na kierownicy? Mo縠 by ich wiele, wskazujemy na najcz阺tsze

zwiastuj usterki element體 uk砤du nap阣owego. W samochodach z nap阣em na tyln o, najcz甓ciej dochodzi do wyrobienia si krzy縜k體 wa硊 nap阣owego. To tak縠 przypad硂舵 pojazd體 z nap阣em na cztery ko砤. W體czas, drgania przenosz si na nadwozie. Uwa縜 nale縴 r體nie na przeguby p蟪osi nap阣owych

Jakie pierwsze auto dla studenta? Zamiast kupowa, lepiej wypo縴czy. Co mo縩a mie za kilkaset z miesi阠znie? Prze秝ietlamy rynek

Jakie pierwsze auto dla studenta? Zamiast kupowa, lepiej wypo縴czy. Co mo縩a mie za kilkaset z miesi阠znie? Prze秝ietlamy rynek

naszej okolicy znajduje si wolne auto, nie wszystkie dzielnice miast s obj阾e us硊g, a w mniejszych miastach i na wsiach auta na minuty nie s w og髄e oferowane. S te tacy us硊godawcy, kt髍zy ka勘 odstawia samochody w wyznaczonych miejscach. Dodatkowo nigdy nie wiemy, w jakim stanie b阣zie nasz

Czym si r罂ni olej syntetyczny od p蟪syntetycznego i mineralnego?

Czym si r罂ni olej syntetyczny od p蟪syntetycznego i mineralnego?

kolory spalin. Kiedy nale縴 zacz辨 si martwi? Oleje mineralne Oleje mineralne najcz甓ciej s stosowane w samochodach dostawczych i ci昕arowych. W przypadku aut osobowych, ich u縴tkowanie jest podwa縜ne przez wi阫szo舵 fachowc體. To melodia przesz硂禼i, kt髍a nie powinna mie miejsca we wsp蟪czesnych

Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 190 KM 4Motion - test. Najlepszy crossover w klasie***

Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 190 KM 4Motion - test. Najlepszy crossover w klasie***

wra縠nie, 縠 in縴nierowie Volkswagena skasowali w tym modelu wszystkie wady, jakie s charakterystyczne dla crossover體 i SUV-體. T-Roc 秝ietnie czuje si w zakr阾ach, ch阾nie s硊cha naszych polece, trzyma si drogi jak przyklejony, uk砤d kierowniczy jest precyzyjny i daje zaskakuj眂 pewno舵 prowadzenia

Co oznaczaj r罂ne kolory spalin?

Co oznaczaj r罂ne kolory spalin?

najcz甓ciej dochodzi do nadmiernej emisji toksycznych gaz體 i nienaturalnego dymu wydobywaj眂ego si z uk砤du wydechowego. Nietypowy kolor dymu wi笨e si zazwyczaj z uszkodzeniami silnika lub awariami jego osprz阾u. Na podstawie barwy spalin mo縩a cz阺to okre秎i, z jakiego typu usterk mamy do czynienia lub

Czy w Smart City prywatne pojazdy nie b阣 potrzebne?

Czy w Smart City prywatne pojazdy nie b阣 potrzebne?

Gigantyczne korki to zmora wielu metropolii. Sztandarowym przyk砤dem szokuj眂o zat硂czonych miast s Moskwa, Londyn, czy nowojorska dzielnica Manhattan. W tych miejscach du縠 korki tworz si nawet w godzinach nocnych. Coraz trudniej je糳zi si tak縠 po wielu polskich miastach. Problem ten wynika z

TOP 10 | Volkswageny TDI do 10 tys. z

TOP 10 | Volkswageny TDI do 10 tys. z

VW, mo縩a w og髄e by oryginalnym?), to Bora jest lepszym rozwi眤aniem. ZOBACZ TAK疎: Szukasz Volkswagena do 10 tys. z z dieslem pod mask? Mamy 303 propozycje Octavia jeszcze liderem, ale jest auto, kt髍e depcze jej po pi阾ach - Te samochody najcz甓ciej kupuj Polacy Wiesz ju, jakie auta

Kt髍e silniki nadaj si do instalacji LPG? Prezentujemy przegl眃 jednostek z po秗ednim i bezpo秗ednim wtryskiem paliwa

Kt髍e silniki nadaj si do instalacji LPG? Prezentujemy przegl眃 jednostek z po秗ednim i bezpo秗ednim wtryskiem paliwa

paliwa. Drug kwesti jest problem z wyregulowaniem dawki, w szczeg髄no禼i przy pracy silnika na biegu ja硂wym. Przeczytaj tak縠:  Jaki wp硑w na eksploatacj auta ma instalacja gazowa? W konsekwencji, gdy dochodzi do wtrysku nawet 20% benzyny w mieszance albo nawet prze潮czenie uk砤du w prac

Ratusz: "III linia metra nie wypad砤 z plan體, ale mo縠 zmieni tras"

Ratusz: "III linia metra nie wypad砤 z plan體, ale mo縠 zmieni tras"

przygotowana jako podw骿na. Po to zosta砤 zbudowana ju teraz, aby ewentualna budowa trzeciej linii nie generowa砤 komplikacji w funkcjonowaniu drugiej linii metra - zdradzi wiceprezydent. "Odcinek na Goc砤wiu jest do舵 wydajny ekonomicznie" Budowa po硊dniowo-wschodniego odcinka trzeciej linii ma

L骴 na ulicy. Co chwila kto l眃owa na p硂cie [WIDEO]

wtorek rano tak 秎iska, 潮czy ul. Dworcow z ul. Pstrowskiego. O ile mieszka馽y ju wiedzieli, 縠 w tym miejscu jest niebezpiecznie, o tyle wi阫szo舵 kierowc體, kt髍zy traktuj t uliczk jako objazd, pozwalaj眂y omin辨 korki na ul. Dworcowej, byli zaskoczeni lodem na nawierzchni. - My, mieszkaj眂y w

Sprawd jakim typem rowerzysty jeste. My ju wiemy

Sprawd jakim typem rowerzysty jeste. My ju wiemy

trzymanki" a dodatkowo odbijaj眂ego g硂w pi砶. W zasadzie s uprzywilejowan grup rowerzyst體, bo ka縟y mijaj眂y ich my秎i, 縠 to mog硂by by jego dziecko. Z miejsca kolizji najcz甓ciej uciekaj, je秎i pozwala im na to rosn眂a opuchlizna z砤manego nadgarstka lub wystaj眂a z砤mana ko舵 nie zapl眂ze

Druga linia metra zachwyca kolorami i straszy przeciekami

Druga linia metra zachwyca kolorami i straszy przeciekami

straszy ju kilka zardzewia硑ch paneli. Zwisaj grube przewody - Do przeciek體 mo縠 dochodzi tam, gdzie zmienia si ci秐ienie w骴 gruntowych. Te miejsca b阣ziemy uszczelnia przez otwory specjaln substancj. W razie potrzeby te prace b阣 wykonywane na gwarancji tak縠 po otwarciu metra - zapewnia

Ulica Sielska za szybka. B阣 ograniczenia pr阣ko禼i?

. - Sygna硑 te potwierdzaj zreszt tak縠 nasze obserwacje. Do niebezpiecznych sytuacji najcz甓ciej dochodzi na kr阾ym odcinku ul. Sielskiej od hotelu Omega do skrzy縪wania z al. Schumana. Spostrze縠nia policjant體 potwierdzi ostatnio gro糿y wypadek, kt髍y zdarzy si w tym rejonie. Dosz硂 do niego 4 grudnia

Formu砤 1 na wodzie | Polak w presti縪wej serii

Formu砤 1 na wodzie | Polak w presti縪wej serii

F1 H2O, czyli Formu砤 1 Powerboat Racing, to presti縪wa seria wy禼ig體, wzorowana na Formule 1. Zawody rozgrywane s od 1981 roku, a trasy Grand Prix wytyczane s na jeziorach zatokach lub portach. Moc super硂dzi dochodzi nawet do 450 KM. Osi眊i? Pierwsza setka w 2,5 sekundy i 250 km/h pr阣ko禼i

S硑nne wy禼igi | Daytona 500

S硑nne wy禼igi | Daytona 500

. Najcz甓ciej ma to miejsce, gdy na torze pojawia si safety car, ale zjazdy mo縧iwe s tylko w momencie informacji o otwarciu alei serwisowej. W trakcie wy禼igu najwa縩iejsze s cztery flagi. 硉a ostrzega przed niebezpiecze駍twem na torze, zielona zapowiada restart wy禼igu od linii startu-mety, bia砤, 縠

Audi SQ5 | Test | Nie tylko dla pa

Audi SQ5 | Test | Nie tylko dla pa

Najmocniejsze R8 w Polsce Auta typu SUV ju na dobre zago禼i硑 na nasze ulice. Najcz甓ciej widzimy w nich kobiety podr罂uj眂e mo縠 do centrum handlowego, kosmetyczki czy tylko w inne im znane miejsca. Jak mawia Bruce Willis: "Woda jest mokra, niebo niebieskie, a kobiety maj swoje tajemnice

Skoda Octavia RS230 | Test | Rzeczywi禼ie Sportowa?

Skoda Octavia RS230 | Test | Rzeczywi禼ie Sportowa?

istotny element 縴cia, ale bezdyskusyjnie wszyscy maj w tym temacie co do powiedzenia - najcz甓ciej co w stylu "bo szwagier m體i". To tak jak z pi砶 no縩 - siedz眂 w fotelu przed telewizorem stajemy si Kazimierzem G髍skim. Czytaj眂 komentarze dotycz眂e Skody mo縩a doj舵 do wniosku, 縠

Na jezdniach dziura na dziurze. A policjanci 砤pi si za g硂wy

Na jezdniach dziura na dziurze. A policjanci 砤pi si za g硂wy

obowi眤ywa硂 na danym odcinku drogi, jak dok砤dnie wygl眃a miejsce uszkodzenia i zapisa wielko舵 dziury, g酬boko舵, czy usytuowanie w pasie jezdni. K硂pot mo縠 pojawi si, gdy do uszkodzenia samochodu dosz硂 w miejscu, w kt髍ym o nier體no禼iach informuj znaki drogowe. Najcz甓ciej jest to znak A30

Suzuki Liana (2001-2007) - opinie Moto.pl

Suzuki zaprezentowa硂 model Liana (Life In A New Age) w 2001 roku jako nast阷c kompaktowego modelu Baleno. Auto zaprojektowane wed硊g mody z prze硂mu wiek體, mia硂 wysokie nadwozie (153-155 cm) i wyst阷owa硂 jako czterodrzwiowy sedan lub pi阠iodrzwiowy hatchback. Na rynku wype硁ia硂 luk pomi阣zy

Kierowcy autobus體 nagminnie wje縟縜j na czerwonym

zrobi, by do podobnych wypadk體 nie dochodzi硂? Po rozmowach z pieszymi i kierowcami zebrali秏y propozycje, co mo縩a poprawi na tym skrzy縪waniu, by by硂 bezpieczniej. * likwidacja zielonej strza砶i To najcz甓ciej pojawiaj眂y si postulat w listach naszych czytelnik體. Dzi阫i temu pieszy na swoim

Filmem walcz o S7. Tata nie wraca, bo nie ma wylot體ki

stania w korkach, do kt髍ych wielu kierowc體 ju si przyzwyczai硂, dochodz jeszcze czynniki: spo砮czny i rodzinny. Wielu mieszka馽體 Piaseczna skar縴 si, 縠 coraz p蠹niej odbiera dzieci z przedszkoli. W zasadzie nigdy nie wiedz, o kt髍ej godzinie b阣 w przedszkolach, najcz甓ciej jest to uzale縩ione

Samoch骴 Roku 2014 Moto.pl | Wyniki | Ju wszystko jasne

i linie produkcyjne, na najwy縮zych stanowiskach firm dochodzi do istotnych zmian. Dlatego warto zastanowi si, kt髍e z tych wydarze jest wa縩e i z jakiego powodu. Za najbardziej donios砮 wybrali秏y zdarzenie, kt髍e mia硂 miejsce w Polsce. Tytu Wydarzenia roku 2014 przyznajemy Lamborghini

Mercedes W116 300 SD Turbo Diesel | Test | Sen badylarza

trzylitrowego Turbo Diesla. Jego ameryka駍ka to縮amo舵 jest widoczna na pierwszy rzut oka. Opr骳z dw骳h okr眊硑ch reflektor體 w miejsce ca硂禼iowego klosza, to przede wszystkim "5 mile bumpers", czyli wymagane normami federalnymi pot昕ne zderzaki. Z wi阫szo禼i aut robi karykatur (widzieli禼ie Fiata

Lamborghini Huracan LP 610-4 | Test | Warto mie marzenia

jedno. Taki samoch骴 nie zawsze kupuje si dla szpanu. Najcz甓ciej jako premi, satysfakcj czy spe硁ienie marze. Huracan jest jednym ze stabilniejszych aut w swojej kr髄ewskiej klasie. Precyzja pracy uk砤du kierowniczego, peda硊 gazu i hamulca jest rewelacyjna. Jak wi阫szo舵 samochod體 z

Alfa Romeo 156 (1997-2005) - opinie Moto.pl

przypomina w體czas odg硂sy znane z diesli), a dopiero potem zaczynaj spe硁ia swoj rol. W ko馽u dochodzi jednak do wytarcia wsp蟪pracuj眂ych z阞體 i wariatory przestaj sterowa wa砶ami rozrz眃u. Procedura wymiany wariator體 jest do舵 kosztowna, obejmuje bowiem r體nie wymian oleju i paska rozrz眃u

Jutro zaparkuj dobrze!

nie bierze si przypadkiem z niezrozumia砮j ch阠i postawienia samochodu w miejscu, z kt髍ego nie trzeba zbyt d硊go dalej i舵? Czyli opr骳z egoizmu dochodzi jeszcze lenistwo. Coraz gorzej rysuje si portret polskiego kierowcy. Zw砤szcza 縠 najlepszymi miejscami do parkowania s najcz甓ciej te

Volkswagen Golf IV (1997-2003) - opinie Moto.pl

przednich reflektorach sprawia, 縠 ma硂 do秝iadczeni kierowcy mog sobie nie poradzi samodzielnie z tym problemem. Mankamentem Golfa IV s r體nie koroduj眂e styki elektryczne, szczeg髄nie w komorze silnika. Nierzadko dochodzi do samoczynnego roz砤dowania akumulatora. UKD NAP蔇OWY Po przebiegu 60-70 tys

ie縦i rowerowe za drogie i donik眃. Zamiast nich...

Od pocz眛ku tygodnia piszemy o rowerzystach w Warszawie. Zapytali秏y naszych czytelnik體, czy zamiast drogich 禼ie縠k rowerowych powinny powstawa ta駍ze pasy dla rower體. Gdzie w pierwszej kolejno禼i powinno si to robi? Jakie rozwi眤ania prorowerowe powinien wprowadzi ratusz? Co im najbardziej

WRC | Rajd Argentyny | Zapowied: pi眛e zwyci阺two Volkswagena?

. OS "El C髇dor" jest prawdziwym, znanym na ca硑m 秝iecie klasykiem. Urozmaicone wyzwania s zagwarantowane: po ciasnych p阾lach nast阷uj szybkie i szerokie zakr阾y. Do tego dochodzi specjalna pogoda na "El C髇dor" - miejscami g阺ta mg砤, w innych miejscach s硂馽e. Drugi przejazd

Dzie z AMG

co tam hotel i urokliwe miejsce. Ju nie mog si doczeka na nast阷nego dnia. Na torze w Miedzianej G髍ze czeka nas ca硑 program szkole, jazd i test體. B阣ziemy mogli poczu moc i mo縧iwo禼i samochod體 ze stajni AMG. W砤秐ie na tym evencie klienci mog to doceni w odpowiednio dobranych warunkach

Mercedes Sprinter 4x4 | Test | Roboczy idea

Ka縟y klient, kt髍y decyduje si na Sprintera, staje przed ogromnym wyborem. Niesko馽zona ilo舵 konfiguracji, opcji i mo縧iwo禼i. Furgon, kombi czy skrzyniowy to tylko wierzcho砮k g髍y lodowej. Do tego dochodz zabudowy specjalistyczne, a to wszystko w jednej karoserii. Konia z rz阣em temu, kto

Fabryczni tunerzy - Seat FR/Cupra/Cupra R

benzynowych. Te oznaczone jako FR, w zale縩o禼i od okresu produkcji, mia硑 200 lub 210 KM. By jeszcze model Cupra (240 KM), Cupra R (265 KM), Copa (286 KM) i Cupra 310 World Champion Edition (310 KM). Do tego dochodzi model FR TDI z zaprz阦iem 170 KM. Wr箧my do modelu Cupra 310. Powsta w ilo禼i 200 sztuk po

U縴wany Volkswagen Golf IV (1997-2003) - opinie Moto.pl

Skomplikowana wymiana 縜r體ek w przednich reflektorach sprawia, 縠 ma硂 do秝iadczeni kierowcy mog sobie nie poradzi samodzielnie z tym problemem. Mankamentem Golfa IV s r體nie koroduj眂e styki elektryczne, szczeg髄nie w komorze silnika. Nierzadko dochodzi do samoczynnego roz砤dowania akumulatora. UKD

Badanie czy przegl眃 - czym to si r罂ni?

producenta wizyta w serwisie samochodowym (najcz甓ciej ASO) maj眂a na celu okresow wymian cz甓ci eksploatacyjnych i sprawdzenie stanu technicznego naszego pojazdu. Ile kosztuje rejestracja auta? | Poradnik Badanie techniczne Dopuszczenie samochodu osobowego (ale tak縠 ci昕arowego, motocykla czy ci眊nika

Auto po powodzi - okazja czy skarbonka bez dna?

. Dla pewno禼i zapoznajmy si z og髄nymi warunkami umowy ubezpieczenia. W przypadku zniszcze towarzystwa najcz甓ciej wyp砤caj tzw. szkod ca砶owit, poniewa koszta naprawy przewy縮zaj warto舵 auta. Wszystko zale縴 od typu samochodu oraz tego, w jaki spos骲 zosta zalany. Szukasz u縴wanego auta? Tu

Dla ka縟ego co, czyli jakie wybra nadwozie?

eleganckie. Styl business casual. Podobnie jak w wypadku kombi, wielk zalet "czterech drzwi" s cechy praktyczne, jakie daje bardzo du縴, dzi zwykle ponad 500-litrowy, baga縩ik. Sedan jako jedyny ma te t zalet, 縠 pasa縠rom nie wieje po g硂wach, kiedy baga縩ik jest otwarty - s tacy, dla

Infiniti FX 3.0d Black and White Edition | Test | Czarno na bia硑m

Samochody, kt髍e nigdy nie powsta硑 Kto nie je糳zi SUV-em a zamierza, czekaj go dwie niespodzianki: jedna mi砤 druga mniej. Zacznijmy od drugiej: Ilo舵 miejsca w 秗odku rozczarowuje. Nawet du縠 SUV-y nie s tu tak du縠, jak na to wygl眃aj. A wygl眃aj, bo s wysokie. Zw砤szcza dla kierowcy

Kupujemy u縴wane auto | Poradnik

;< W砤秐ie znaki identyfikacyjne s najcz甓ciej przerabiane przez z硂dziei. Numery s przebijane lub nabijane w nowych miejscach. Musimy oceni, czy czcionka jest oryginalna, a spos骲 nabicia i miejsce - charakterystyczne dla danego producenta. Szukajmy te podejrzanych spaw體 w okolicy VIN, bo

iatowy Dzie Pami阠i Ofiar Wypadk體 Drogowych

Jak pokazuj statystyki policyjne, co roku na polskich drogach dochodzi do ok. 60 tys. wypadk體, a liczba samochod體 wci笨 ro秐ie. Wed硊g iatowej Organizacji Zdrowia od 1896 r. w wypadkach drogowych zgin瓿o ponad 25 mln ludzi na ca硑m 秝iecie, czyli tyle, ile ludno禼i liczy ca砤 Wenezuela. 19

Fiat Punto (1999-2005) - opinie Moto.pl

wprowadzonym poprawkom pracuj znacznie ciszej ni u poprzednika. Awaryjno舵 Fiat Punto zajmuje w rankingach niezawodno禼i dalekie pozycje. W raporcie niemieckiego TUV jest na 85. miejscu w kategorii pojazd體 w wieku od czterech do pi阠iu lat i na 58. w kategorii od sze禼iu do siedmiu lat. Na li禼ie DEKRY

Technika jazdy | na 秐iegu i lodzie

niemo縧iwo禼i. Problem cz阺to nie polega jedynie na dojechaniu do celu, lecz na wyjechaniu z miejsca parkingowego. Obfite opady 秐iegu niejednokrotnie zaskakiwa硑 nawet w砤禼icieli samochod體 terenowych czy SUV-體, kt髍e znika硑 w ci眊u nocy pod grub warstw bia砮go puchu. Po pierwsze: samoch骴! Wi阫szo禼i

Ucz si je糳zi bezpiecznie

przyczepno禼i, popularnie zwan po秎izgiem. Je縠li kto nie prze縴 takiego zdarzenia w bezpiecznych warunkach p硑ty po秎izgowej, ten nie wie, jak si zachowa, gdy taka sytuacja zdarzy si na drodze. Zazwyczaj reaguje si odruchowo i najcz甓ciej dochodzi wtedy do wypadku. Czy takie rzeczy, jak ustawienie

Bezpieczna jazda | Na kursie o tym nie mam mowy

. Dochodzi硂 do zderze tym gro糿iejszych, 縠 po潮czonych z zap硂nem benzyny przewo縪nej w baga縩ikach (paliwo by硂 u nas du縪 ta駍ze). Przekonali秏y si wtedy, 縠 ruchem na autostradzie rz眃z regu硑, kt髍ych nie mieli秏y gdzie si nauczy. Autostrady i trasy szybkiego ruchu s miejscem, gdzie zbyt wolno nie

10 grzech體 polskich kierowc體

sprawdza ich umiej阾no禼i. Czasami jednak weryfikuje je 縴cie. Gdy zapadnie noc, spadnie 秐ieg lub trzeba pojecha gdzie dalej. Potr眂aj przechodni體, rozje縟縜j rowerzyst體, zawracaj w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Jako motocyklista sam pad砮m ofiar kierowcy, kt髍y po zmroku (jad眂 na

Poradnik | Kupujemy samoch骴 u縴wany

w dolnym naro縩iku przedniej szyby) - ale to nie standard. VIN powt髍zony jest zwykle w kilku miejscach - na nadwoziu, tabliczce znamionowej czy innych tabliczkach informacyjnych. Samochody u縴wane w dobrych cenach znajdziesz na Autotrader.pl W砤秐ie znaki identyfikacyjne s najcz甓ciej przerabiane

Fabryczni tunerzy | AMG

V12 o mocy 610 KM. Osi眊i? 3,8 s do setki i maksymalnie 320 km/h, a do tego miejsce w Ksi阣ze Rekord體 Guinnessa jako najdro縮ze auto tamtych czas體 (ponad 1,5 miliona dolar體). CLK GTR by wspania硑, ale wygl眃a, jakby narodzi si na torze, wi阠 na drodze wygl眃a ko秎awo i nie na miejscu. CLK DTM

Sk眃 si bior wypadki?

wciskania gazu na widok 矿硉ego 秝iat砤 w oddali. 2. Niedostosowanie pr阣ko禼i do warunk體 ruchu Je秎i jest deszcz, mg砤 lub 秐ie縴ca - sprawa jest oczywista. Ale to powtarzane jak mantra zakl阠ie najcz甓ciej kryje inn, pierwotn przyczyn - zniszczon nawierzchni, 糽e wyprofilowany zakr阾, brak r體nego i

Kiedy zmieni opony na zimowe? Jak powinna przebiega wymiana opon?

? Trudno wyznaczy jednoznaczn dat, kiedy nale縴 zmieni opony letnie na zimowe. Eksperci zalecaj wymian opon w momencie, gdy 秗ednia dobowa temperatura powietrza spada poni縠j 7° Celsjusza. W naszym klimacie zwykle dochodzi do tego na koniec listopada lub na pocz眛ku grudnia. Pami阾aj jednak, 縠

W interesie milion體 kierowc體

samochod體 r罂nych marek w jednym salonie. Natomiast w砤禼iciel salonu zyska - przynajmniej prawnie - szans na uwolnienie si od monopolu producenta lub importera. W Polsce r罂nie z tym bywa, a i salon體 prawdziwie wielomarkowych jest niewiele. Najcz甓ciej mo縩a w jednym miejscu znale兼 auta marek

Polak, honor, samoch骴

udzia硊 w akcji Razem z Wami chcemy stworzy map niebezpiecznych zakr阾體 i miejsc, gdzie najcz甓ciej dochodzi do wypadk體. Nadsy砤jcie informacje, zdj阠ia i nagrania. Czekamy na opinie dotycz眂e grzech體 g丑wnych polskich kierowc體, wasze historie i opowie禼i z polskich tras. B阣ziemy publikowa je

Wyci辨 drzewa, bo kierowcy gin w wypadkach?

drzewo, o kt髍e rozbi硂 si trzech kierowc體. Gdy drzewo wyci阾o i stan瓿y tam trzy ma砮 krzy縠, wjecha w nie kolejny kierowca. Ten prze縴. Podkre秎am, 縠 do wypadk體 dochodzi najcz甓ciej z powodu nadmiernej pr阣ko禼i i alkoholu, a nie z powodu drzew - dodaje Fliegner. Gra縴na S阾kowska, prezes

Walka z dro縴zn, czyli jak je糳zi oszcz阣nie

parametry. Efektem s zwi阫szone opory toczenia, przek砤daj眂e si na zwi阫szone zu縴cie paliwa. Uk砤d hamulcowy musi by regularnie sprawdzany i czyszczony. W zaniedbanych zaciskach hamulcowych dochodzi do zapiekania si t硂czk體, utrudnione jest utrzymanie odst阷u mi阣zy klockami hamulcowymi a tarcz

Kupujemy u縴wane: Citroen C5 I FL. Co psuje si najcz甓ciej, a na kt髍 wersj najlepiej postawi?

U縴wany Citroen C5 - opinie, niezawodno舵, awaryjno舵, kt髍 wersj wybra? Citroen C5 I generacji produkowany by od 2000 do 2008 roku jako klasyczny sedan i foremne kombi. Pierwsza generacja C5 otrzyma砤 dobre zabezpieczenie antykorozyjne i do舵 ciekaw prezencj, zw砤szcza w odmianach po

Drzewa przy drodze. Wycina, czy nie?

drogami krajowymi o znacznym ruchu ko硂wym. Takie drogi powinny by zast阷owane nowymi inwestycjami, a nie jak to najcz甓ciej bywa w Polsce, modernizowane i przekszta砪ane w drogi szybkiego ruchu. Przecie r體ny asfalt i szersze pobocze prowokuj do mocniejszego wciskania gazu. Oboj阾nie wi阠 jakie 秗odki

Uwaga, wi阠ej fotoradar體!

873 mniej os骲 zabitych, 6191 mniej rannych i 4974 mniej kolizji drogowych. Jak si do tego maj fotoradary? Ustawiane s najcz甓ciej w miejscach, gdzie dochodzi do najwi阫szej liczby wypadk體. S to cz阺to 糽e zaprojektowane lub niebezpieczne z innych wzgl阣體 skrzy縪wania dr骻 krajowych czy

Najwi阫sze grzechy polskich kierowc體

za bezpiecze駍two swoich najbli縮zych. Piesi s tzw. "niechronionymi" uczestnikami ruchu drogowego. W konfrontacji z pojazdem ich szanse na prze縴cie oceniane s jako znikome. Ju przy pr阣ko禼i 50 km/h uderzenie samochodu w pieszego z regu硑 powoduje jego 秏ier. Najcz甓ciej do potr眂e

Kamienie milowe Renault

wygra wojn. Powa縩ie! W 1914 roku wojska niemieckie zbli縜硑 si do Pary縜, co zmusi硂 burmistrza Gallieniego do przej阠ia 1,3 tys. taks體ek, kt髍e w ekspresowym tempie przetransportowa硑 6 tys. 縪硁ierzy nad Marn, gdzie mia砤 miejsce bitwa, no c罂, nad Marn, w kt髍ej Francuzi pokonali niemieckich

Fatalne zamglenie - jak zachowa si we mgle?

Wed硊g danych KGP i PZU w zesz硑m roku mg砤 spowodowa砤 445* wypadk體. Niemal tyle samo (456) co o秎epiaj眂e s硂馽e. W por體naniu do og髄nej liczby wypadk體 (ponad 51 tys.) nie jest to wiele, ale we mgle z regu硑 zderza si wi阠ej aut. Du縪 pojazd體, ma硂 ofiar Gdzie? Najcz甓ciej na drogach

Trwa sezon na wyprzeda縠. Jakie rabaty daje Volkswagen?

Najpopularniejszy model z Wolfsburga to oczywi禼ie Volkswagen Golf. Kompaktowy Golf wci笨 jest numerem 1 na europejskich listach sprzeda縴. Pocz眛ek roku mo縠 jeszcze bardziej poprawi jego statystyki - w Polsce rabaty na Golfa dochodz do 16 000 z. Tak prezentuj si rabaty na wybrane wersje: Volkswagen Golf

Samoch骴 na lato

Najwa縩iejsze w  aucie na wakacje: - minimalna d硊go舵: 4,7 - 4,8 - minimalna pojemno舵 baga縩ika: 400 l - pokrywa baga縩ika podnoszona z szyb - du縜 liczba schowk體 - odtwarzacze muzyki i film體 Wzorzec auta rodzinnego pozostaje jednak niezmienny niezale縩ie od tego, w jaki spos骲 go wypaczamy ze

Zalane okazje

nast阷stwami kataklizm體, ale nie przed g硊pot. Dla pewno禼i zapoznajmy si z og髄nymi warunkami umowy ubezpieczenia. W przypadku zniszcze towarzystwa najcz甓ciej wyp砤caj tzw. szkod ca砶owit, poniewa koszta naprawy przewy縮zaj warto舵 auta. Wszystko zale縴 od typu samochodu oraz tego, w jaki spos骲

Nie k砤m. Algorytm i tak ci z砤pie

nimi. Wiemy dok砤dnie, jakie samochody gin, na jakie jest zbyt. Pewnych aut po prostu si nie kradnie - m體i kom. Tomasz Watras, naczelnik wydzia硊 do walki z przest阷czo禼i samochodow Komendy Sto砮cznej. - Patrz w biuletyn [wykaz zdarze z minionej doby], sprawdzam mark, pojemno舵 silnika

Trwa sezon na wyprzeda縠. Jakie rabaty daje Volkswagen?

Najpopularniejszy model z Wolfsburga to oczywi禼ie Volkswagen Golf. Kompaktowy Golf wci笨 jest numerem 1 na europejskich listach sprzeda縴. Pocz眛ek roku mo縠 jeszcze bardziej poprawi jego statystyki - w Polsce rabaty na Golfa dochodz do 16 000 z. Tak prezentuj si rabaty na wybrane wersje: Volkswagen Golf

Kr髏ki kurs bezpiecznej jazdy

. Dochodzi硂 do zderze tym gro糿iejszych, 縠 po潮czonych z zap硂nem benzyny przewo縪nej w baga縩ikach (paliwo by硂 u nas du縪 ta駍ze). Przekonali秏y si wtedy, 縠 ruchem na autostradzie rz眃z regu硑, kt髍ych nie mieli秏y gdzie si nauczy. Autostrady i trasy szybkiego ruchu s miejscem, gdzie zbyt wolno nie

Fiat Punto II (1999-2010) - opinie Moto.pl

. Awaryjno舵 Fiat Punto zajmuje w rankingach niezawodno禼i dalekie pozycje. W raporcie niemieckiego TUV jest na 85. miejscu w kategorii pojazd體 w wieku od czterech do pi阠iu lat i na 58. w kategorii od sze禼iu do siedmiu lat. Na li禼ie DEKRY zajmuje odpowiednio lokaty 93. i 78. Ten model Fiata mia

Fiat Linea - test | Pierwsza jazda

opcjonalnie zestaw przycisk體 do sterowania radiem i telefonem kom髍kowym. Fotele Linei wygl眃aj jak przeniesione z Lancii, wi阠 spodziewam si, 縠 nawet po kilku godzinach jazdy nic nie b阣zie mnie 硊pa硂 w krzy縰. P蠹niej si przekonam, 縠 s zbyt mi阫kie i jednak co mnie tam z ty硊 bola硂. Miejsca z

Koniec z pu砤pk podw骿nej polisy OC

formalno禼i przez posiadaczy pojazd體, kt髍zy decydowali si na us硊gi innego ubezpieczyciela, i w konsekwencji obj阠iem pojazdu ochron dw骳h zak砤d體 ubezpieczeniowych. Najcz甓ciej do takich przypadk體 dochodzi硂 podczas transakcji sprzeda縴, kiedy kupuj眂y np. samoch骴 osobowy mia 30 dni na wypowiedzenie

Konfrontacje: Land Cruiser/Pathfinder

przyzwyczai si do pozycji proste r阠e - zgi阾e nogi. Wol odwrotnie. Druga wymagaj眂a przyzwyczajenia rzecz to spos骲, w jaki Toyota z powietrznym zawieszeniem pokonuje zakr阾y. A pokonuje je zwykle po ci昕kiej walce. Tak, jakby mia砤 gumowe nie tylko opony, ale i felgi. Skr阾 auta od skr阾u kierownicy

Silnik | Jak zrozumie j陑yk samochodu

Wzrok Obserwuj sw骿 samoch骴. Zwracaj uwag na kolor spalin oraz na wszelkie wycieki, wydobywaj眂e si spod samochodu. Wyciek - przyjrzyj si, czy pojazd nie pozostawia na miejscu parkingowym jakich 秎ad體. Je秎i zauwa縴sz wyciek sprawd, w kt髍ym miejscu pod samochodem wyst眕i oraz jaki jest

ABS | Pe硁e bloki czyli jak hamowa

osi) ust眕i硑 miejsca trzykana硂wym. Dzi stosuje si najcz甓ciej modele czterokana硂we z osobnymi czujnikami dla ka縟ego z k蟪. B酬dy podczas hamowania 1. Zbyt s砤be naci秐i阠ie peda硊 hamulca przy hamowaniu awaryjnym. Wielu kolizji w ruchu miejskim mo縩a by硂by unikn辨, gdyby

Alfa Romeo 145/146 (1994-2000) - opinie Moto.pl

uk砤d wn阾rza i bardzo podobne rozwi眤ania. Maj te dobrze wyprofilowane sportowe fotele i niebanalnie zaprojektowan desk rozdzielcz. W obu przypadkach jednak brakuje miejsca za przednimi siedzeniami, a wyciszeniu przedzia硊 pasa縠rskiego nie po秝i阠ono zbyt wiele uwagi. Chyba rozmy秎nie, bo rasowy

Szko砤 jazdy: pe硁e bloki, czyli jak hamowa?

sunie na wprost niezale縩ie od ruch體 kierownic. ABS eliminuje skutki odruchu niedo秝iadczonych kierowc體. Ogl阣nie m體i眂, odwala za niego pulsacyjne hamowanie. Tyle 縠 robi to precyzyjniej, intensywniej i skuteczniej. W ci眊u sekundy mo縠 dochodzi nawet do 100 cykli zmiany ci秐ienia p硑nu

Re: Odwo砤nie na jakie miejsca ??

przewa縩ie jest + 5, 10 % miejsc na odwo砤nia, powinna to by w informatorze tam, gdzie mowa o limicie przyj赕. a do tego cz阺to dochodz miejsca os骲, kt髍e zrezygnowa硑.

jaki krem do pupci?

Dobry wiecz髍. Chcia砤bym zapyta jaki krem stosowa na sk髍 pupci 3,5 miesi阠znej c髍eczki. Do tej pory stosowa砤m Sudocreme i tormentiol na zmian ale mimo to w miejscu gdzie schodz si po秎adki bardzo cz阺to dochodzi do podra縩ie, dodam 縠 pieluszki zmieniam dziecku cz阺to. Prosz o

Re: ksi笨ki czytane w miejscach publicznych...

Na硂gowo zagl眃am, co inni czytaj :) Dzi dziewczyna czyta砤 "Dlaczego m昕czy糿i lubi zo硓y"... Ju chcia砤m zapyta, do jakich wniosk體 dochodzi autor ksi笨ki. A sama czytam rzadko w tramwajach, cz甓ciej w parku czy kawiarni. W tramwaju mnie rozpraszaj ludzie :) -- Przecie znasz

W秗骴 dzieci dochodzi硂 do szokuj眂ych rzeczy.

swojej szko硑. Ch硂pcy bawili si ze sob swoimi penisami, wk砤dali sobie palce do odbytu, bawili si w gwa硉y i pr骲owali analnego seksu. Dopiero gdy matka jednego z uczni體, zg硂si砤 to co si tam dzieje do kuratorium o秝iaty, wtedy zaj阾o si t przykr spraw, jaka mia砤 tam miejsce. Dzieci te nie

Re: Dochodz do 禼iany

Ma硃eczki pochowane w dziwnych miejscach to alkoholizm. Nie ma cud體. Cz硂wiek nieuzale縩iony tego nie robi. Z jakiej rodziny tw骿 m眤 pochodzi? by w niej alkohol i przemoc u rodzic體 albo dziadk體? a jak by硂 u ciebie? jak daleko od twojej wyj禼iowej rodziny by alkoholizm i wsp蟪uzale縩ienie

Re: Jaka atmosfera w XXL Media?

Lepiej trzymajcie si od tej firmy z daleka. Nie szanuje si tam pracownik體, niestety ludzie s oszukiwani i to w ra勘cy spos骲. Praca g丑wnie na umow o dzie硂 podpisywana z inn firm w razie jakichkolwiek problem體 pracownik ma zerowe szanse na dochodzenie swoich praw. Cz阺to praktykowane

Re: Dworzec PKS w tym miejscu?

tereny dochodz眂e do tor體 chce wykupi wi阠 pole do pomys丑w jest. Po trzecie budynek jest wielofunkcyjny 潮czy w sobie dodatkowo funkcj gastronomiczn i hostelow. Dlaczego hostelow? Poniewa nie ka縟ego sta na drogie hotele jakich w Rzeszowie mamy mn髎two, a taniego hostelu mog眂ego pomie禼i du勘

Re: Niebezpieczne osiedla i miejsca w Tychach

Policja, s眃ownictwo i inne organa decyduj眂e o bezpiecze駍twie w mie禼ie nie przejmuj si chuliganeri, kt髍a w przypadku z砤pania na gor眂ym uczynku zostaje poddana dochodzeniu, jednak wyroki s na tyle debilne (zamiast prac spo砮cznych, sprz眛ania miasta czy w砤snego osiedla cz阺to lumpiarnia

Strategie szukania pracy

Jaka jest wasza strategia szukania pracy? Ja do tej pory najcz甓ciej wysy砤砮m odpowiedzi na oferty pracy drog elektroniczn. Jednak縠 im d硊縠j tak post阷uj, dochodz do wniosku 縠 nie do ko馽a jest to skuteczna metoda. Jakie s wasze do秝iadczenia w tym wzgl阣zie? Mo縠 lepiej odwiedza

Re: Felieton. Jaka Cz阺tochowa jest w naszych g硂

Do tego dochodz 禼ie縦i rowerowe porobione w naprawd dziwnych i czasem niepotrzebnych miejscach - zaczynaj si z nienacka i ko馽z te bez widomego celu. Dlatego zawsze je縟筷 ulic - najlepsze po潮czenie, najcz甓ciej lepsza jako舵 nawierzchnii ni na 禼ie縞e kt髍a opada i podnosi si przed

Re: jaki sens tych radarow??

Go舵 portalu: wip napisa(a): > co za glupoty wygaduja ci policjanci. ze co? nagle wyskoczy jakis pieszy? > przeciez te radary poustawiane sa na jezdniach dwupasmowych, gdzie nie ma wcale > ruchu pieszych. No musz Ci zdziwi, ale fotoradary by硑 postawione w tych miejscach

Re: Ericpol zbuduje biurowiec na miejscu basenu O

Czy ja wiem czy op砤ca si mie co swojego? Pami阾aj 縠 aby zbudowa musisz najpierw wy硂縴 grub kas, cz阺to z kredytu, wi阠 dochodzi koszt finansowania, a sw骿 budynek te trzeba konserwowa, wi阠 s te koszty eksploatacyjne. Pytanie jaka jest r罂nica pomi阣zy kosztami eksploatacyjnymi

Re: Mam wyniki badan i ... zamet w glowie

Na Twoim miejscu zrobi砤bym jednak USG u dobrego specjalisty i na dobrym aparacie. W trakcie przewlek砮go zapalenia cz阺to dochodzi do nieodwracalnych zmian w narz眃ach. Wa縩e jest sprawdzenie czy, gdzie i jakie nast眕i硑. Ponowne USG po jakim czasie pozwoli na stwierdzenie, czy zapalenie uda硂

Emeryci rz眃z w autobusach

Niestety wina le縴 po 秗odku - tak zwanych 秎epych kret體 jest od groma. Ale te ludzie starsi nie daj zbyt dobrego przyk砤du dobrego zachowania. Ja cz阺to w komunikacji miejskiej siedz ze s硊chawkami w uszach i czytam ksi笨k - niekiedy tak si zaczytam 縠 zapominam o bo縴m 秝iecie (tak te

Re: Wesele - od jakiego wieku zapraszamy...

to w zwi眤ku z tym, 縠 z punktu widzenia organizacyjnego 砤twiej od razu si zapyta, czy dana osoba przyjdzie z kim czy sama sala ma ograniczon pojemno舵, bud縠t te jest ograniczony, a jak si robi list go禼i to cz阺to okazuje si, 縠 gdyby by砤 taka mo縧iwo舵 to fajnie by硂by zaprosi

Nawracaj眂a gzrybica???

Problem dotyczy mojego 3 letniego syna, u kt髍ego bardzo cz阺to dochodzi do nawrot體 grzybicy. ednio raz na miesi眂, raz na p蟪tora miesi眂a wyst阷uje nawrot tej paskutnej grzybicy. 痚by by硂 ma硂, to ona wyst阷uje tylko w jednym miejscu, na migda砶ach. Wcze秐iej mia anginy (prawdopodobnie

Do jakiego lekarza si uda . Obrz阫 twarzy

pomaga. TSH i morfologia w normie drugi objaw to jak by znacznie szybciej marzn mi d硂nie, cz阺to s czerwone przy temperaturach ponizej 10st zostaja mi bia砮 秎ady w miejscach gdzie czegos nimi dotykam. Nie by砮m u kardiologa, bo wydolno禼iowo i wysi砶owo podczas trening體 jest ok, wiec nie bior

Nawracaj眂a grzybica???

Problem dotyczy mojego 3 letniego syna, u kt髍ego bardzo cz阺to dochodzi do nawrot體 grzybicy. ednio raz na miesi眂, raz na p蟪tora miesi眂a wyst阷uje nawrot tej paskutnej grzybicy. 痚by by硂 ma硂, to ona wyst阷uje tylko w jednym miejscu, na migda砶ach. Wcze秐iej mia anginy (prawdopodobnie

Nawracaj眂a grzybica???

Problem dotyczy mojego 3 letniego syna, u kt髍ego bardzo cz阺to dochodzi do nawrot體 grzybicy. ednio raz na miesi眂, raz na p蟪tora miesi眂a wyst阷uje nawrot tej paskutnej grzybicy. 痚by by硂 ma硂, to ona wyst阷uje tylko w jednym miejscu, na migda砶ach

Re: komputer w kuchni

takie ustrojstwo (kupione np. na Allegro), kt髍e nazywa si router. Montujesz to to w miejsce np. "矿硍ika" neostrady, a w komplecie dostajesz kart do wetkni阠ia do kompa lub lapa (cz阺to dodaj dwie karty). Sygna z routera jest rozsiewany po ca硑m twoim mieszkaniu (a i do s眘iad體 podejrzewam, 縠

Re: Jaka pogaoda w Puerti de Santiago

mniej). Oczywi禼ie temperatura odczuwalna w s硂馽u, gdzie do oddzia硑wania powietrza dochodzi nagrzewanie cia砤 przez s硂馽e jest inna, ni temperatura w cieniu, gdzie nic nas nie podgrzewa. - temperatura w s硂馽u, to najcz甓ciej temperatura, do jakiej od ciep砤 s硂necznego nagrza si termometr i

Re: jaki krem do pupci?

"przeciw odparzeniom" , lub - niedawno przeze mnie "odkryty" - krem firmy Ziaja - "Ziajka", bia砮 pude砮czko, niebieska zakr阾ka, narysowany 矿硍ik.Producent poleca ten krem ju od pierwszego dnia 縴cia.Aha - nie jest to krem wy潮cznie do piel阦nacji pupy. > ale mimo to w miejscu gdzie

Re: Co zrobiliby禼ie na moim miejscu

przypadku s眃u- to s眃 rozstrzyga i decyduje, - mediacja pozwala zaoszcz阣zi pieni眃ze, kt髍e trzeba wyda w przypadku procesu s眃owego na adwokat體, - bardzo cz阺to w wyniku mediacji dochodzi do pojednania si stron, - mediacja pozwala na unikni阠ie stresu zwi眤anego z wyst阷owaniem w s眃zie czy w roli

Re: jaki typ mezczyzny?

Ale ja takiego go禼ia od razu kopn背bym w d... na Twoim miejscu. Napisa砮m jedynie o przyczynach. Ja bym nie wsp蟪czu i nikomu tego nie zalecam. A zwi眤ek jest bardzo powa縩y. Dotyczy to szczeg髄nie oceny intelektualnych mo縧iwo禼i. Ci, kt髍zy maj z tym problem, najcz甓ciej krzykiem

Jak to dzia砤 w praktyce

eva15 napisa砤: > To to oni maj na miejscu, u siebie. Mam znajom dziennikark z Niemiec - wyj眛kowo sympatyczn osob. Stale potwornie si u縜la, 縠 otrzymuje regularnie z centrali bardzo szczeg蟪owe instrukcje co i w jaki spos骲 powinna ukazywa. W砤禼iwie s to szablony, natomiast

Re: List wolontariusza: zobaczy砮m w Poznaniu dwi

Czy w Polsce jest tak wielka agresja jakiej nie ma na tzw. zachodzie? W Stanach Zjednoczonych jak cz阺to dochodzi do masakr w miejscach publicznych gdzie jaki debil z broni strzela do bezbronnych ludzi? W ostatnim dziesi阠ioleciu minimum 20 przypadk體. W Niemczech dobrych kilka, podobnie w UK a

Re: Jak post阷owa w przypaku z砤mania 縠ber?

Trzymiesi阠znego szczeniaka wsadzili ci w gips ??? W tym wieku pies najcz甓ciej ro秐ie zbyt szybko, by z砤mania stabilizowa gipsem. Nie do舵 縠 gips jest zbyt ci昕ki, to pod nim ko禼i rosn i nie maj眂 wystarczaj眂ej ilo禼i miejsca, szybko dochodzi do nieodwracalnych odkszta砪e. Mo縩a

Zmiany w wiedzy na przestrzeni lat

縴cie kiedy, co robimy teraz? Wydaje mi si, 縠 na szcz甓cie mamy teraz w wi阫szo禼i 砤twiejszy dost阷 do sklep體, tak縠 stacjonarnych. Pojawia si coraz wi阠ej marek, polskich i zagranicznych. Coraz cz甓ciej o dobieraniu stanik體 s硑szy si w prasie - zazwyczaj jednak z b酬dami. W wielu miejscach

Katolicy na celowniku profanator體

, kaplice i ko禼io硑, zniszczone obrazy 秝i阾e, to tylko niekt髍e z czyn體, jakim towarzyszy we Francji oboj阾no舵 na antykatolicki wandalizm. Wed硊g 縜ndarm體 do profanacji dochodzi najcz甓ciej na katolickich cmentarzach, a nast阷nie w ma硑ch kaplicach i ko禼io砤ch. Wed硊g francuskich statystyk skala

Kolejne miejsce na tajemnice proboszczowskie ;(

jak rol pe硁i w ca砮j sprawie proboszcz parafii, ksi眃z Nugent. Prokuratura dowodzi砤, 縠 wiedzia o skrytce w posadzce ko禼io砤 秝. Patryka, gdzie znaleziono cia硂 Angeliki. Nie wiadomo dlaczego nie poinformowa o niej policji w trakcie poszukiwa oraz podczas dochodzenia. Adwokat oskar縪nego

Re: Przemoc w klasie

, powinna po pierwsze zapewni temu dziecku fizyczne bezpiecze駍two - nawet z wyznaczeniem nauczycieli, kt髍zy w kolejne dni b阣 towarzyszy dziecku od wej禼ia do szko硑, poprzez przerwy, szatni na w-fie (w tym miejscu wyj眛kowo cz阺to dochodzi do przemocy), do wyj禼ia. Zak潮dam, 縠 na lekcjach nic z砮go

Re: Praca w lokalach wyborczych

kwota zale縩a jest od funkcji jaka sie pe硁i w komisji wyborczej. Najwy縮z diete otrzymuje zawsze przewodniczacy komisji, nastepnie zastepca i czlonkowie. Dieta cz硂nk體 jest uchwalana, ale najcz甓ciej to kwoty ok 100z. By zasi倍 w komisji wyborczej, kandydat powinien zosta

Re: Oszukiwanie samej siebie - w 丑縦u i w 縴ciu ;-(

ogl眃asz najcz甓ciej, podaj tytu硑, jakie sceny w filmach wywo硊j wywo硊j podniecenie, a podczas jakich dochodzi硂 u Ciebie do samozaspokojenia, zabawy seksualne w dzieci駍twie. 3. Nie prze縴砤m z 縜dnym z moich dotychczasowych partner體 orgazmu. Nie osi眊n瓿am r體nie tego, masturbuj眂 si

Re: Solidarno舵 kwestionuje konkurs w ZS Nr1

痑硂sne jest to ca砮 zamieszanie. Je秎i cz硂wiek spe硁ia si wy潮cznie jako dyrektor, nie jako kobieta lub m昕czyzna, rodzic, to najcz甓ciej dochodzi do takich patologii jakie mia硑 miejsce w ZS Nr 1. Rodzice byli i s manipulowani przez dyrekcj i nie maj poj阠ia jak wygl眃a rzeczywisto舵

Re: Jakie zagro縠nia stwarza powiekszenie BISTU?

powi阫szania piersi nie ma wp硑wu na p硂dno舵, przebieg ci笨y oraz proces karmienia piersi. Sporadycznie mo縠 zdarzy si p阫ni阠ie implantu lub jego przemieszczenie, najcz甓ciej w wyniku urazu. Je秎i dosz硂 do p阫ni阠ia implantu zawieraj眂ego s髄 fizjologiczn, dochodzi do resorpcji p硑nu. W przypadku

Re: ier w "Le縜kowni"

Bywa砮m do舵 cz阺to w le縜kowni potwierdzam 縠 zatrudnieni tam pracownicy ochrony s nie mili ,(czy oni wiedz jakie uprawnienia im Ustawa da砤) nawet rozmawia砮m z pracownikami Pubu na ten temat ,planowa砮m z硂縴 skarg ale wyja秐iono mi 縠 szefowa jest zadowolona i 縠 to s jej dyrektywy .Od

Libido, potencja - jakie macie sposoby?

leczenie stan瓿o w miejscu, bo prawd m體i眂 czuje si jakbym by bez wyj禼ia, wpadam cz阺to w stany depresyjne i nie wiem co zrobi. Ka縟y d硊縮zy zwi眤ek z kobietami mi si sypie, bo przestaje mie ochot po pewnym czasie na seks, albo boj si, 縠 nie b阣 w stanie podo砤 zadaniu. Do tego kiedy

Tatry: O秏iolatek czeka przy szlaku na ojca

A co powiecie na ubezpieczenie jak to obowi眤uje na S硂wacji? Wg mnie po naszej stronie Tatr te powinno zosta obowi眤kowo wprowadzone, aby do takich sytuacji jakie co raz cz甓ciej maj miejsce nie dochodzi硂. Gdyby jednemu czu drugiemu przysz硂 z w砤snej kieszeni zap砤ci za akcj ratunkow

Pierwsza mi硂舵

To dla mnie naj秏ieszniejszy serial, jaki obecnie leci w TV. Czasem zastanawiam si, czy scenariusz pisany jest dla ludzi niedorozwini阾ych, czy te scenarzysta ma du縠 poczucie humoru i puszcza do widza oczko. ;) No ale do tego dochodzi jeszcze gra aktor體, kt髍a jest w wi阫szo禼i scen

Re: Bariery we Wrzosowej ju s. Za p蠹no

W tym miejscu zbyt cz阺to dochodzi do wypadk體 kt髍ych scenariusz jest podobny.... samoch骴 'przelatuje na przeciwleg硑 pas jezdni i zderza si z innym jad眂ym z naprzeciwka. czy kt髍y z urz阣nik體 pomy秎a o betonowych barierach???? takich jakie s na 硊ku DK1 przy hipermarketach Auchan i

Re: jaka dieta

naszego cia砤. Do tego dochodzi nieprzewidywalno舵 秗odk體 komunikacji w stolicy, kt髍a powoduje, 縠 nasi pacjenci cz阺to przybywaj przed lub po czasie na ranne pobrania krwi. To mo縠 spowodowa chwilowe przeludnienie naszej recepcji i kilkunastominutowe op蠹nienie. Pozdrawiam, Piotr Trawi駍ki

Po jakim kierunku s lepsze perspektywy?

Na tym forum co jaki czas dochodzi do k丑tni mi阣zy studentami kierunk體 technicznych a humanistami o to czyje studia s lepsze. Powsta nawet ca硑 w眛ek o 縜硂snych kierunkach. Dyskusje takie s bez sensu gdy nie ma 縜硂snych kierunk體, poniewa na ka縟ym mo縩a si czego nauczy i ka縟y w

Rada Konsultacyjno-Spo砮czna

Bez wychodzenia z domu przekazuj swoje spostrze縠nia w nowym roku.Na oczy pana burmistrza.Radnemu Ko硂dziejowi spojrz w oczy dopiero,jak przejad pod torami mi阣zy Cich a Matejki.A zatem: 1.Do jakich przest阷stw dochodzi najcz甓ciej w J髗efowie?Ile by硂 w styczniu w砤ma do dom體?Ile w styczniu

Ja nie mam sk硂nno禼i podda駍kich m昕czy糿ie.

Wiemy jaka to jest kultura i jakie miejsce ma w niej kobieta. Bardzo cz阺to problem powstaje, jak 縪na z dzie鎚i pojedzie z m昕em arabem itp. odwiedzi jego rodzin i przecie dziadk體 ich dzieci. M笨 mo縠 zechcie zosta, bo dostaje si znowu pod bardzo silny wp硑w jego rodziny. Cz阺to

Re: wk砤dka- spirala jak cz阺to sprawdzacie po硂

tak samo co p蟪 roku, ale mam ma潮 paranoj, szczeg髄nie 縠 te pierwsze okresy s bardzo obfite i bolesne, st眃 moje obawy, czy ustrojstwo siedzi na miejscu. Zapewniam, 縠 wk砤dki si nie czuje wog髄e, tak wi阠 gdybym jej nie widzia砤 na usg, to bym nie powiedzia砤 縠 mam co w sobie :) Poza tym

Re: Tragedia na Goc砤wiu

chyba co roku na tym jeziorku dochodzi do tragedii... gdzie s rodzice, kt髍zy mogliby uprzedzi swoje dzieci o takich nast阷stwach? je秎i takie rzeczy maj miejsce, to czy stra miejska nie mog砤by cz甓ciej patrolowa tego miejsca? czy nie mogliby wywiesi tablic zabraniaj眂ych je縟縠nia po

Re: jakie b砮dy m昕czy糿i pope硁iaja w 丑縦u

delikatnej materii jak jest seks, lepiej nie wpada w protekcjonalny ton. > Moge zacz辨: > - pytanie w kluczowym momencie: "dochodzisz juz"? No to faktycznie nie jest zr阠zne ni m眃re pytanie, chyba, 縠 si uprawia jak倍 form zawod體, co niekt髍e pary mog praktykowa

Pierdu, pierdu... Stawiamy fotoradar?

o jakiej predkosci wyjciowo mowimy? Albo ze z uwagi na nadmierna prekosc wiekszosc wypadkow smiertelnych ma miejsce na prostej drodze przy pieknej pogodzie. Zacytuje, bo smakowite i naukowe: "Co zaskakuj眂e, do wypadk體 dochodzi najcz甓ciej na prostej drodze, przy odpowiedniej widoczno禼i i

Re: Jakie wymagania

g丑wn na Celerony Tualatin i jak wymienia砤m moje 850MHz to max jaki mog砤m wsadzi w p硑t to by硂 w砤秐ie 1,2GHz. Dochodzi do tego jeszcze kwestia dysku, je秎i nawet wymienisz procesor na szybszy, a nie b阣ziesz mia砤 wolnego niezb阣nego minimum (pami赕x2) to te mo縠 si troch m阠zy

Re: Za du縴 poziom fosforanu w surowicy - jaka di

pr骲ach dochodzi si do wprawy, a jedzonko lepsze, 秝ie縠. No i mo縩a unikn辨 niepo勘danych produkt體. Zawsze gotowa砤m i miksowa砤m na zapas i mrozi砤m gotowe porcje w plastikowych pojemniczkach. Co do ry縰, to w jakim wieku dziecko? Mo縠 mo縠 ju gluten? Jest np taka kaszka owsiana, chyba

MIEJSCA MAGICZNE I - SZTOLNIE

Nowa seria zaprowadzi nas w tajemnicze miejsca, maj眂e na nas magiczn si酬 przyci眊ania. W pierwszej cz甓ci wejdziemy w 秝iat podziemnych sztolni. Przeznaczenie tych zagadkowych tuneli wci笨 pozostaje niewyja秐ione. https://i54.tinypic.com/7l76.jpg Cz甓 I – SZTOLNIE Wyprawa w

Re: Dlaczego facetom nie przeszkadza???

dochodz眂ymi, pewne wady dziecka, odczytuj cz阺to, jako b酬dy wychowawcze czy dziedziczne po znienawidzonej cz阺to ex. Nie t硊macz w tym miejscu facet體. Przedstawiam tylko swoje obserwacje.

czy to zdarzenie mia硂 miejsce?

Grupa geolog體, kt髍a dokona砤 odwiertu o g酬boko禼i 14,4km w skorupie ziemskiej twierdzi, 縠 us硑sza砤 ludzkie krzyki. Odg硂sy - wg. zezna 秝iadk體 - "pot阷ionych dusz" dochodzi硑 z wn阾rza odwiertu. Zszokowani naukowcy obawiaj si, 縠 pozwolili szata駍kim mocom wydosta si na powierzchni

Gie砫a zwierz眛 w Falenicy

, kaczki, kr髄iki itd. Sprzedaj眂y sprzedaj je cz阺to bezpo秗ednio z samochodu, np. baga縩ika. Jedynym miejscem, na kt髍ym dozwolony jest handel, jest ogrodzony i oznaczony teren targowiska. Znaczna cz甓 os骲 dokonuje jednak sprzeda縴 poza jego obr阞em, 砤mi眂 w ten spos骲 prawo. Targ odbywa

Uwaga na terroryst體 w krzakach!!!

"Racib髍z 03.08.2003 r. W okresie wakacji cz甓ciej dochodzi do nielegalnego przekraczania granicy przez turyst體 w阣ruj眂ych szlakami wzd硊 granicy. Nie ma tygodnia, aby Stra Graniczna nie interweniowa砤 w przypadkach nielegalnych przekrocze granicy. Zdarza si, 縠 tury禼i

Re: Praca w supermarketach w niedziele

specjalistycznych. Takich, jakich u as brak. Te malutkie s pootwierane, o 秝icie mo縩a i w niedziel ciep潮 bagietk kupi w jednym sklepie, sok tu obok, a kawa砮k dalej jakie danie gotowe. Do tego dochodz ma砮 Casina, Carrefury itp, kt髍e w niedziele w wielu miejscach dzia砤j. W pobli縰 miejscowo禼i

Przemoc domowa - jakie s mo縧iwe formy pomocy

, jakiego rodzaju pomocy po organizacji tego rodzaju mo縩a si spodziewa. 1. schronisko dla ofiar. Je秎i jeste ofiar przemocy, mo縠sz zwr骳i si o zakwaterowanie w schronisku dla ofiar. Na terenie Warszawy istnieje kilka takich miejsc. Nie s to noclegownie w stylu Markotu. S to miejsca

Detektyw drogowy

W krajach gdzie motoryzacja jest lepiej rozwini阾a ni u nas istnieje instytucja detektywa drogowego. Kilkuosobowa ekipa wyje縟縜 do wypadk體, zw砤szcza w miejscach, gdzie dochodzi do nich cz阺to, lub kiedy trudno ustali jasne przyczyny. Na miejscu ekipa dokonuje niezwykle szczeg蟪owego

Re: Czy w Polsce jest miejsce na nowe radio???

> Otwieram nowy w眛ek pytaniem, kt髍e sam sobie cz阺to zadaje - czy > nasze dzieci i ich dzieci b阣 mia硑 podobny wyb髍 stacji radiowych > jak my obecnie czy te czeka nas druga ods硂na rewolucji radiowej > w Polsce. Jakie stacje mog si pojawi a mo縠 > macie jakie radiowe

Re: Harry Potter- w jakim wieku?

sama w sobie - niech wyobra糿ia pracuje. Ogl眃aj眂 potem film (film jest zawsze po ksi笨ce) dochodzi do wniosku eeee... tego nie by硂, tego nie by硂...ksi笨ka by砤 lepsza. No i w ko馽u Rowling to nie Mickiewicz, wi阠 przeinaczenie sobie akcji (nie m體i o interpretacji idei czy postaw) wielkiej

Re: JAKI sport uprawiacie?

stronie goryczkowej. jak tam doj舵? ja najcz甓ciej ide na my秎enickie turnie a spod kolejki, dalej na rozstaju dr骻 (縠 tak si wyra縠) idziemy w lewo. (w prawo jest droga do wyci眊u na kasprowy) id眂 szlakiem dochodzimy do najbardziej emocjinuj眂ego miejsca. po lewej wysoka stroma g髍a. po prawej

Re: expander - jaka prowizja za doradztwo???????

w banku dla tego samego klienta. Banki dochodz do wniosku, 縠 sprzeda kredyt體 przez nas jest cz阺to ta駍za ni we w砤snych oddzia砤ch (szczeg髄nie je秎i nie ma ich zbyt wiele i trzeba otwiera nowe). Je秎i chc by nasi doradcy oferowali ich w砤秐ie produkty obni縜j oprocentowanie. Ale

Re: Jakie martwe pole

Ale jak kierowca skr阠a na strza砪e warunkowej, to rowerzysta i piesi maj czerwone przy przekraczaniu jezdni poprzecznej na kt髍 wje縟縜 kierowca skr阠aj眂y w prawo. Teoretycznie pieszego i rowerzysty (za wyj眛kiem poruszaj眂ego si wzd硊 drogi poprzecznej) nie powinno by w miejscu kolizyjnym

Podczas deszczu dzieci si nudz...

.Porobi砤m sobie troch czystki w kosmetykach i apteczce,taki przegl眃 p蟪roczny.A ile posz硂 do kosza!?Nie ma nic gorszego jak przeterminowane leki! W Lidlu naby砤m super apteczk,niedrogo,ale jaka funkcjonalna!I drzwiczki ma zasuwane z g髍y na d蟪,tak 縠 zajmuje minimalnie miejsce./wisz眂a/. A wog髄e to

Re: prezent poczto-odporny

hej :) zawsze mozesz naklei "ostro縩ie szk硂" albo "g髍a d蟪" 縠by si nie wala硂 ;) ale napierw sprawd czy do tego miejsca po drugiej str kuli mo縩a wys砤c 縴wno舵...pracuj w firmie kurierskiej i wiem jakie problemy z tym bywaj. je秎i np o stany chodzi to wymaga to rejestracji w FDA

Tragedia na Tysi眂leciu: motocykl wjecha w lud...

Jestem: kierowc, rowerzyst, sporadycznie motocyklist i najcz甓ciej pieszym. Od lat mam wyrobion opini, 縠 w Polsce pieszy nigdy nie b阣zie uprzywilejowany na pasach i dlatego zawsze przepuszczam jad眂e drog pojazdy. Mo縠 to kwestia braku kultury kierowc體, nie wiem. Dochodz眂 do pas體 i

Re: Sprawd, jakich turyst體 nie znosz g髍ale z

Dok砤dnie - ile to razy ju si spotka砮m i na miejscu okazuje si i "trzeba dop砤ci bo by b潮d w cenie". A na s硂wo nie - "Jak si dudk體 nie ma to si w g髍y nie przyje縟縜"... Po g髍ach troch chodz i szczerze powiedziawszy to chamskie zachowanie cz甓ciej widz ze strony miejscowych. Ile

Re: tragedia w Tychach

spowalnia ruchu progami - i w takich miejscach nie powinno by tradycyjnych przej舵, tylko inne rozwi眤ania, np te k砤dki. ja si pop砤ka砤m wczoraj wieczorem. w sumie wina w tym momencie niewa縩a, ja tego nie rozpatruj, bo nie wiem, jakie by硑 okoliczno禼i. jedno jest pewne - dwie rodziny przechodz

Re: Urban Legends - jakie znacie?

a propos ma硑ch ps體 (ale nie pij do Twojego, tylko og髄nie), najbardziej denerwuj眂e s podczas spaceru z du縴m psem nie wi阫sze psy, ale w砤秐ie te ma砮 a wiecie dlaczego? bo du縠 psy s przewa縩ie w publicznych miejscach trzymane przez w砤禼iciela cho鎎y na tej smyczy i raczej nie dochodzi

Nasza wizyta w CZD..

Witam, chcia砤m podzieli si swoj opini na temat wizyty w poradni audiologiczno- foniatrycznej. Trafi硑秏y tam ze skierownaiem od lekarza pierwszego kontaktu, kt髍y powiedzia, ze c髍ka ma powi阫szone migda硑 i dlatego cz阺to 砤pie infekcje gard砤...do infekcji dochodzi okropne chrapanie

Jacy byli秏y przed wiekami

Ma砮 sprostowanie, bydgoszczanie jak i w og髄e ludzie z innych miejsc (tak縠 dzi) umierali z powodu chor骲 czy to o przebiegu ostrym nie zostawiaj眂ych oznak na ko禼iach (zabijaj眂ych w kilka, klikana禼ie dni) czy przewlek硑ch o nieswoistym obrazie. Zdrowy cz硂wiek nie umiera, wypadki czy

Re: Pierwsze objawy ci笨y!! Jakie i kiedy wyst眕i

. Poza tym cz阺to czuj jakby uk硊cie gdzies tam w 秗odku:/ Brzuch boli bardziej: dzisiaj faktycznie bola tak, jakby zbli縜 si @, ale staram si nie przejmowac - poczekam do poniedzia砶u. Du縪 czyta砤m - podobno do zap硂dnienia dochodzi przynajmniej po 24 godz., plus czas potrzebny na

Re: nie zapomnij sie przelogowac....

pisa砨ym z Hiszpanii to co z tego? W 4 wierszach 3 razy mnie obrazi砮 (domniemam, 縠 ostatni wiersz nie by grzeczno禼iowy). Pisz z Polski, a dok砤dnie z Gda駍ka. Jakich dowod體 potrzebujesz. Aha teraz pisz jakie 25km od miejsca w jakim wczoraj pisa砮m, ale nadal to Gda駍k. Ponawiam pytanie.

Projekty indywidualne - osiedle ekologiczne

http://www.studioprojekt.co Pracownia urbanistyczna realizuj眂a projekty indywidualne osiedli ekologicznych Coraz cz甓ciej dochodzimy do wniosku, 縠 potrzebujemy fachowej pomocy kogo, kogo miejscem pracy jest http://www.studioprojekt.co pracownia urbanistyczna. G丑wnie chodzi nam o

Czy縝y Tworki w remoncie?

agentury, donosicieli, z nas硊chu radiowego (osobny problem! Po硂wa stacji nas硊chowych SS ?obs硊giwa砤? 潮czno舵 radiow kraju z Londynem). Tymczasem bywa硑 wcale liczne sytuacje i momenty, gdy Niemcy udawali 秎epych i g硊chych, mimo 縠 w rzeczywisto禼i robili swoje. Odsy砤m w tym miejscu do relacji mec

Mieszkania komunalne w Krakowie

ju tkwi si w marazmie, to trudno z niego wyj舵, lecz dlaczego wskutek decyzji urz阣nik體, dochodzi do slumsyzacji dzielnic, okolicy... Jest tyle mieszka nie u縴tkowanych, jaki sens dawa nowe za darmo... Nie rozumiem i si nie zgadzam. Takiego s眘iedztwa nie 縴cz nikomu, cho wiem 縠 nie wszyscy z

Oto info jakie znalaz砤m w Internecie o 硂縴sku pr

oddzielenie 硂縴ska od macicy, kt髍y najcz甓ciej wyst阷uje w ci笨y mnogiej, u wielor骴ek, tak縠 w stanach nadmiernego rozci眊ni阠ia mi甓ni macicy (np. w przypadku t阷ego urazu brzucha) lub w EPH-gestozie. Dochodzi do: -zagro縠nia 縴cia dziecka wskutek niedotlenienia zale縩ego od rozmiaru

Re: ?509. Zagadka survivalowa...

“O to chodzi jedynie, By naprz骴 wci笨 i舵 秏ia硂, Bo zawsze si dochodzi Gdzie indziej ni si chcia硂.” Czasami takie wycieczki albo spacery w nieznane maj sw骿 urok, ale cz阺to chcemy dotrze w okre秎one miejsce w lesie, lub nie chcemy si w lesie zgubi. Wtedy przydaje si

Powa縩iejsza wiedza na temat zwierz眛

szczeg蟪owego(Jaki rodzaj zwierz眛 jest najbardziej nara縪ny?Na co jest dok砤dniej nara縪ny?Do jakich dok砤dnie dolegliwo禼i i w jakich dok砤dnie okoliczno禼iach dochodzi do takich dolegliwo禼i oraz gdzie takie przypadki mo縩a zaobserwowa?Kto lub co prowadzi硂 badania na ten temat?Je縠li zwierz阾a rzeczywi禼ie

Re: moda w wielkim mie禼ie;styl S.J.Parker

? chyba najbardziej t ostatni.. spot阦owan dodatkowo brakiem odniesie, i cz阺to nie tyle co funduszy co miejsc zaopatrzenia w fajne ciuchy.. -- - wiesz co, po wys硊chaniu twojej argumentacji dochodz do wniosku, 縠 ty jednak udajesz. - taa, niby kogo!? - homo sapiens.

Re: czy w mieszkaniu w bloku s硑cha sasiad體?

si bzyka-i jest to zdecydowanie najprzyjemniejszy odg硂s jaki s硑sz :D -cz阺to s硑sz wiruj眂 pralk,kurant zegara (pi阫ny), w jednym miejscu w kuchni doskonale s硑cha ka縟e s硂wo wypowiedziane przez s眘iadk ale najgorsze s dzieciaki,kt髍e przychodz raz na jaki czas w odwiedziny do s眘iad體

jak czytam o problemach wychowaczych...

jakie cz阺to forumowicze (tudzie inne, znane mi osoby) maj z socjalizacj psa w rodzinie i otoczeniu, to dochodz do wniosku, 縠 po prostu niekt髍zy ps體 mie nie powinni. A je秎i ju to ma砮go, 砤twego w prowadzeniu pieska do towarzystwa, kt髍y nawet rozpuszczony, nie da si za bardzo

Ile wa縴 plecak ucznia?

Jak zwykle pr骲uje si zrzuci obowi眤ek dbania o uczni體 na kogo innego. Ci昕kie plecaki, niedostosowany program nauczania, brak miejsca na lekcje wf to nie jedyne problemy jakie dzieci maj w trakcie edukacji. Do tego dochodz niewygodne 砤wki, a nawet tak prosta rzecz jak brak odpowiednio

Re: Notariusz walczy z korporacj

"...Pr骲owali秏y dowiedzie si, jaki by konkretny pow骴 cofni阠ia Wandiukowi uprawnie notarialnych i czy cz阺to dochodzi do podobnych sytuacji. Maciej Kujawski z biura prasowego Ministerstwa Sprawiedliwo禼i obieca odpowiedzie na te pytania jak najszybciej. Do zamkni阠ia tego numeru nie

Warto wiedzie (W w)...Spisz, za co p砤cisz

pierwotnym i wt髍nym. W pierwszym przypadku chodzi najcz甓ciej o umowy deweloperskie, o kt髍ych w poradniku ju pisali秏y. Dzi przeanalizujemy, co powinno znale兼 si w umowie przedwst阷nej, gdy transakcja dotyczy mieszkania ju gotowego, kupowanego na rynku wt髍nym. Co zawrze w umowie

Re: straszne ,du縠 g硂wy Razem dla Zabrza i nic w

stowarzysze lub partii ubiegaj眂ych si o udzia w naszym samorz眃zie. Ze wzgl阣u na to, 縠 nie bierzemy udzia硊 w konkursie pi阫no禼i, trudno ocenia w jaki spos骲 kto si u秏iecha lub nie. Niezale縩ie od wszystkiego ciesze si, 縠 dochodzi do dialogu i 縠 wi阫szo舵 os骲 potrafi jednak odr罂ni cele i

pokr阠ona sytuacja w pracy i nieuczciwy pracodawca

zdecydowanie za du縪 jak na jedn osob. Ale to nie wszystko, bo dochodz jeszcze weekendy od czasu do czasu jak s jakie imprezy, z kt髍ych musz napisa artyku i przygotowa galeri zdj赕... I teraz za przyk砤d wezm zesz硑 miesi眂 gdzie takich imprez wypad硂 kilka i og髄nie wysz硂 mi 6 dni (8 godzin w

Nawet bieg硑 dr Lasek potwierdzi ,縠 by wybuch

s眃y w sprawach morderstw cz阺to wyaj wyroki w oparciu o zeznania zeznania 秝iadk體 sa uznawane za dow骴 w sprawie _ w sprawie tzw. katastrofy w Smoel駍ku prokuratura dysponuje zeznaniami kt髍e jednoznacznie wskazuj ze by wybuch nawet gdyby na bieg砮go S眃 powo砤 dr

zasi砮k do bezrobotnych w Belgii

, 縠 mozna by硂 na zasi砶u prze縴c ca砮 縴cie. Tymczasem pensja, jak oferowano pocz眛kuj眂emu pracownikowi, nawet w przypadku pracy biurowej, to ok. 1100 - 1200 eur netto. Przy takim za硂縠niu, wielu m硂dym nie op砤ca硂 sie pracowa, gdy praca to tez wydatki (na lepsze ciuchy, na dojazdy, itp) i w

Re: Ile trwa podr罂 busem z Lublina do Warszawy?

Z tym przekraczaniem pr阣ko禼i to znowu bym nie przesadza, bo je縟筷 cz阺to busami i nigdy nie widzia砮m, 縠by jecha wi阠ej ni 100. Co do czasu przejazdu.. W tej chwili wynosi to oko硂 2,5-3 godzin. Zale縴 od pory dnia i od tego, jaki jest korek w Garwolinie. No i w jednym miejscu dochodzi

Re: mam pytanie do weteryniarza

Na Twoim miejscu posz砤bym z tym problemem do lekarza. Nie napisa砤 w jakim jest wieku i od kiedy zauwa縴砤s problem??? W takim wypadku nale縴 wykluczy inne dolegliwo禼i mog眂e dawa takie objawy. By mo縠 przyczyn jest choroba serca, czy jakie zapalenie b硂n 秎uzowych, mo縠 to jaka

Re: Polska jest swietnym miejscem na wakacje

No tak, dochodzimy do miejsca gdzie nale縜硂by okre秎i co to jest pi阫na pla縜. Niestety, tu b阣 trudno禼i. Dla ka縟ego mo縠 oznacza to co innego. Wcale nie twierdz, 縠 dla mnie ten piasek jest najwa縩iejszy. Jednak naprawd trudno o przyjemniejszy, bielszy i wizualnie czystszy w Europie

Re: ier na DK1 - dlaczego nie naprawili barier

W tym miejscu zbyt cz阺to dochodzi do wypadk體 kt髍ych scenariusz jest podobny.... samoch骴 'przelatuje na przeciwleg硑 pas jezdni i zderza si z innym jad眂ym z naprzeciwka. czy kt髍y z urz阣nik體 pomy秎a o betonowych barierach???? takich jakie s na 硊ku DK1 przy hipermarketach Auchan i L

Re: psi terrory禼i

Dzi阫uj za g硂s rozs眃ku. Wiadomo ju, jakie b阣 marne usprawiedliwienia w砤禼icieli ps體. 1.) P砤c (podobno) podatki? C罂, ka縟y p砤ci. Czy z tego powodu ma prawo swoje ekstrementy rozrzuca w miejscach publicznych? 2.) Ich pieski sraj tam, gdzie i tak jest syf. I dzi阫i temu syf tam

Re: Jakie zachowania kierowc體 Was wkurzaj?

. Wielokrotnie dochodzi硂 do sytuacji w kt髍ej drzwi autobusu si otwieraj, a tu trzeba si przeciska, bo jeden z drugim wyskoczy po papieroski. Oczywi禼ie pr骲a zwr骳enia uwagi ko馽zy si w wiadomy spos骲. Nigdy nie zrozumiem podej禼ia - to wszystko wina miasta, wi阠 zrobi mu na z硂舵. Nie ma miejsc

Re: nadzerka! help! - dobry gin w Tarnowie!

miejscem, w kt髍ym najcz甓ciej dochodzi do powstawania stan體 przednowotworowych, jest doskonale widoczna i przez to mo縩a z niej pobra wymaz cytologiczny, ewentualnie obejrze w kolposkopii i pobra celowane wycinki. Po "leczeniu" za ta strefa znajduje si w kanale szyjki macicy i jest niewidoczna

Z wizyta w domu MJW...

s na nim dwa koty, bo tyle ich wtedy mieli秏y - opowiada pan Marek. Gospodarze lubi obdarowywa siebie prezentami. Zawsze przywo勘 pami眛ki z podr罂y i cz阺to s to w砤秐ie obrazy. Nowoczesne i antyki Obok mebli nowoczesnych w ich domu stoj antyki: kredens i komoda, kt髍e

Re: Stypendium mieszkaniowe

Go舵 portalu: Faja napisa(a): > A je秎i chodzi o wasz dyskusj, to moim zdaniem studia s > teoretycznie bezp砤tne, a praktycznie p砤tne. Bo w砤秐ie dochodz > kwestie zwi眤ane z utzrymaniem w innym, du縴m mie禼ie. Chyba, 縠 > kto w takim mieszka i ma studia na miejscu, to

Aborcyjne wieszaki

u縴wanie drut體. Jak w domu by硂 za du縪 dzieci, zdesperowane kobiety wk砤da硑 druty od wieszak體 do pochwy i k硊硑 si nimi. Czasami udawa硂 si osi眊n辨 zamierzony efekt, ale cz阺to najwi阫szym kosztem. Owszem, ci笨 przerwa硑, jednak dochodzi硂 do infekcji. Z regu硑 krwawi硑 przez wiele tygodni, potem

Re: Wakacje z ojcem

, jechali w konkretne miejsce, do konkretnego pensjonatu, w konkretnym terminie > S硊sznie! Bardzo mnie si podoba. :-D > M骿 dom moj twierdz! ;-) aha, czyli jak kobieta si wyprowadzi w nowe miejsce z dzieckiem i nie udzieli ojcu informacji, gdzie dziecko mieszka jednocze秐ie umo縧iwiaj眂